KAJAHDUS 012010

Vuoden 2010 Kajahdus on saapunut, ja se julkistetaan tänään, Kuppalassa kello 21 eteenpäin! Tule nauttimaan täysin uudistuneesta Kajahduksesta, jonka teemaksi valikoitu aikaan sopivasti muutos. Tule, ylläty, nauti ja tapaa ystäväsi! Nähdään Kuppalassa!

-Toimitus

Posted in Kajahdus, Tapahtuma, Uutta | Leave a comment

POLIITTISTA KAHVITTELUA

Viime torstaina Roomiksella järjestettiin opiskelijaedustajakahvit. Vapaamuotoisessa ja rennossa tilaisuudessa olivat paikalla Sanna Salminen, Jan Rosenström sekä Tuomas Tuure kertomassa arjestaan opiskelijaedustajana. Vaikka Roomiksen uunituoretta erikoiskahvia ei ollut juomassa kuin reilut kymmenen henkeä, reilussa tunnissa ehdittiin käsitellä useita tärkeitä kysymyksiä yliopistopolitiikasta. Koska opiskelijaedustajat kritisoivat niin viestintää niin laitostasolla, tiedekuntatasolla kuin HYY:ssäkin, päätti Kajahdus täyttää osaltaan tiedontarvetta.

Edustaja Tuure (HyVi/Maailmanpyörä) HYY:n edustajistosta kuvaili heti tilaisuuden alussa, miten HYY aikoo vastustaa mahdollisia tulevia lukukausimaksuja. HYY:n edustajistolla on myös tarkoituksena vaikuttaa Opetusministeriön tuntijakotyöryhmän linjauksiin. Se, mitä lähiaikoina Opetusministeriössä päätetään, vaikuttaa siihen, mitä kouluissa opetetaan seuraavat parikymmentä vuotta. Lienee itsestään selvää, että taideaineet ovat nykyisessä ilmapiirissä kovilla. Kysymykseksi kuitenkin jää, kuinka paljon HYY:n edustajisto ehtii perehtyä tuntijakotyöryhmän toimintaan, kun koulutuksen maksuttomuus on vaarassa.

HYY:n edustajistossa päätetään muustakin kun siitä, mihin HYY ottaa kantaa (kts. myös Irtolainen 1/2010, 23). HYY:n edustajisto kattaa poliittisia ryhmiä, sekä eri järjestöjen edustajia (esimerkiksi osakuntalaiset), ja HYY kamppailee jatkuvasti siitä, mihin varoja käytetään: johdetaanko niitä järjestö- vai jäsenpalveluihin. Karrikoiden ja totuutta muokaten voisi yksinkertaistaa, että järjestöpalveluiden puolestapuhujat haluavat saunoja ja bilemestoja, vasemmalle kallellaan olevat poliittiset ryhmät haluavat leikata järjestöistä ja keskittyä jäsenpalveluihin (kuten YTHS ja Unicafé) ja oikeistoryhmät haluavat vain leikata. Vaikka jakolinjat eri edustajien ja ryhmien kesken vaihtelevat kysymyskohtaisesti, toimii HYY:n edustajisto maan tavan mukaan: enemmistö muodostaa hallituksen, ja oppositio voi vain vikistä. Esimerkiksi vaaleissa menestyneen HELP:in vaikutusmahdollisuudet ovat melko olemattomat, koska hallituksesta heidät jätettiin ulkopuolelle.  Voi siis päätellä, että jäsenpalvelut pitänevät tasonsa ja Unicafea ja YTHS:ää kehitetään, mutta Villa Kuunarit jätetään hankkimatta. Toisaalta, asunnonvälityksen lakkauttamisella säästetyt rahat laitettiin saman tien saunomiseen. Arvovalintoja.

Tiedekuntatasolla opiskelijoita edustava Jan Rosenström, joka toimi viime vuonna Kannun opintovastaavana, ei maalaillut tiedekuntaneuvostosta puolestaan kovinkaan ruusuista kuvaa. Rosenström ilmaisi pettymyksensä tiedekuntaneuvostoon, kuvaillen tiedekuntaneuvostoa ”kumileimasimeksi”. Tiedekuntaneuvostossa ei ole esillä kovinkaan paljon asioita, joihin opiskelijat voisivat ottaa kantaa. Lisäksi Rosenström peräänkuulutti ainejärjestöjen oppiainevastaavien panosta opetuksen kehittämisessä, sekä kannusti ainejärjestötasolla omien aloitteiden tekemisiin. Vaatimus lisätenttipäivistä on myös tulossa opiskelijoilta, mutta mahdollinen akvaariotentti on puolestaan koko yliopistoa koskeva kysymys. Eikä välttämättä vain yliopistoa: mikäli tenttiminen onnistuisi missä vaan, missä on kone ja nettiyhteys, ovat ”maaseutuyliopistomme” todella kovilla. Ja se tekee tenttikysymyksestä jo valtakunnanpoliittisen.

Laitosneuvostossa istuva Sanna Salminen kuvaili vastikään syntyneen laitosmallin itsensä etsimistä, mutta antoi hyvän esimerkin laitostason ja tiedekuntatason välisestä suhteesta. Kun uudelle laitoksellemme etsittiin nimeä, kuultiin laitosneuvostoa, mutta tiedekuntaneuvosto teki päätöksen. Laitosneuvosto tuntuu olevan merkittävä elin uudessa yliopistossa, mutta neuvoston toiminnasta on vielä vähän kokemuksia. Sekä Rosenström että Salminen korostivat kuitenkin valmistelevien toimikuntien osuutta, sekä opiskelijoiden yhteistyötä – niin keskenään kun vaikkapa eripuraisen professoriryhmän jäsenien kanssa. Toimikunnat saattavat olla ongelmallisia, koska niiden edustavuus voi jäädä epätasaiseksi. Kun yliopisto on entistä enemmän ulkopuolisen rahoituksen tarpeessa, saattavat pienet oppiaineet olla kovilla, varsinkin, jos ne eivät saa edustajiaan päättäviin elimiin tai valmisteleviin toimikuntiin.

Oppiainekahvit olivat informaatiomäärästään huolimatta rento ja helposti lähestyttävä tilaisuus, joka kuitenkin vaatii kehittelyä ja enemmän kysymyksiä, kysyjiä ja kritiikkiä. Etkö vakuuttunut vaikutusmahdollisuuksitasi? Eikö kieli aukea perusopiskelijalle?  Anna palautetta ja kehitysehdotuksia (aki.tetri@helsinki.fi) tai kommentoi alle. Stigma ja Stydi järjestävät keväällä vielä parit kahvitilaisuudet – ilman politiikkaa. Lisäksi Stigma kahvittelee keväällä oppiainekysymystensä parissa.  Syklsyllä kuitenkin lisää politiikkaa ja vaikuttajia. Pysy kuulolla.

Kirjoittaja on Stigman Viestintävastaava ’10

Posted in Tapahtuma, Yliopisto | Leave a comment

VUODEN 2010 TOIMITUSKUNTA ON VALITTU

Kajahduksen toimituskunta vuodelle 2010 on valittu. Päätoimittajiksi valittiin yksimielisesti Pekka Pennanen ja Jonas Sjöblom. Toimituskuntaan valittiin Henriikka Hämäläinen, Anne-Maria Lehmonen, Minna Nurminen, Petra Malin, Hannu-Pekka Komonen ja Mikael Isoaho.

Onnittelut uudelle toimituskunnalle!

– Kajahduksen toimitus 2009

Posted in Kajahdus, Stigma, Stydi, Uutta | Leave a comment

LAITOSKAHVIEN ANTIA – KENTIES TULEVAISUUDESSA TORIKOKOUKSEN ANTIA?

Laitoksellamme järjestettiin viime torstaina perinteiset laitoskahvit, joiden aikana pääsimme perehtymään yliopistuudistuksen tämänhetkiseen jamaan. Vaikka uudistuksen läpikäyneen yliopiston tulisi olla vuodenvaihteen jälkeen valmis jatkamaan entistä innovatiivisempana ja tehokkaampana toimintaansa, yleinen epätietoisuus tulevasta oli vielä havaittavissa.

Vaikka monet asiat uudistuksesta ovat kesken, muutamat pääkohdat ovat selvillä. Laitosuudistuksen myötä Yhteiskuntapolitiikan laitos lakkaa olemasta, ja sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka jatkavat oppiaineina uudessa Sosiaalitutkimuksen laitoksessa (Department of Social Studies). Kuten edellisillä laitoskahveilla kävi ilmi, kahden laitoksen malli oli huono kompromissi dekaanin ajaman laitoksettoman tiedekunnan ja muun muassa laitoksellamme suositun kolmen laitoksen ratkaisuehdotuksen välillä. Uuden suurlaitosmallin myötä päätösvalta karkaa mekoisen kauas riviopiskelijalta: tärkeimmät päätökset tehdään laitostasolla. Tiedekuntaneuvostossa päätetään yleisistä asioista, mutta laitosneuvostossa tehdään konkreettisempia linjavetoja opiskelijoiden arjen suhteen.

Vaikka muodollinen päätösvalta karkaakin kauemmas laitosuudistuksen myötä, voivat opiskelijat myös hyötyä laitosuudistuksesta aktivoitumalla ja terästäämällä toimintaansa. Laitosneuvostossa, joka siis muun muassa valitsee laitosjohtajan, vallitsee kolmikanta, ja Stigmalla ja Stydilla on opiskelijaedustuksessa oma parivaljakkonsa. Laitosuudistuksen myötä myös jokaiselle oppiaineelle valitaan henkilökunnan joukosta oppiainevastaava, ja oppiainevastaavalla on velvollisuus kuulla opiskelijoita. Vaikka lumedemokratian hengessä ”velvollisuus kuulla” voi tarkoittaa mitä vaan, ja oikeat päätökset tehdäänkin laitostasolla, voivat opiskelijat saada vaikutusvaltaa valmistelemalla kunnolla esityksiä ja ryhmittymällä joukolla niiden taakse.

Kokouksessa nousikin nopeasti ajatus toisenlaisesta tavasta viestiä asioista opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken: syntyi ajatus yhteisestä, epämuodollisesta foorumista torikokouksen hengessä. Torikokous-ideaa on menestyksekkäästi sovellettu muissa tiedekunnissa, mutta valtiotieteellinen tiedekunta tulee kaukana jäljessä, kun puhutaan epävirallisesta toiminnasta tai suorasta demokratiasta. Torikokouksessa voidaan puhua mistä vaan, selkeästi, epävirallisesti ja ilman pönötystä.

Torikokousidea saikin selkeää suosiota niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin keskuudessa. Se, minkälaiseksi käytäntö muodostuu, on täysin henkilökunnan ja etenkin opiskelijoiden oman aktiivisuuden varassa. Ei meitä kukaan kuule, jos me emme tuo sanomaamme selkeästi esille. Torikokousidealla onkin paljon mahdollisuuksia: se voi tuoda henkilökuntaa ja opiskelijoita lähemmäs ja se voi madaltaa opiskelijoiden kynnystä kuunnella ja osallistua päätöksentekoon. Torikokous voi toimia loistavana foorumina opiskelijoiden ja ainejärjestön välillä, ja lisäksi foorumina laitostason päätöksentekoon, sekä jopa HYYhyn – onhan HYY:n edustajistossa myös stigmalainen ehdokas.

Torikokousidea on ehdottoman kannatettava, mutta käytännön toteutus odottaa itseään. Torikokousidean onnistunut käytännön toteutus ja idean myyminen on haaste uudelle Stigman hallitukselle. Lykkyä tykö.

Posted in Stigma, Tapahtuma, Yliopisto | Leave a comment

VUODEN 2010 TOIMITUSKUNTA VALITAAN 10.12!

Kajahduksen vuoden 2010 toimituskunta valitaan vuosikokouksessa, joka pidetään

to 10. joulukuuta klo 18

Wariksenpesässä

Kokouksen jälkeen, noin klo 20, suuntaamme jatkoille Kuppalaan, jossa juhlitaan uutta toimituskuntaa, Kajahduksen uusimman lehden julkaisua ja mitä tahansa keksitkin. Tule paikalle!

ps. Vuoden neljättä Kajahdusta odotellessa toimituskunta suosittelee Groteskin uusinta. Viestinnän opiskelijat perehdyttävät lukijansa muun muassa spurgun ja virkamiehen arkeen.

Posted in Kajahdus, Stigma, Stydi, Uutta | Leave a comment

SYKSYN ENSIMMÄINEN KAJAHDUS ON ULKONA!

Kajahdus tuo vuoden kolmannessa numerossaan hyvinvointia pimeään syksyyn! Uunituoreessa julkaisussa liikutaan, uskotaan, työskennellään, äänestetään ja matkustetaan sekä keskustellaan perustulosta – paperilla ja netissä. Uusia kaikuja Kajahdukseen ovat tuoneet uusien fuksien lisäksi niin kasvatustieteilijöiden Peducalehti kuin SAK:n ekonomistikin.

Hae omasi pois Klixiltä tai käy lukemassa netistä!

-Toimitus

Posted in Kajahdus, Uutta | Leave a comment

FC MUURISEN POTKUN TUSKIEN TAIVAL

Sosiaalitieteilijöiden jalkapallojoukkueen heikko menestys ei ota kääntyäkseen. Viime perjantain selkeä 3-0 tappio FC Halluxille sai tänään jatkoa, kun yliopiston edustusjoukkue nöyryytti FC Muurisen potkun poikia selkein 8-2 numeroin. Taidollisesti sosiaalitieteilijät pysyivät kohtalaisesti kyydissä, mutta pelin tempo ja vastustajan loistava yhteispeli hyydyttivät Potkun pelaajat kirpeässä ja tuulisessa syyssäässä.  Potkun  piristysruiskeena hääri suurelle yleisölle tuntematon Hunt Moose, jonka aktiivinen pelityyli palkittiin tyylikkäällä, vastustajan puolustusta nöyryyttävällä osumalla.

FC Muurisen potkun pelaaja-manageri, Timo Ilomäki näki kuitenkin positiivisiä merkkejä Potkun pelissä, ja siirsi katseen jo seuraavaan peliin. “Kyllä tämä oli paras peli meiltä tähän asti. Kai. Hyviä yksilöitä meillä on, mutta yhteispeli tökkii.  Tärkeintä olisi, että nyt edes VOOlaiset voitettaisiin”, Ilomäki linjaa.

FC Muurisen potkun seuraava peli FC Jormia pelataan SOS-sitsien jälkeisenä perjantaina kello 11 Töölön pallokentällä.  Vapaa pääsy.

Posted in FC Muurinen | Leave a comment

FC MUURISEN POTKUN VAIKEA ALKU

Kontaktin ja Stigman yhteinen jalkapallojoukkue koki ensimmäisessä pelissään kirvelevän 4-2 tappion FC Matrixia vastaan.  Sosiaalitieteilijöillä oli lukuisia paikkoja ja avaimet voittoon, mutta vastustajan onnistunut maalivahtipeli lannisti FC Muurisen potkun kivenkovat hyökkääjät.  Joukkueen tulevia edesottamuksia kivenkovassa lohkossa voitte seurata luonnollisesti tässä blogissa.

Stay tuned.

Posted in FC Muurinen | Leave a comment

Stigman ja Kontaktin yhteinen jalkapallojoukkue lähtee yliopistokahinoihin

Sosiaalipolitiikan, sosiaalityön ja sosiologien yhteisjengi, FC Muurisen potku, ilmoittautui yliopiston futissarjaan. Pelipäivät ovat

30.9. kello 12 FC Muurisen potku – FC Matrix
2.10. kello 14 FC Muurisen potku – FC Hallux
5.10. kello 14 FC Muurisen potku – UHFC
9.10. kello 11 FC Muurisen potku – FC Jormat

Jatkopelit pelataan 12., 14. ja 16. lokakuuta.

Tule pelaamaan tai seuraamaan ja fiilistelemään, kuinka sosiaalitieteilijät pärjäävät kylmästi laskelmoivia matemaatikkoja tai valtateorioita päntänneitä VOOlaisia vastaan. Mikäli et pääse paikalle, seuraa meinikejä blogissa tai Twitterissä.

Posted in FC Muurinen, Stigma, Tapahtuma | Leave a comment

SYKSYN ENSIMMÄINEN NUMERO LÄHESTYY JA PIDOT PARANEE

Kajahduksen kolmas numero muotoutuu pikkuhiljaa, juttuja on näillä näkymin tulossa muun muassa hyvinvoinnista, lähestyvistä edarivaaleista ja perustulosta. Lehden sivuilla tullaan varmasti myös näkemään uusia nimiä ja kirjoittajia. Pyrimme myös pitämään kosketuksen lukijoihimme numeroiden välillä: uusimmat juonenkäänteet näet blogin lisäksi visertimestä tai nassukirjasta.

Lopuksi onnittelut sosiaalityön uudelle ainejärjestölle, jonka nimeksi valittiin – tiukan ääntenlaskennan jälkeen – Stydi ry.  Onnea!

Posted in Kajahdus, Stigma, Stydi, Tapahtuma, Uutta | Leave a comment