Kurssikerta 3

Matka jatkuu MapInfon ihmeellisessä maailmassa. Edellinen kuvaus oikeastaan tiivistää ajatukseni tästä kurssista hieman huonolla tavalla. Olen keskittynyt tähän mennessä liiaksi MapInfoon ja sen toimintoihin vaikka kurssilla pitäisi myös oppia varsinaisesta paikkatiedosta. Kurssin nimihän on paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia, mutta ainakin analyysivaihe on jäänyt itselläni turhan vähäiseksi. No, vielä on kurssia jäljellä ja vielä tulee kauniita päiviä…

Kurssikerta alkoi taas tyypilliseen tapaan yhteisopetuksella, missä käytiin läpi luonnonrikkauksien ja konfliktien vaikutusta toisiinsa käyttäen pohjana Afrikan karttaa. Opetusta oli taas suhteellisen helppo seurata ja klikkailla tiettyjä lomakkeita, mutta kuitenkaan en yleensä ymmärrä kaikkien vaiheiden funktiota. Tässä auttaisi luultavasti raaka toistotekniikka, jolloin ei vaiheet iskostuisivat selkärankaan. Tällaiseen toimintaan ei luonnollisesti ole aikaa rajallisten luentojen aikana. Erilaisten tekijöiden korrelaation selvittelyyn ei jäänyt omassa tapauksessani paljoa aikaa, koska kaikki energia kului ohjelman eri vaiheiden selvittelyssä.

Kurssikerran jälkipuoliskolla tehtävänä oli laatia oma karttaesitys Suomen valuma-alueista ja järvisyydestä sekä tutkia niiden välistä yhteyttä. Tehtävä oli itsenäisesti suoritettava, mutta vaikka kartantekovaiheet oli kuvattu yksityiskohtaisesti kurssiaineistossa, niin tehtävä osoittautui omassa tapauksessani melkein mahdottomaksi. Päätin lyöttäytyä yhteen muiden vaikeuksista kärsivien kurssilaisten kanssa, jolloin yhdessä saimme tehtävänannin suoritettua. Siis oikeasti, jos tismalleen samat metodit on juuri samalla luennolla käyty läpi, niin miten en voi osata hyödyntää sitä tietoa puoli tuntia myöhemmin eri aiheen parissa? Ehkä tarvitsisin vain lisää harjoitusta… tai sitten olen vain niin palikka.

Tietokantojen yhdistely kuitenkin onnistui loppujen lopuksi ja sain tulvaindeksikarttani valmiiksi ja totuttuun tapaan en ollut kovin tyytyväinen siihen jälkikäteen katsottuna. Aineistolle oli laadittu valmiiksi histogrammi, jota sai käyttää apuna luokittelun valinnassa. Tulvaindeksille valitsin kolme luokkaa luonnollisten luokkarajojen rajaamana ja värisävyksi asetin sinisen eri sävyt. Sumealla logiikallani laitoin järvisyydelle hieman erisävyisemmän sinisen, vaikka sille olisikin voinut asettaa käytännössä minkä tahansa muun värin selkeyden takia. Jouduin tappelemaan ohjelman kanssa niin paljon, etten tajunnut vaihtaa järvisyyttä kuvaavien pylväiden kokoja järkevimmiksi.

PAK kk3 valumakartta2
Kuva 1. Suomen valuma-alueiden tulvaindeksit ja järvisyysprosentit.

Vaikka karttani ei ole läheskään niin selvä kuin muiden opiskelijoiden laatimat, niin silti siitä voi tehdä tulkintoja tulvien ja järvisyyden välillä. Runsasjärvisillä alueilla, kuten Järvi-Suomessa tulvaindeksi on matala, kun taas esimerkiksi Pohjanmaan laakeilla vähäjärvisillä alueilla tulvimista tapahtuu paljon enemmän. Korrelaatiota järvien ja tulvien välillä siis esiintyy. Muiden opiskelijoiden blogeissa oli selitetty tätä ilmiötä hyvin, missä siis järvet varastoivat vettä tehokkaasti ja näin ehkäisevät vahingollisia tulvia. Joet sen sijaan ovat paljon alttiimpia ylivirtaamalle erityisesti tasaisilla alueilla, missä tulvavesi voi pahimmassa tapauksessa ylittää tulvavallit, jolloin vesi ei pääse palaamaan nopeasti jokeen. Joonas Alangon blogi kuvasi mielestäni hyvin topografian vaikutusta tulvimiselle ja maininnat maatalouden merkityksestä tulville ja niiden seurauksille olivat asialliset.

Tähän mennessä kurssin sisältö on ollut antoisaa, mutta MapInfo tuottaa jatkuvaa tuskaa karttaesitysten tuottamisessa. En ole tyytyväinen siihen, että karttaesitykseni epäonnistuvat kurssikerrasta toiseen ja jatkuva kiire haittaa niiden perusteellista analysointia, mutta toivottavasti ennätän viimeistellä blogini tekstit ennen lopullista palautusta.

 

Lähteet:

Alanko Joonas. (2015). Alanko’s blog. <https://blogs.helsinki.fi/jbalanko/2015/02/01/pak-kerta-3> Luettu 12.2.2015.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *