Kasvatuksen historia -hanke

Suomen Historiallinen Seura alkoi vuonna 2004 suunnitella laajaa tietoteossarjaa Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historiasta. Hanketta ovat rahoittaneet opetusministeriö ja yksityiset säätiöt. Kirjoittajina on eri alojen tutkijoita useista yliopistoista. Sarjan julkaisee Suomalaisen Kirjallisuuden Seura v. 2010-2011.

Sarjan päätoimittaja on prof. Pauli Kettunen.

I osa: Huoneentalun maailma. Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. Toim. dos. Jussi Hanska ja prof. Kirsi Vainio-Korhonen. Ilmestyi toukokuussa 2010.

II osa: Valistus ja koulunpenkki. Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Toim. prof. Anja Heikkinen ja dos. Pirkko Leino-Kaukiainen. Ilmestyi keväällä 2011.

III osa: Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Toim. Pauli Kettunen ja prof. Hannu Simola. Ilmestyy maaliskuussa 2012.

Lisätietoja: toimitussihteeri Elina Katainen, elina.katainen(at)helsinki.fi

© 2020 A MarketPress.com Theme