SOSIAALIPOLITIIKAN OPPIAINEKAHVIT

Ihan pikainen merkintä sosiaalipolitiikan oppiainekahveista (15.4.):

Suurin opiskelijoille suoraan näkyvä muutos yliopisto- ja laitosuudistuksesta tullee olemaan opetuksen vähentyminen. Lupauksien vastaisesti näyttää siltä, etä Keijo Rahkosen siirtymistä laitoksen johtajaksi ei korvattaisikaan rahallisesti täysin. Näyttääkin siltä, että sosiaalipolitiikalla tulee olemaan tulevaisuudessa vain kaksi lehtoria, mikä luontaisesti on haaste opetukselle ja saattaa edelleen vähentää opetusta ja lisätä kirjatenttejä.

Kahveilla puhuttiin lisäksi tutkijoiden mahdollisesti antamasta ohjauksesta. Lisäksi henkilökunta peräänkuulutii opiskelijoilta opetukseen osallistumista ja etenkin tenttiin menemistä, jos siihen on ilmoittautunut.

Lopuksi vielä muistutus opiskelijoille: jos haluat neuvoa/ohjausta henkilökunnalta (tai jopa joltain laitoksemme tutkijalta), niin silloin saa häiritä, kun ovi on auki.

Siinä olivat tämän kevään kahvit, syksyllä taas lisää oppiaine- sekä edustajakahveja!

p.s. Laitoksemme englanninkieliseksi nimeksi on muuttumassa Department of Social Research.

This entry was posted in Stigma, Tapahtuma, Yliopisto. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *