Kurssikerta 1: Tee se itse teemakartta

Lisää karttoja, jee! Tähän mennessä maantieteen opiskelu on tosiaan ollut sitä ja vain sitä. Eipä valittamista, kunhan vain näihin loputtomiin ohjelmiin joskus tottuisi. Ainakin alustavasti tämä paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia – kurssi vaikuttaa asiasisällöltään järkevältä, vaikka blogin pitäminen epäilyttääkin hieman.

Ensimmäisellä kurssikerralla käytiin läpi vanhoja kunnon paikkatietoasioita, joita nähtävästi iskostetaan päähän yhtämittaisilla iskuilla. No eipä se haittaa, kertaus on opintojen äiti ja niin poispäin. Vektorit ja rasterit sekä ominaisuus- ja sijaintitiedot alkavat ainakin olla niin hyvin tiedossa, ettei niitä voi enää sekoittaa mielessään. Kurssikerran alussa käytiin siis läpi kurssin sisältöä ja toteutustapaa ja kerrattiin paikkatietoasioita. Tämän jälkeen päästiin kokeilemaan käytännössä teemakartan valmistusta MapInfo Professional (11.5) ohjelman avulla. Harjoituksessa käytiin lähinnä läpi ohjelman perusominaisuuksia Helsingin kuntatiedon avulla. Opetus oli harvinaisen selkeää ja jopa minä pysyin, mahdollisesti ensimmäistä kertaa, kärryillä missä mennään.

Seuraavaksi vuorossa oli itsenäistä työskentelyä MapInfon parissa hyödyntäen juuri opittuja taitoja. Tehtävänä oli tuottaa teemakartta valitsemastaan aiheesta käyttäen pohjatietona kunnat 2011 tietokantaa ja erityisesti kiinnittää huomiota aineiston luokitteluun. Päädyin tekemään teemakarttani Suomen kuntien kesämökkien lukumäärästä, koska aihealue oli lähinnä sydäntäni. Tietokoneilla on aina ollut jotain mystistä vihaa minua kohti, minkä takia olin erityisen voittajafiiliksissä, kun sain teemakarttani valmiiksi.

Saatuani aineistotiedot eristettyä MapInfosta ja siirrettyä erilliseen histogrammityökaluun, sain tulokseksi alla olevan histogrammin (kuva 1). Tämän perusteella päädyin teemakartassani luonnollisiin luokkaväleihin, johtuen aineiston vinosta epämääräisestä jakaumasta.

 

Kesämökit
Kuva 1. Histogrammi aineistosta.

Saatuani aineiston jakauman selville ja päädyttyäni luonnollisiin luokkarajoihin, aloin työstää varsinaista teemakarttaani (kuva 2). Koska koropleettisen teemakarttani aiheena oli kesämökit, niin päädyin käyttämään vihreän eri sävyjä kuvatakseni aihetta neutraalisti. Päädyin käyttämään kartassani viittä luokkaa, koska silloin värisävyt olivat mielestäni selvempiä. Teemakartan tekeminen oli verrattain helppoa, kun MapInfon perusteet oli oppinut ja eri elementtien lisääminen valmiiksi karttaesitykseksi osoittautui ennakoitua helpommaksi.

pakkeli1
Kuva 2. Koropleettinen teemakartta kesämökkien lukumäärästä kunnittain.

Karttani esittää kesämökkien määrän melko oudosti, mikä luultavasti johtuu luokittelusta. Teemakarttani esittää kesämökkien määrän vähättelevästi verrattuna Olli Rantamäen samasta aiheesta tehtyyn karttaesitykseen, joka on mielestäni paljon paremman näköinen. Ylimpään luokkaan kuuluu vain kahdeksan kuntaa, siinä missä määrä kasvaa rajusti pienemmissä luokissa. Järvi-Suomi erottuu kartasta, mutta vain hädin tuskin. Kartalla erityisesti Mikkelin seudun pitäisi erottua selvemmin, koska siellä on kesämökkejä todella runsaasti. Pohjanmaan vähämökkisyys taas erottuu kartasta selvästi. Pohjois-Suomen suuret kesämökkikunnat erottuvat luultavammin kuntien suurien kokojen ja takia.

Rehellisesti sanottuna aliarvioin tämän kurssin pelkäksi tietokonenäpertelyksi. Nähtyäni muiden kurssilaisten blogit tajusin, että tehtävä ei ollutkaan niin suppea kuin aluksi luulin. Oma blogini oli jo valmiiksi niin paljon myöhässä, että päädyin tekemään tämän tehtävän melko suurpiirteisesti. No otan opikseni tästä virhearviosta ja pyrin paneutumaan tehtävänantoihin tarkemmin loppukurssin ajan. En myöskään ymmärrä (vielä) blogien hienoutta, mutta vastaisuudessa yritän tehdä blogimerkinnöistäni hieman lukijaystävällisempiä. Koitan mahdollisesti parannella tätä blogimerkintää myöhemmin…

 

Lähteet

Rantamäki Olli. (2015). Olli Rantamäen blogi. <https://blogs.helsinki.fi/ollirant/2015/01/19/kurssikerta-1-kesapaikoista-ja-paikkatiedosta/> Luettu 26.1.2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *