Viljelyä Suomen yliopistokampuksilla

Helsingin yliopistossa kampusviljely käynnistyi keväällä 2013, mutta lajin pioneereiksi meitä ei voi nimittää, koska laari- ja säkkiviljelyä on ehditty kokeilla jo esimerkiksi Tampereella, Turussa, Joensuussa ja Kuopiossa. Erityisesti Tampereen ja Turun yliopistoissa kampusviljelyä on harjoitettu jo useampi vuosi, molemmissa tapauksissa ympäristöjärjestö Dodon tuella.

Tampereella kampusviljelyprojektin käynnistivät Tamyn ympäristöjaosto ja Dodo ry vuonna 2010 tavoitteenaan herätellä keskustelua kaupunkialueiden roolista globaalissa ruoantuotannossa.

“Kaupunkiviljelyllä on mahdollista samanaikaisesti edistää kasvisruoan käyttöä, tuoda ruoantuotantoa lähemmäksi kaupunkilaisia ja osoittaa uudenlaisia, viihtyvyyttä parantavia mahdollisuuksia kaupunkitilan käytölle sekä lisätä kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä,” kertoivat projektin käynnistäjät.

Turussa hanketta perusteltiin kampusalueen kaunistamisen ja yhteisöllisen toiminnan lisäksi myös ruokaturvanäkökulmasta; onko hyötykasvien viljely ja pienimuotoinen omavaraisuus ruoantuotannossa mahdollista kaupunki- ja erityisesti yliopistoalueella?

Turun yliopiston kampusviljelyblogi näyttää hiljenneen, mutta Tampereella toiminta jatkuu vilkkaana.

Meillä Helsingissä kesän 2014 toiminta starttaa Viikin talkoilla 17.5. ja Topelian ja Valtsikan talkoilla 24.5.

Kevätterveisin,

Alina

Briefly in English

University of Helsinki is not the only university in Finland with campus farming experiments, students in Turku and Tampere have several years of experience in local food production on campus. They justify campus farming by promotion of vegetarian diet, bringing food production closer to the city residents and increasing the sense of urban community. In addition, campus farming creates opportunities for designing comfortable and aesthetically pleasing urban spaces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *