Categories
Uncategorised

Vapaat kädet (Kurssikerta 7)

Viimeisellä kurssikerralla saimme vapaat kädet tehdä kaiken maailman karttoja. Vaikeinta oli löytää aineistot ja keksiä kartta, joka kuvaa kahta muuttujaa. Aluksi tarkoitukseni oli tehdä kartta jostain itselle kiinnostavasta aiheesta, mutta mitään ei tullut mieleen. Keksin, että ottaisin kantaa Kolarin kunnan kiistanalaiseen Hannukaisen kaivoshankkeeseen, mutta hankkeen kaavoitukseen tutustuessa tulin siihen tulokseen, että se olisi liian iso pala purtavaksi.

Laura Hynynen oli blogissaan tehnyt karttasarjan tärkeästä aiheesta eli muovin kierrätyksestä ja uusiutuvan energian käytöstä Euroopassa. Kirjoituksessa oli otettu hyvin selvää asioista ja lopputulos on erittäin toimiva. Omassa blogissani en päässyt ihan yhtä syvälle aineistoon ja ilmiöön, joten siinä olisi parantamisen varaa.

Päätin siis tehdä kaksi täysin erilaista karttaa erilaisista aineistoista, jotta voin hyödyntää mahdollisimman montaa eri QGISsin ominaisuutta.

Perus koropleetti

Ensimmäinen kartta on tehty jo tutuksi tulleen Suomen kunta- aineiston pohjalta. Lisäsin aineistoon join- komennolla tilastokeskuksen aineistoja. Toinen aineistoista kuvaa kuntien asuintalouksien keskimääräistä asuntovelkaa euroina ja toinen asuntojen keskimääräistä neliöhintaa kunnittain euroina.

Ongelmaksi syntyi kahden muuttuja esittäminen. Asuntojen neliöhinnan päätin esittää pylväillä, mutta karttaan tuli liian monta pylvästä, joten kartasta tuli sotkuisen näköinen. Päätin siis tehdä pelkästään yhden muuttujan kartan koko Suomesta ja kahden muuttujan kartan rajasin vain eteläiseen Suomeen. Vilma Koljosen blogissa oli hienosti saatu esitettyä paljon tietoa yksinkertaisessa muodossa käyttäen ympyrädiagrammeja. Itse en näillä muuttujilla keksinyt muuta vaihtoehtoa, kuin pienentää aluetta.

Kuva 1, Asuntovelka kunnittain

Kuva 2, Asuntovelka kunnittain sekä asuntojen neliöhinta

Kartoista huomaa oletettavasti, että suurissa kaupungeissa sekä etenkin pääkaupunkiseudulla asuintalouksilla on eniten velkaa ja asunnot ovat kalliita. Poikkeuksen muodostaa Ahvenanmaa, jossa velkaa on lähes yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla. Asuntojen hinnoista en löytänyt Ahvenanmaalta tietoa ja pitkän googlettamisen jälkeen Ahvenanmaalaisten suuret velat ovat edelleen mysteeri.

Raide-Jokeri ja interpolointi

Toisen kartan aineistot hain Helsingin karttapalvelun WFS- rajapinnan avulla. Latasin taustakartan sekä Raide-Jokerin linjauksen- ja pysäkit. Lisäksi käytin aiemmalta kurssikerralta tutuksi tullutta pääkaupunkiseudun pistemuotoista väestötietoa. Tein väestötiedon avulla interpoloinnin, joka kuvastaa väestön jakautumista Raide-Jokerin lähistöllä. Yritin tehdä interpoloinnista mahdollisimman yksinkertaisen ja kevyen, mutta ohjelmalta meni sen tekemiseen kuitenkin lähes tunti. Lisäsin myös pysäkkien nimet karttaan selkeyttämään lopputulosta.

Kuva 3, Raide-Jokeri ja interpolointi

Lopputulos on mielestäni visuaalisesti selkeä. Interpoloinnissa on havaittavissa joitakin epäkohtia, mutta radan pysäkkien ja väestön määrän välillä on selkeä yhteys, pysäkkien lähellä asuu paljon ihmisiä. Interpoloinnin tiedoista en ole kuitenkaan ihan satavarma. Jakautuuko väestön määrä jonkun yksikön mukaan, vai ovatko legendan luvut interpoloinnin luokkia? Lisäksi luvut pitäisi esittää väestön tiheytenä eikä absoluuttisina lukuina. En löytänyt interpoloinnista mitään ominaisuustietoa  ja ohjelma kaatui aina jos yritin selvittää niitä, joten päätin luottaa pelkkään aineiston visuaalisuuteen.

Viimeiset mietteet

Kurssi oli mielestäni erittäin onnistunut, vaikka maanantain iltavuorot vietettiinkin melko koomaisissa tunnelmissa. Siihen nähden, että kurssin alussa en ollut ikinä edes nähnyt QGIS- ohjelmaa ja seitsemän kurssikerran jälkeen pystyn tuottamaan erilaisia karttoja itsenäisesti on hienoa. Vielä ollaan kuitenkin lähtökuopan pohjalla, joten en malta odottaa uusia GIS- kursseja.

Kiitos kurssista ylivelhojumala ! (Arvonimen antanut Matti Katajisto 2020)

Lähteet:

Karttojen lähteet:

Tilastokeskus: https://www.stat.fi/tup/statfin/index.html (Käyty 28.2.2020)

Helsingin kaupunki WFS-rajapinta: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs (Käyty 28.2.2020)

Laura Hynynen kurssikerta 7 ( Luettu 1.3.2020)

https://blogs.helsinki.fi/lauravel/

Vilma Koljonen kurssikerta 7 (Luettu 1.3.2020)

https://blogs.helsinki.fi/vilmakol/

Matti Katajisto kurssikerta 5 (Luettu 1.3.2020)

https://blogs.helsinki.fi/mattikat/

Categories
Uncategorised

Kenttätöitä ja hasardeja (Kurssikerta 6)

Kenttätyöt

Kurssikerta  lähti liikkeelle kenttätöillä, jossa tallennettiin puhelimen avulla pistemäistä tietoa. Tämän tiedon avulla teimme interpoloinnin eri alueiden turvallisuudesta Kumpulan lähistöllä. Vaarallisiksi alueiksi kartalla osoittautui Hämeentien lähistö ja risteykset. Oli hienoa nähdä, kuinka nopeasti saimme itse kerätystä aineistosta tehdyllä analyysillä aikaan konkreettisia tuloksia. (Kuva 1)

Kuva 1, Kuvankaappaus keskeneräisestä kartasta. Interpolointi Kumpulan alueelta. Vaaralliseksi koetut kohdat punaisella. 

Maanjäristykset ja meteoriitit

Kotona tehtävässä harjoituksessa toin pistemuotoista dataa maailmankartalle. Astuessa opettajan saappaisiin saa hyvän uuden näkökulman kartan tarkasteluun. Ensinnäkin maanjäristyksistä puhuttessa on tärkeä selittää, että yhdeksän magnitudin järistys on jopa miljoona kertaa voimakkaampi, kuin viiden magnitudin. Eli kyseessä ei todellakaan ole mikään tasavälinen asteikko. Mittakaavaa kyseisiin karttoihin ei voinut laittaa, sillä kartan projektion takia mittakaava vaihtelee pohjois-eteläsuunnassa. Meinasin sokeana laittaa karttoihin janamittakaavan mikä näytti sataa metriä. Kuten Janina Vikman toteaa blogissaan ei GIS- ohjelmaan kannata aina sokeasti luottaa.

Kuvassa 2 voi huomata, että voimakkaimmat järistykset sijoittuvat pitkälti litosfäärilaattojen saumakohtiin. Kartta antaa kuitenkin sellaisen kuvan, että laattojen saumakohtien ulkopuolella ei ole ollenkaan maanjäristyksiä.

Kuva 3 antaa mielestäni hyvän kuvan järistyksien sijainnin ja voimakkuuden suhteesta. Suurin osa järistyksistä ja kaikki voimakkaimmat järistykset tapahtuvat saumakohdissa,mutta myös saumojen ulkopuolella voi tapahtua pieniä järistyksiä. Saumakohdissa on kuitenkin niin paljon järistyksiä, että osa pisteistä jää muiden alle.

Kaikissa kuvissa ja etenkin kuvassa 4 on se ongelma, että havaintojen määrä riippuu alueesta. Euroopassa ja Yhdysvalloissa pienetkin maanjäristykset saadaan havainnoitua tehokkaasti ja meteoriittien putoamispaikkoja tutkitaan paljon. Meteoriittien putoamispaikoissa voi myös huomata, että havaintoja on vähän metsäisillä alueilla, koska putoamiskraateria voi olla vaikea havaita puuston alta. Meteoriitteja on todellisuudessa varmasti pudonnut lähes jokaiselle alueelle, joten kartta antaa väärän kuvan.  Saana Järvinen oli blogissaan tullut samaan tulokseen tulivuoria tutkittaessa. “Tiedon vähyyden syitä voi olla, että purkauksesta on niin kauan (Yhdysvallat), tai sitten siksi koska kyseisille alueille ei helposti rahoiteta tutkimukia (Antarktis).” Ongelman voisi korvata tekemällä kyseisille alueilla oman luokituksensa, jossa ilmaistaisiin, että alueelta ei ole tietoa saatavilla.

Kuva 2, Yli 5 magnitudin maanjäristykset 

Kuva 3, Yli 2,5 magnitudin maanjäristykset 

Kuva 4, Meteoriittien putoamispaikat

Lähteet:

Tekniikka ja talous (Luettu 19.2)

https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/miksi-magnitudin-9-maanjaristys-on-1-000-000-kertaa-suurempi-kuin-magnitudin-5/fe96183a-c580-3652-bf6b-1df2d2270255

Janina Vikman kurssikerta 6 (Luettu 19.2)

https://blogs.helsinki.fi/jagvikma/

Saana Järvinen kurssikerta 6 (Luettu 19.2)

https://blogs.helsinki.fi/jarvsaan/

Categories
Uncategorised

Bufferointia ja bugeja (Kurssikerta 5)

Lentoasemat ja pysäkit

Ensimmäisessä itsenäistehtävässä tehtiin buffereita eri alueiden ympärille. Buffereiden avulla pystyin tekemään “select by location” -komennon avulla valintoja, joilla selvitin Malmin lentoasemasta 2- ja 1 km säteellä elävien ihmisten määrän.

Tein myös lisätehtävät, jossa selvitin, että 1km säteellä Malmin lentokentästä olevista rakennuksista 51 kappaletta on rakennettu ennen vuotta 1936 eli ennen lentokentän käyttöönottoa. Toisessa lisätehtävässä tein Malmin lentokenttäalueesta polygonin, jonka avulla rajasin väestöä eri alueilta. Malmin lentokentän alueelle kaavaillaan uusia asuntoja jopa 25 000 asukkaalle. Suurin määrä asukkaita, jotka sain alueen sisälle oli Kontulan ja Mellunkylän alueella. Kyseisellä alueella luku oli kuitenkin vaivaiset 7200. Malmin lentokentän alueesta tulee siis todella tiheästi rakennettu. Todennäköisesti, jos aineistossa olisi ollut Helsingin keskustan väestötiedot olisin päässyt samaan tai suurempaan asukaslukuun.

Toisessa tehtävässä tein samantapaisia perusharjoituksia Helsinki- Vantaan lentokentälle sekä pääkaupunkiseudun metro- ja juna-asemille.  Molemmissa harjoituksissa huomasi select by location- komennon tärkeyden tiedon rajaamisessa aineistosta.

Saunoja ja uima-altaita

Todellisen luksuksen omaavia eli uima-altaallisia rakennuksia löytyy pääkaupunkiseudulta 855 kappaletta. Yllättävää oli että vain reilu 30% edellisistä on omakotitaloja. Yritin tehdä kartan uima- altaista ja eri osa- alueista, mutta “polygon has invalid geometry” -virhe esti minua tekemästä “count points in polygon”- sekä “join attributes by location”- toimintoja. Annika Luoma oli blogissaan kohdannut saman ongelman ja korjannut sen lataamalla uuden pluginin QGISsiin. Näin pitkälle en itse kyennyt ajattelemaan. Sieltä lunttaamalla voin todeta, että Lauttasaaressa on eniten uima-altaita.  Tarkastelemalla aineistoa voin kuitenkin todeta, että Helsingin kantakaupungin alueella on suuri määrä uima- altaita. Ehkä se johtuu vain rakennusten suuresta määrästä.

Kurssikerrasta oli mielestäni hyvin vaikea saada aikaan tekstiä tai mitään syviä pohdintoja. Bugin takia en edes saanut mitään karttaa aikaiseksi, joten tämän viikon postaus on keskivertoa huonompi.

Tämä on GIS- ohjelmistojen ja lähes kaikkien muidenkin ohjelmistojen ärsyttävä puoli. Pieni virhe tai bugi estää koko työn tekemisen ja mikäli googlen tai kavereiden avusta ei ole apua, voi tilanne olla toivoton. Tilanne on kuitenkin korjattavissa harjoituksella ja toistoilla. Toistojen tärkeyttä oli otettu hyvin esiin Pihla Haapalon blogissa. “Näissä tilanteissa toiminnon uudelleen tekeminen auttaa, usein toisella kerralla osaa jo kiinnittää huomiota unohtuneisiin välivaiheisin tai ruutujen rastimisiin huolellisemmin.” Toistojen kautta varmuus ja huolellisuus tekemiseen siis kasvaa, joten ei muuta kuin kohti uusia GIS-haasteita.

EDIT “Ei se nii vaikeeta ollutkaan”

Nopea fix geometry- toiminto ja sain kartan tehtyä.

Kuva 1, Pääkaupunkiseudun uima-altaat alueittain

Taulukko 1, Valittuja paloja tehtävistä

 

Malmin kentästä 2km säteellä asuvat  57533 
Malmin kentästä 1km säteellä asuvat  8707 
Malmin kentästä 1km säteellä olevat rakennuksetjotka rakennettu ennen 1936   51 rakennusta 184 asukasta 
Helsinki- Vantaan kentästä 2km säteellä asuvat  11338 
Tikkurilan poikkeuksellisella melualueella   12627 
500m säteellä juna- tai metroasemasta asuvat  106691 (noin 22% koko väestöstä) 
PK- seudun uima– altaat  855  
Uima- altaallisissa rakennuksissa asuvat  12170 

Lähteet:

Annika Luoma, Kurssikerta 5 (Luettu 13.2)

https://blogs.helsinki.fi/luomanni/

Pihla Haapalo, Kurssikerta 5 (Luettu 13.2)

https://blogs.helsinki.fi/haapalop/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories
Uncategorised

Sisäinen GIS-nörttini on virallisesti herännyt (Kurssikerta 4)

Ruutukartta

Kurssikerralta tuli heti opittua tärkeitä ominaisuuksia. “Select by location” sekä “save selected features as”- komennot ovat erittäin hyödyllisiä, sillä niiden avulla voidaan rajata aineistoa ja pienentää datan määrää ja eri algoritmien kestoa. Ruutukartan luominen oli lisäksi yllättävän vaivatonta.

Kotona tein 100m ruutukartan Helsingin kantakaupungista. Halusin todistaa kaverille, että Töölössä asuu pelkkiä vanhuksia, joten valitsin muuttujaksi asukkaiden keski- iän. Hienon kartasta tekee se, että samanlaista 100m ruutuaineistoa ei ainakaan tietääkseni saa ladattua suoraan paikkatietoikkunasta. Tein siis ihan oikeasti uuden aineiston.  Kyseessä on absoluuttinen muuttuja, mutta ruutuaineistossa se toimii alueiden ollessa saman kokoisia. Ruutuaineisto toimii etenkin tutkittaessa alueellista jakautumista. Kuten Sonja Nylund toteaa blogissaan: Ruututeemakartta siis havainnollistaa alueellisia eroja selkeämmin ja alueita on myös helpompi vertailla keskenään, sillä kaikki ruudut ovat saman kokoisia. Selkeys on itseni mielestä myös ruutukartan tärkein ominaisuus.

Karttaa tarkasteltaessa huomaa, että korkeamman keski- iän alueet sijoittuvat esimerkiksi Katajanokkaan, Ullanlinnaan ja Eiraan. Kyseiset alueet sisältävät paljon omistusasuntoja ja alueet ovat suhteellisen hintavia, joka voi selittää ilmiötä. Töölö erottuu myös vanhemman väestön takia, mutta ei mitenkään erityisen paljon. Yllättävä alue on Merihaka, jonka äkkiseltään olisin luullut nuorison asuinalueeksi. Oletettavasti nuoremman väestön asuinalueina erottuu erityisesti Punavuori ja Kallio. (Kuva 1)

Ongelmia kartassa on nimistön puuttuminen. Lisäsin karttaan Openstreetmap- tiet, jotka auttavat vähän alueiden hahmottamisessa, mutta ei kovin paljoa. Paras tapa olisi saada ruudut jotenkin sulautettua alla olevaan karttaan ilman että ne peittäisivät sitä kokonaan ja ettei ruudut olisi kuitenkaan liian haaleita.

Kuva 1, Ruutukartta Helsingin kantakaupungin ikäjakaumasta

Korkeuskäyrät

Toinen tehtävä oli tähänastisista ylivoimasesti mielenkiintoisin. Tutkin maastokarttoja ja rinnevarjostus-aineistoja muutenkin usein vapaa- ajallani ja nyt pääsin itse tekemään niitä. Tämän lisäksi tutkimamme alue on lähellä kotiseutujani ja olen usein liikkunut siellä.

Käytimme ensimmäistä kertaa rasteriaineistoja ja eron huomasi heti ohjelman nopeudessa ja yleisessä käytettävyydessä.  Korkeuskäyrien ja rinnevarjostuksen tekeminen korkeusmallista oli jälleen kerran yllättävän yksinkertaista ja ohjelma teki suurimman osan työstä. Ongelmia itselleni syntyi muutaman valinnan unohtamisesta yhdistäessä korkeusmalleja toisiinsa. Jos unohtaa poistaa valinnan “place each layer in separate band” ei ohjelma onnistu korkeusmallien yhdistämisessä. Se on pienestä kiinni. Kotona latasin saman alueen peruskartan ja vertasin sen korkeuskäyriä ohjelman tekemiin käyriin.

Verrattaessa peruskartan ja ohjelman tekemiä korkeuskäyriä toisiinsa voi todeta, että ne ovat yllättävän samanlaisia. (Kuvat 2 ja 3) Ohjelman tekemät käyrät ovat kuitenkin liian tarkkoja ja yksityiskohtaisia. Kuten Matti Katajisto blogissaan toteaa: esimerkiksi retkeilijälle luettavuus on korkeammassa arvossa kuin absoluuttinen tieto.  Lisäksi yksittäiset kivet ovat voineet aiheuttaa ylimääräisiä korkeuskäyriä kartalle. (Kuva 4) Luulisin että melko yksinkertaisella komennolla ohjelman tekemät käyrät saisi yleistettyä selkeämmiksi, mutta äkkiseltään en osannut tehdä sitä.

Kuva 2, Maanmittauslaitoksen peruskartta ja korkeuskäyrät

Kuva 3, Ohjelman tekemät korkeuskäyrät peruskartalla.

Kuva 4, Maanmittauslaitoksen peruskartan korkeuskäyrät ruskealla ja ohjelman tekemät käyrät punaisella

Lähteet:

Sonja Nylund kurssikerta 4 (Luettu 6.2.2020)

https://blogs.helsinki.fi/sonysony/

Matti Katajisto kurssikerta 4 (Luettu 6.2.2020)

https://blogs.helsinki.fi/mattikat/

Maanmittauslaitos Peruskartta 1:20 000 (2007)

 

 

Categories
Uncategorised

Käytännön GIS- hommia (Kurssikerta 3)

Aineiston muokkaaminen ennen käyttöä 

Projektioiden aiheuttamat hämmennykset ovat menneen talven lumia ja menemme kohti uutta kurssikertaa. Nyt palasimme taas normaaliin tekemiseen ja kaikki tuntui luonnokkaalta ja loogiselta 

Tällä kertaa käytimme Afrikan pohjakarttaa ja muokkasimme sen käytettävään muotoon. Aineistoa muokattaessa huomasinkuinka tärkeää on tarkastaa aineiston attribuuttitiedot ennen sen käyttöä 

Lisäksi käytimme erilaisia kohteiden laskemiseen käytettäviä työkalujaTärkein uusi tuttavuus oli kuitenkin toolbox- hakutyökaluTämän olisi voinut kertoa jo ensimmäisellä kurssikerrallasillä hakutoiminnon avulla työkalut löytää ilmanettä tarvitsee selata koko ohjelmaa läpi 

Afrikkaaineistossa oli valtioiden lisäksi esitettynä konfliktittimanttikaivokset sekä öljykentätLisäksi liitimme aineistoon join- komennolla tietoa Afrikan internetin käyttäjistä. Join- komento oli itselle tullut jo vahingossa tutuksi ensimmäiseltä kurssikerralta 

Internetin käyttäjissä mielekiintoista oli Facebook- käyttäjien ja internetin käyttäjien ero. Joidenkin valtioiden kohdalla Facebook käyttäjiä oli moninkertaisesti enemmänAineiston arvioidut tiedot käyttäjien lukumäärästä voivat olla epätarkkoja tai valtioiden kansalaisilla voi olla useita Facebook- käyttäjiäUseat käyttäjät henkilöä kohti voi olla hyvinkin todennäköisiäsillä Afrikassa on paljon esimerkiksi huijariprofiileja.  

Afrikka- aineiston tutkimisen jätin vähemmällesillä kuvittelinettä aineistosta ei saa irti mitään mielenkiintoista. Laura Hynysen blogia lukiessani kuitenkin huomasin , että aineistosta löytyi hyviä yhteyksiä esimerkiksi valtioiden kehittymisen ja konfliktien määrän välilläLisäksi blogissa on saatu aikaan selkeä teemakarttajossa näkyy aineiston kaikki tärkeimmät muuttujat. 

Tulvaindeksi ja diagrammit 

Itsenäisenä tehtävänä oli tehdä Suomen valuma– alueiden tulvaindeksi sekä laskea alueiden järvisyysprosentti ja esittää ne pylväsdiagrammeina 

Aloitin tehtävän tekemisen omaan tyyliini lukematta ohjeita kunnollaTästä johtuen ensimmäisestä kartasta puuttui diagrammit ja tulvaindeksi oli laskettu väärinKartan luokkien esityksessä on myös puutteitasillä alin luokka on valkoinenjoka antaa sellaisen kuvan että alimmat luokat eivät kuulu esitykseen. Lisäksi lopputulos on sotkuisen näköinen. 

Kuva 1, Ensimmäinen hutiloitu yritys kartasta, jossa lähes kaikki on väärin.

Lopullinen kartta syntyi kotona ohjeiden lukemisen jälkeen. Kartan tekeminen onnistui lähes kivuttomastiJärvisyys– aineiston liittämiseen meni hetkisillä liittämisprosessissa täytyi muistaa tehdä pari pientä valintaa. 

Poistin tällä kertaa kartasta kaiken tarpeettoman ja lopullinen esitys on mielestäni siistin näköinenPylväsdiagrammien asettuminen Suomen etelärannikolla on erikoinenmutta sekään ei vaikuta kartan tulkittavuuteen liikaa. Järviä en laittanut karttaansillä kuvittelin niiden haittaavan luettavuutta , mutta Annika Luoman blogissa oli kuitenkin onnistuttu lisäämään järvet karttaan onnistuneesti. Erityisen hyvin pylväiden esittämisessä on onnistunut Miklas Kuoppala, jonka kartassa pylväät näkyvät selvästimutta eivät haittaa muun aineiston tulkittavuutta. Kuitenkin Kuoppalan päätös laittaa viimeinen tulvaindeksin luokka punaisellamuiden ollessa sinisen sävyissä on hieman kyseenalainen 

Kuva 2, Lopullinen karttaesitys, jossa on esitetty vain välttämättömät muuttujat.

Kartasta voi huomata, että valuma- alueet, joilla on pieni järvisyysprosentti tulvivat herkemmin. Kyseisiä alueita on etenkin etelärannikolla sekä Pohjanmaalla. Mielenkiintoista oli myös huomata, kuinka suuren alueen Kokemäenjoen, Kymijoen sekä Vuoksen valuma-alueet kattavat.

Lähteet: 

Laura Hynynen, Kurssikerta 3 (Käyty 1.2.2020) 

https://blogs.helsinki.fi/lauravel/ 

Annika Luoma, Kurssikerta 3 (Käyty 1.2.2020) 

https://blogs.helsinki.fi/luomanni/ 

Miklas Kuoppala, Kurssikerta 3 (Käyty 1.2.2020) 

https://blogs.helsinki.fi/kmiklas/ 

 

 

 

Categories
Uncategorised

Projektioita ja valintatyökaluja (Kurssikerta 2)

Ensimmäinen blogipostaus oli tylsän totinenjoten tällä kertaa päätin tehdä vähän rennomman aloituskappaleenToisin kuin monille kanssaopiskelijoille ei GIS aiheuta minussa vihaisia tunteita edes kovin useinArvostan kuitenkin esimerkiksi Aapo Keinäsen blogissa kirjoittajan rehellisyyttä Gissin aiheuttamia tunteita kohtaan. Mikäli itse saan kurssilta vihaisia tunteita en myönnä sitäsillä Gissiä on tarkoitus opiskella jatkossa 25 opintopisteen kokonaisuus. Tästä kurssista olen myös erityisen innoissanisillä kurssilla pääsen käyttämään oikeaa GIS- ohjelmaaAinakin Alex Nylander jakoi samoja optimistisia tunteita blogissaan kanssani.  

Kurssikerran aikana tutustuttiin QGIS- ohjelman yleisiin valintatyökaluihinjotka tuntuivat loogisilta. Opin rajaamaan myös atribuuttitaulukon sarakkeet sitenettä vain valitut tiedot näkyvät taulukossaTiedon rajaaminen valtavasta taulukosta osoittautui todella hyödylliseksi.  

Suurin osa ajasta kului kuitenkin eri projektioiden käyttämiseen ja vertaamiseenOletettavasti maailmankarttojen kuvaamiseen tarkoitetut projektiot kuten Mercatorin projektio kasvattavat pinta– alaa merkittävästi etenkin projektion pohjoisilla osilla. Harjoitukseolivat mielestäni erityisen tärkeitäsillä projektion aiheuttamaa vääristymää ei huomaa ohjelmassasillä ei ole mitään toista valtiota tai aluetta Suomen lisäksijohon pinta– alaa voisi verrata. Esimerkiksi vaihtamalla projektioksi Miller Cylindrical projektion ei Suomen pinta– ala näyttänyt kasvavanmutta mittaamalla selvisiettä pinta– ala oli kasvanut lähes viisinkertaiseksi. Robinsonin projektiossa vääristymä oli pienempisillä kyseessä on kompromissiprojektiojossa vääristymät on pyritty minimoimaan. 

 

Tehdessä pinta– alaan tai etäisyyteen perustuvaa aineistoavoi väärän projektion käyttö muuttaa lopputuloksia merkittävästi. Lisäksi tietyt projektiot vääristävät muotoja ja tavallaan “litistävät” Suomen kartan pohjoisia osia pituussuunnassa. (Koljonen 2020) 

 

Kuva 1, Miller Cylidrical projektio. Kuvasta huomaa litistyneen muodon verrattuna kuvaan 2.

 

Kuva 2, ETRS89 TM35FIN projektio. 

 

 

Kurssikerran aikana sain tehtyä Mercator ja TM35FIN projektioita kuvaavan teemakartan. Kartta on koropleettikarttajoka kuvaa Mercatorin projektion aiheuttamaa vääristymääKartan ulkoasu on mielestäni on melko hyväLegendaa olisin voinut parantaa kirjoittamalla otsikon selvemmin. 

Karttaa voi kuitenkin olla hyvin vaikea tulkita ilman tietoa projektioista ja kyseisen kartan pohja– aineistostaEikä se myöskään avaa aihetta ja sen syy– seuraussuhteitakuten Jonna Kääriäinen myös totesi blogissaan.

Kuva 3, Koropleettikartta projektion aiheuttamasta vääristymästä

Vaikka tunnen osaavani jo QGIS– ohjelman peruskäytönmeni projektioiden vaihtaminen osaamisen ulkopuolelleKaksi erillistä projektiolle tarkoitettua valintapalkkia sekoittivat enitenKurssikerran aikana sain kartan tehtyä ikään kuin vahingossa. En siis tiedä miten sain kartan tehtyäjoten en oikeastaan oppinut mitään. Uskon kuitenkinettä tällaista eri projektioiden vertailua ei tulla jatkossa tarvitsemaan paljoa.  

Lähteet:  

Aapo Keinänen kurssikerta 1 (Luettu 26.1.2020) https://blogs.helsinki.fi/kaarijon/ 

Alex Nylander kurssikerta 1 (Luettu 26.1.2020) https://blogs.helsinki.fi/alny/ 

Vilma Koljonen kurssikerta 2 (Luettu 26.1.2020) https://blogs.helsinki.fi/vilmakol/ 

Jonna Kääriäinen kurssikerta 2 (Luettu 26.1.2020) https://blogs.helsinki.fi/kaarijon/ 

Categories
Uncategorised

Koropleettikartat (Kurssikerta 1)

Kurssikerta 1, 13.1. 2020 

Tutustuin kurssikerran aikana ensimmäistä kertaa Qgis ohjelmistoon. Ohjelmisto vaikutti mielestäni ensinäkemältä yllättävän käyttäjäystävälliseltäEnsimmäiset tehtävät tein pitkälti luennoitsijan esimerkin mukaan tunnin aikanajoten ne eivät tuottaneet suuria ongelmiaEnsimmäinen kurssikerta antoi hyvän perusosaamisenjolla töitä pystyi jatkaa kotona. 

Kartta 1  

Ensimmäinen tekemäni kartta on koropleettikartta, joka kuvastaa eläkeläisten määrää suhteutettuna kokonaisväestöön kunnittain. Varmaa tietoa tämä ei kuitenkaan ole, sillä en osannut selvittää mitä kyseisen sarakkeen tiedot tarkalleen tarkoittavat, sillä sarakkeessa luki vain “eläkkeellä”. Tarkastin luvut kuitenkin tilastokeskuksen sivuilta ja ne täsmäsivät attribuuttitaulukon tietoihin. 

Kartan tekeminen oli vaivatontasillä luvut sai aineistosta suoraan ja samanlainen kartta oli jo tehty luennon aikanaKäytin kartassa tumman sinisiä sävyjäjotka ovat sopivan neutraaleja eivätkä anna katsojalle väärää kuvaa 

Kartasta voi huomata, että eläkeläisiä on suhteessa vähän suurimmissa kaupungeissa, sekä länsi ja etelärannikolla. Eläkeläisten osuus kasvaa pienissä kunnissa nuoren väestön muuttaessa suuriin kaupunkeihin.  

Kartta 2 

Seuraavan kartan aineiston hain tilastokeskuksen sivuilta ja liitin aineiston Qgis– ohjelman attribuuttitaulukkoon ja laskin vuoden 2015 ja 2040 väestön suhteellisen eronKartta kuvaa Suomen kuntien väestön muutosta 2015-2040. Tieto pohjautuu tilastokeskuksen vuoden 2019 väestöennusteeseen.  

Valitsin karttaan punaisen värin, jossa väestöä menettävät kunnat kuvataan vahvan punaisella. Väestön keskittyminen suuriin kaupunkeihin ja pienien kuntien taantuminen on ongelma, joten kartan on tarkoitus antaa katsojalle hälyttävä kuva Suomesta.  

Kartan ongelmia ovat liian suuret luokkavälitLisäksi yksi luokista on: 3- -13%, joka ei toimisillä siinä kasvavat ja pienenevät kunnat ovat yhdistetty yhteen luokkaan 

Kartasta voi huomata, että suurin osa Suomesta tulee menettämään väestöä ja ainoastaan suuret kaupungit ja niiden läheiset kunnat tulevat kasvamaan. Molemmissa kartoissa on lisäksi havaittavissa yhtäläisyyksiä, jotka osoittavat, että samat alueet kokevat useita eri ongelmia. Eniten väestön on ennustettu vähenevän Ilomantsissa (Yli -40%) ja kasvavan Eurajoella (yli 40% kasvu).