Kurkistus geoinformatiikan maailmaan

Ensimmäinen kurssikerta ja kurkistus geoinformatiikan maailmaan ovat nyt takana päin. Tämän blogin ideana on harjoitella akateemista kirjoittamista ja omien harjoitusten julkaisua, sekä muiden kurssilaisten harjoitusten analysointia. Kurssin nimi geoinformatiikan menetelmät 1 kertoo jo paljon. Kurssin ideana on pikku hiljaa alkaa ymmärtämään geoinformatiikan käytännön puolta vain teorian kertaamisen sijaan. Kurssilla tullaan luomaan erilaisia kurssitöitä ja harjoituksia, jotka sitten julkaistaan tässä blogissa. Blogi toimii tällätavoin myös samanaikaisesti eräänlaisena oppimispäiväkirjana.

Geoinformatiikka on itselleni vielä hieman vieras maantieteen ala. Lukiossa geoinformatiikan kurssi ei paljoakaan inspiroinut, joka tietenkin kantoi yliopistoon asti hieman negatiivisena suhtautumisena oppiaineeseen. Itseäni geoinformatiikassa eniten kiinnostaa datan analysoiminen ja erilaiset taulukkohommat. Karttojen tekeminen ja niiden visualisointi taas ovat pahin painajaiseni.

Ensimmäisellä luennolla kävimme aluksi hieman geoinformatiikan teoriaa, jonka jälkeen kävimme itse hommiin. Sovelluksena käytimme QGIS-nimistä ohjelmaa, joka kädestä pitäen näyttämällä toimi suhteellisen hyvin. Ohjelma kuitenkin toimii parhaiten englanninkielellä, joten ilman kirjallisia ohjeita, olisi tehtävien suorittaminen varmasti todella vaikeaa tällaiselle aloittelijalle kuin minä. Loimme luennolla QGISillä kartan, joka visualisoi typen päästöjä valtioittain (kuva 1). Voin heti sanoa, etten todellakaan olisi osannut tehdä tällaista karttaa ilman step-by-step ohjeistusta. Harjoitus kuitenkin tekee mestarin!

Kuva 1. QGIS:illä tuotettu koropleettikartta kuvaa typen päästöjä valtioittain (%).

 

QGIS:issä oli monta hyödyllistä toimintoa, jotka tekivät siitä mukavemman käyttää, kuin esimerkiksi Corel Draw -ohjelmasta. Tällaisia olivat esimerkiksi valmiit pohjoisnuolen ja mittakaavan symbolit, jotka tekivät kartasta heti selkeän ja asiallisen näköisen. Luomassani kartassa on kuitenkin myös hieman epäselvyyksiä, kuten mustat alueet valtioiden päällä. Yritin kovasti etsiä tähän keinoa selventää karttaa, mutta se meni minulta aivan ohi. Muuten kartta on ensimmäiseksi tuotokseksi mielestäni oikein mainio. Kartan teossa oli kuitenkin varsinkin aineiston tuomisessa monenlaisia erilaisia vaiheita, joiden harjoittelua minun pitää vielä jatkaa.

Koropleettikartan luomista

Luennolta ei jäänyt käteen vain yhtä tehtävää, vaan sain jatkaa aivojeni kiusaamista  vielä kotitehtävän parissa. Tehtävänä oli luoda koropleettikartta omavalintaisesta aineistosta hyödyntäen Suomen kuntien tietokantaa vuodelta 2015. Harjoituksessa oli kolme vaikeustasoa joista valitsin nyt ensialkuun helpoimman, taitoni QGISin parissa kun eivät ole vielä hääppöiset. Jos teitä kiinnostaa nähdä miltä vaikeampien tasojen luomukset näyttävät, niin suosittelen tsekkaamaan Annikan blogin, missä hän myös selittää todella hyvin vaiheet joita on käynyt läpi harjoitusta tehdessään!

Mutta nyt oman luomukseni pariin. Tehtävänä oli siis luoda koropleettikartta, joka tuttuna terminä ei kuitenkaan aivan muistunut mieleen. Pienellä googlailulla selvisi kuitenkin, että koropleettikartta on niin sanottu aluesymbolikartta, jossa kartan alueet on usein luokiteltu ryhmiin niiden saamien lukuarvojen pohjalta (tilastokoulu.stat.fi).

Aika avata QGIS! Olin ladannut tehtävään tarvittavan kunta-aineiston Moodlesta ja avasin sen ohjelmassa. Aluksi minulla oli ongelmia löytää kartalta minkäänlaista tietoa ja aineistojenkin etsintä oli hankalaa, mutta lopulta ne löytyivät “statistics” nimisen ikkunan alta. Päädyin tarkastelemaan vain näitä aineistoja, enkä hakenut netistä uutta ihan jo sen takia, että olin käyttänyt niin paljon aikaa vain sovelluksen käytön ymmärtämiseen.

Valitsin visualisoitavaksi aineistokseni yli 65-vuotiaiden osuuden Suomessa (kuva 2).

Kuva 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä (%) vuonna 2015. Lähde: kurssimateriaali

Kun kartan tekemiseen tarvittavat työkalut oli vihdoin löydetty, oli se helppo visualisoida. Valitsin kartan väriksi viileän sinisen kuvaamaan Suomen ikääntyvää väestöä ja sen sijoittumista kunnittain. Karttaa tarkastelemalla voidaan huomata, että tummimmat alueet, eli kunnat missä väestö on ikääntynein, sijaitsevat enimmäkseen Keski- ja Itä-suomessa. Myös pohjoisessa sijaitsee pari suurta kuntaa, joilla väestöstä 26-37% on iältään yli 65 vuotiaita.

Iäkäs väestö on pääasiassa sijoittunut kuntiin, joissa opiskelijoita ja nuoria on vähemmän (vrt. opiskelijakaupungit). Esimerkiksi Jyväskylän, Oulun ja Helsingin alueilla väestö on enimmäkseen työikäistä, mikä tietysti selittyy esimerkiksi työpaikkojen sijainnilla. Vanhukset ovat sijoittuneetkin enimmäkseen maalle ja rannikolle, missä eläminen on ehkä seesteisempää kuin kaupungeissa.

Yhteenvetona ensimmäisestä harjoituksesta voisin sanoa, että vaikka QGIS:in käyttö on itselleni vielä lähinnä opetusvideoiden varassa, tuli ensimmäisistä kartoista jo ihan kelvolliset ja selkeät. Itselläni parantamisen varaa tulee vielä pienissä säädöissä, koska esimerkiksi luokittelu vaikuttaa hyvin paljon kartan ulkonäköön. En kokeillut tällä kertaa käyttää muita luokittelutapoja kuin “natural breaks”, joka luennollakin oli esitelty ihan vain siksi, että pääsisin aluksi helpommalla ja voisin sitten myöhemmin taitotason kasvaessa alkaa tutustumaan monimutkaisempiin kommervenkkeihin, mitä ohjelma tarjoaa.

Lähteet:

Tilastokeskus, Tilastokoulu, 4.2 Koropleettikartta <https://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?course_id=tkoulu_teemak&lesson_id=4&subject_id=2&page_type=sisalto> (luettu 25.1.2021)

Innanen, A. (22.1.2021), Harjoitus 1: Koropleettikartan laatiminen QGIS:issä.  <https://blogs.helsinki.fi/anninnan/> (luettu 25.1.2021)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *