Missä viljelemme osa 1: Valtsika

Vanha klinikka eli kuppaa ja miasmahuuruja

Valtiotieteellisen tiedekunnan käytössä oleva Unioninkatu 37 on itse asiassa Suomen ensimmäinen yliopistollinen opetussairaala, joka rakennettiin Turun palon vuoksi Helsinkiin. 30-paikkainen sairaala, jonka suunnitteli alunperin Carl Ludwig Engel, otettiin käyttöön 1833.

Vanha klinikka rakennettiin korkealle kallioperustalle, koska potilaista sekä alavista ja kosteista maista erittyvän pilaantuneen ilman eli miasman uskottiin levittävän tauteja. 1800-luvulla sukupuolitaudit alkoivat levitä Helsingissä ja kuppa oli niistä tavallisin. Vanhan klinikan lempinimeksi muodostuikin Kuppala.

Vuodesta 1920 lähtien Vanhalla klinikalla hoidettiin vain iho- ja sukupuolitauteja, kunnes klinikka muutti Meilahteen uusiin tiloihin. 1994 Unioninkatu 37 eli Snellmania siirtyi Helsingin yliopiston valtiotieteelliselle tiedekunnalle. Lähteet 1 ja 2.

Potilas katsoo Unioninkadun katuvilinää Vanhan klinikan muurilta 1907 (Signe Brander/Helsingin kaupunginmuseo)

Unioninkatu 37, portti auki kesäkuussa (2.6.-29.6.) klo 7:45.-15:45, heinäkuussa (30.6.-2.8.) klo 7:45-15:00 ja elokuussa (4.8.-29.8.) klo 7:45-15:45.

The old clinic, syphilis and miasma vapors

Unioninkatu 37 which now is home to Faculty of Social Sciences is actually Finland’s first university teaching hospital which was built in Helsinki due to the great fire of Turku. The 30-bed hospital, which was originally designed by Carl Ludvig Engel, was introduced in 1833.

The old clinic was built on a high rock foundation, since it was believed that polluted air, or miasma, excreted by the patients, as well as by low-lying lands and wetlands, spread diseases. In the 19th century sexually transmitted diseases began to spread in Helsinki and syphilis was the most common. The old clinic was thus nicknamed Kuppala, or Pox house.

Since 1920, only skin and venereal diseases were treated at the old clinic until it moved to new premises in Meilahti in 1992. In 1994 Unioninkatu 37, or Snellmania, was transferred to the University of Helsinki Faculty of Social Sciences.

Unioninkatu 37, gate open in June (2.6.-29.6.) 7:45.-15:45, July (30.6.-2.8.) 7:45-15:00 and August (4.8.-29.8.) 7:45-15:45.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *