Uuden Seelannin väestömäärä ja Maoreiden osuus alueittain

Digitoin itse kartan Uudesta Seelannista ja sen kuudestatoista alueesta. Alueiden rajaaminen oli Mapinfolla loppujen lopuksi helppoa, kun ne sai vaivatta kiinnitettyä toisiinsa saumattomasti. Kartassa näkyy idässä myös Chatham island, joka ei ole varsinaisesti oma alueensa, mutta toimii pitkälti samaan tapaan, eikä kuulu mihinkään toiseen alueeseen. Chatham islandista ei löytynyt kuitenkaan dataa, joten jätän sen tässä analyysissä huomiotta.

Uuden Seelannin alueelliset populaatiot sekä Maorien osuus.
Uuden Seelannin alueelliset populaatiot sekä Maorien osuus.

Kaikista kuudestatoista alueesta löytyi Maorien osuudet ja väestömäärä erikseen vuodelta 2012, joten kartan tekeminen oli suhteellisen helppoa. Nimesin piirretyt alueet vastaamaan taulukoissa esitettyjä nimiä ja yhdistin kaksi taulukkoa alueiden nimien mukaan. Taulukkojen ja kartan yhdistämisessä oli pieniä ongelmia, koska, jotkin alueet oli kirjoitettu eri tavalla taulukkojen kesken. Kirjoitusasuja ei vaivatta pystynyt muokkaamaan, joten päädyin käyttämään copypastea toiselta tasolta, jotta kartalla näkyi kaikki alueet.

Kartasta on helposti huomattavissa, että Maoreiden osuus väestöstä on jotakuinkin sitä suurempi, mitä suurempi populaatio alueella on. Tämä oli yllättävää, sillä olisin kuvitellut, että alkuperäiskansana heidän osuus olisi ollut suurempi ennemminkin maaseudulla kuin suuren populaation alueilla. Toisaalta kartta ja siinä esitetyt aineistot ovat aluetasolla, eivätkä kuvasta kaupunkeja ja maaseutua.

Eteläsaaren itärannikon Canterbury näkyy kartalla punaisella, mutta siellä Maorien osuus ei osu korkeimpaan luokkaan. Mikäli Maorit tosiaankin asuvat enimmäkseen suuren populaation alueilla, voinee Canterburyn Maoriprosentti selittyä sillä, että vaikka alueen populaatio on yli puolen miljoonan, on se Uuden Seelannin alueista pinta-alaltaan suurin, joten sen väestöntiheys jää verrattain alhaiseksi. Kokeilinkin myös esittää kartalla absoluuttisen väestömäärän sijaan väestöntiheyslukuja alueittain, mutta ne eivät korreloineet läheskään yhtä hyvin Maoreiden osuuden kanssa.

Maorit ovat monella tavoin muuta väestöä huono-osaisempia. Heidän elinajanodotteensa on matalampi, he elävät keskimäärin köyhemmillä alueilla ja heidän osuutensa valtion vankilaväestöstä on noin puolet vaikka Maorien osuus koko väestöstä on vain noin 15 prosenttia.

Lähteet:

Statistics New Zealand, New Zealand official yearbook 2012 http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/snapshots-of-nz/yearbook.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *