Kurssikerta 6

Tämän kurssikerran aloitus poikkesi aiemmista kerroista, koska kävimme reippailemassa ulkona. Tehtävänä oli jakaantua kahteen ryhmään ja GPS-paikanninta hyödyntäen kerätä sijaintitiedot kymmenestä kohteesta, jotka edustaisivat yhtä kokonaisuutta. Valitsimme tiekyltit ja saatuamme niiden sijainnit paikantimella palasimme luokkaan, missä kirjasimme tiedot Exceliin, minkä jälkeen esitimme ne MapInfon avulla kartalla. Tehtävä ei ollut erityisen haastava, mutta sen avulla pistemuotoisen aineiston esittäminen kartalle havainnollistui tehokkaasti.

Varsinaisena tehtävänä oli tuottaa kolme karttaa, jotka kuvaisivat hasardeja pistemäisesti kartalla. Karttojen piti olla suhteellisen opettavaisia ja mitä voisi käyttää hyödyksi nimenomaan opetuksen yhteydessä. Näkökulman karttojen sisällölle sai valita itse käyttäen maanjäristyksiä, tulivuorenpurkauksia ja meteoriittien putoamispaikkoja pohjana niille. Apuna oli monipuolista tilastotietoa kaikista edellä mainituista hasardeista. Päätin valita erivahvuiset maanjäristykset sekä tulivuorenpurkaukset suunnilleen samalta aikajanalta.

kk6 yli 8 mg
Kuva 1. Yli 8 mg maanjäristykset

Koska olen melko mielikuvitukseton palikka, niin päätin lähteä liikkeelle peruselementeistä. Valitsin karttojeni aiheiksi yli 8 ja yli 6 magnitudin maanjäristykset vuodesta 1950 eteenpäin, sekä tulivuorenpurkaukset vuodesta 1964 eteenpäin. Taka-ajatuksena näille aiheille oli josko saisin tuotettua oppikirjamaiset ”hasardirajat” litosfäärilaattojen reunoille. Kuvan 2 karttani onnistui tässä melko hyvin, koska sain siitä hirvittäviä flashbackkejä pääsykokeeseen valmistautumisen ajoilta, jolloin poltin kyseisen hasardikartan verkkokalvoilleni. Näkyvin ero maanjäristyskartoissa oli Euraasian ja Afrikan olemattomat yli 8 mg:n maanjäristykset. Muuten 6 magnitudin ja 8 magnitudin (kuva 1) kartoissa ei ollut juurikaan muuta näkyvää eroa kuin tapausten lukumäärien erot. Havaittavissa olivat aktiivisimmat järistysalueet, kuten Japani ja Kaakkois-Aasia.

kk6 yli 6 mg
Kuva 2. Yli 6 mg maanjäristykset
kk6 tulivuorenpurkaukset
Kuva 3. Tulivuorenpurkaukset

Tulivuorenpurkauskarttani (kuva3) tarkoitus oli antaa vertailukohde maanjäristyskartoilleni, koska molempien hasardien aktiivisimmat alueet ovat pitkälti samat. Vuosiluvulla 1964 ei ollut minulle erityistä painoarvoa, mutta se oli tilastotiedoissa uusimpana vaihtoehtona joten sillä mentiin. Kartta näyttää luontevalta kiitos tulivuorenmuotoisten merkkien, vaikka osa merkeistä onkin tummempia kuin toiset. Yritin tehdä kartat selkeiksi ja samanlaisiksi tyylikkäillä merkeillä, mutta MapInfo ei vaihteeksi totellut auktoriteettiani ja päätti alkaa kettuilemaan minulle (vertaa karttakuvien 1 ja 2 kuviot). Yritin korjata asian osaamallani tavalla, mutta jostain syystä kuviot eivät muuttuneet. Koneiden kapina ja niin edelleen…

plates
Kuva 4. Litosfäärilaataat (Earth Science Teachers’ Association)

Halusin käyttää litosfäärilaattakarttana Globus- kirjasarjan kuvaa aiheesta, mutta blogeja selailtuani päädyin käyttämään Leila Soinion löytämää karttakuvaa (kuva 4), koska se oli selkeä oppikirjamainen kuva. Kartan törmäysvyöhykkeet erottuivat myös omien kattojeni hasardiesiintymillä. Pauliina Hongisto, jonka kartta-aiheet olivat pitkälti samat kuin minulla, selitti järkevästi miten tämän kaltaisten hasardien tulkinnassa laattatektoniikan perusidea olisi hyvä olla hallussa, jotta opetettava ymmärtäisi esimerkiksi maanjäristysten syntymisen.

Karttani eivät taaskaan olleet kovinkaan eroottisia maantieteen näkökulmasta, mutta silti niistä erottui litosfäärilaattojen merkitys hasardien alueellisessa sijoittumisessa. Kurssikerta itsessään oli yksi mukavimmista, koska pisteaineiston suhteen MapInfo toimii yllättävän hyvin, uskaltaisinko peräti sanoa loogisesti.

Lähteet

Hongisto Pauliina. (2015). PAK à la Pauliina. <https://blogs.helsinki.fi/pauliinh/2015/03/12/kurssikerta-6-gepsia-ja-hasardeja/> Luettu 14.3.2015.

Litosfäärilaatat. Earth Science Teachers’ Association. <http://www.esta-uk.net/jesei/platerid/plates.jpg> Luettu 14.3.2015.

Soinio Leila. (2015). Leilan paikkatietopulinaa. <https://blogs.helsinki.fi/lsoinio/2015/03/03/kurssikerta-6-geepeeassaa-ja-luonnonhasardeja/> Luettu 14.3.2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *