Missä viljelemme osa 2: Topelia

Sotilassairaalasta historian ja kulttuurien tutkimuksen taloksi

Carl Ludwig Engel suunnitteli Unioninkatu 38-korttelin alunperin Venäjän armeijan käyttöön 1820-luvulla. Venäjänkielisessä sairaalassa hoidettiin lähinnä sotilaita ja kesäisin pihamaalle pystytettiin telttaosasto, jossa terveimmät potilaat nukkuivat jopa öisin. Epidemia-ajat olivat kiireisiä ja lääkäreistä oli pulaa: Krimin sodan aikana 1855-1856 sairaalaan tuotiin 365 kolerapotilasta, joista menehtyi 258.

Suomen itsenäistyttyä sotasaalis muutettiin yleiseksi sairaalaksi, jona se toimi aina 60-luvulle saakka. Kun suomenkieliset klinikat muuttivat Meilahteen, Topeliassa toimi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ruotsinkielinen sisätautien klinikka vuoteen 1995 saakka. Nykyiseen käyttöön eli historian ja kulttuurien tutkimuksen taloksi Topelia siirtyi vasta 1990-luvun lopussa. Lähde. Lue lisää Helsingin Sanomien korttelisarjasta Kettu.

Topelian sisäpihaa (Helsingin yliopiston lääketieteen historian museo)

Unioninkatu 38, portti avoinna sisäpihalle kesä-elokuussa (2.6.-29.8.) kello 7:45-15:45.

From military hospital to the house of history and cultures

Carl Ludwig Engel originally designed the Unioninkatu 38-block for the Russian army in the 1820s. The Russian language hospital mainly treated soldiers, and in the summer tents were set up in the courtyard, with the healthiest patients sleeping there overnight. Epidemic periods were busy and there was a shortage of doctors: during the Crimean War (1855-1856) 365 cholera patients were brought to the hospital, of whom 258 died.

After Finland gained its independence, the buildings became a public hospital as which it acted up to the 1960’s. When the Finnish clinics moved to Meilahti, Topelia served as the Helsinki University Central Hospital’s Swedish department of internal medicine until 1995. The current use of Topelia as the house of history and cultures of the University of Helsinki only began in the late 1990s.

Unioninkatu 38, the gate to the courtyard is open June-August (2.6.-29.8.) at 7:45-15:45.

Missä viljelemme osa 1: Valtsika

Vanha klinikka eli kuppaa ja miasmahuuruja

Valtiotieteellisen tiedekunnan käytössä oleva Unioninkatu 37 on itse asiassa Suomen ensimmäinen yliopistollinen opetussairaala, joka rakennettiin Turun palon vuoksi Helsinkiin. 30-paikkainen sairaala, jonka suunnitteli alunperin Carl Ludwig Engel, otettiin käyttöön 1833.

Vanha klinikka rakennettiin korkealle kallioperustalle, koska potilaista sekä alavista ja kosteista maista erittyvän pilaantuneen ilman eli miasman uskottiin levittävän tauteja. 1800-luvulla sukupuolitaudit alkoivat levitä Helsingissä ja kuppa oli niistä tavallisin. Vanhan klinikan lempinimeksi muodostuikin Kuppala.

Vuodesta 1920 lähtien Vanhalla klinikalla hoidettiin vain iho- ja sukupuolitauteja, kunnes klinikka muutti Meilahteen uusiin tiloihin. 1994 Unioninkatu 37 eli Snellmania siirtyi Helsingin yliopiston valtiotieteelliselle tiedekunnalle. Lähteet 1 ja 2.

Potilas katsoo Unioninkadun katuvilinää Vanhan klinikan muurilta 1907 (Signe Brander/Helsingin kaupunginmuseo)

Unioninkatu 37, portti auki kesäkuussa (2.6.-29.6.) klo 7:45.-15:45, heinäkuussa (30.6.-2.8.) klo 7:45-15:00 ja elokuussa (4.8.-29.8.) klo 7:45-15:45.

The old clinic, syphilis and miasma vapors

Unioninkatu 37 which now is home to Faculty of Social Sciences is actually Finland’s first university teaching hospital which was built in Helsinki due to the great fire of Turku. The 30-bed hospital, which was originally designed by Carl Ludvig Engel, was introduced in 1833.

The old clinic was built on a high rock foundation, since it was believed that polluted air, or miasma, excreted by the patients, as well as by low-lying lands and wetlands, spread diseases. In the 19th century sexually transmitted diseases began to spread in Helsinki and syphilis was the most common. The old clinic was thus nicknamed Kuppala, or Pox house.

Since 1920, only skin and venereal diseases were treated at the old clinic until it moved to new premises in Meilahti in 1992. In 1994 Unioninkatu 37, or Snellmania, was transferred to the University of Helsinki Faculty of Social Sciences.

Unioninkatu 37, gate open in June (2.6.-29.6.) 7:45.-15:45, July (30.6.-2.8.) 7:45-15:00 and August (4.8.-29.8.) 7:45-15:45.

Missä viljelemme

Helsingin yliopiston keskustakampuksen viljelmät sijaitsevat huikean kauniissa ja historiaa uhkuvissa kortteleissa, Unionikatu 37 ja 38. Blogissa tullaan julkaisemaan lyhyet kuvaukset Valtsikasta ja Topeliasta, jotka on vasta melko hiljattain remontoitu Helsingin yliopiston nykyisiksi opetustiloiksi. Näillä rakennuksilla on lähes 200 vuoden tarinat ja kohtalot takanaan, on kunnia ottaa sisäpihat hyötykäyttöön kampusviljelyn keinoin.

University of Helsinki City Campus plantations are located in the beautiful quarters of Unionkatu 37 and 38. Short descriptions will be published in the blog about Valtsika (Social Sciences) and Topelia, which have only relatively recently been renovated as modern educational spaces. These buildings have nearly 200 years of stories and fates behind them and it is an honor to turn the courtyards into campus farming oases.

Viikki Campus Farm Is Growing Fast

Last weekend we had great success in building 22 boxes but there is still more.  The sun was warm the birds were everywhere and its almost time to grow!  Next weekend we are building again so feel free to come.  We have a really nice tar that makes the boxes a beautiful natural brown color and we will have our first soil delivery this week.  I also talked with the local plant shop and they have recommended their plants to us :).  Its a good day, Go Plant Something

Alex

Viljelyä Suomen yliopistokampuksilla

Helsingin yliopistossa kampusviljely käynnistyi keväällä 2013, mutta lajin pioneereiksi meitä ei voi nimittää, koska laari- ja säkkiviljelyä on ehditty kokeilla jo esimerkiksi Tampereella, Turussa, Joensuussa ja Kuopiossa. Erityisesti Tampereen ja Turun yliopistoissa kampusviljelyä on harjoitettu jo useampi vuosi, molemmissa tapauksissa ympäristöjärjestö Dodon tuella.

Tampereella kampusviljelyprojektin käynnistivät Tamyn ympäristöjaosto ja Dodo ry vuonna 2010 tavoitteenaan herätellä keskustelua kaupunkialueiden roolista globaalissa ruoantuotannossa.

“Kaupunkiviljelyllä on mahdollista samanaikaisesti edistää kasvisruoan käyttöä, tuoda ruoantuotantoa lähemmäksi kaupunkilaisia ja osoittaa uudenlaisia, viihtyvyyttä parantavia mahdollisuuksia kaupunkitilan käytölle sekä lisätä kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä,” kertoivat projektin käynnistäjät.

Turussa hanketta perusteltiin kampusalueen kaunistamisen ja yhteisöllisen toiminnan lisäksi myös ruokaturvanäkökulmasta; onko hyötykasvien viljely ja pienimuotoinen omavaraisuus ruoantuotannossa mahdollista kaupunki- ja erityisesti yliopistoalueella?

Turun yliopiston kampusviljelyblogi näyttää hiljenneen, mutta Tampereella toiminta jatkuu vilkkaana.

Meillä Helsingissä kesän 2014 toiminta starttaa Viikin talkoilla 17.5. ja Topelian ja Valtsikan talkoilla 24.5.

Kevätterveisin,

Alina

Briefly in English

University of Helsinki is not the only university in Finland with campus farming experiments, students in Turku and Tampere have several years of experience in local food production on campus. They justify campus farming by promotion of vegetarian diet, bringing food production closer to the city residents and increasing the sense of urban community. In addition, campus farming creates opportunities for designing comfortable and aesthetically pleasing urban spaces.