Vilkaisu Viikkiin

Heinäkuu Viikissä / July in Viikki

Ei asfalttia, ei lukossa olevia portteja, vaan avaruus ja kesän kukat.

No asphalt, no locked gates, just space and summer flowers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *