MIRA2-tutkimuksen kuulumisia

MIRA2-tutkimuksessa tutkimme laaja-alaisesti ruokavalion vaikutusta päiväkoti-ikäisten lasten sekä heidän huoltajiensa ravitsemustilaan ja terveyteen. Tutkimuksen kenttävaihe alkoi syksyllä 2021 ja saatiin onnistuneesti päätökseen kesäkuussa 2022. Kutsuimme mukaan vegaani-, kasvis- ja tavanomaista sekaruokavaliota noudattavien lasten perheitä. Perheitä kutsuttiin mukaan vain päiväkodeista, joissa tutkimusajankohtana oli vähintään yksi vegaaniruokavaliota noudattava lapsi. Tutkimukseen osallistui 74 lasta kaikkiaan 28:sta helsinkiläisestä päiväkodista, joista 26 oli kaupungin omia päiväkoteja ja 2 yksityisiä päiväkoteja. Lasten huoltajia oli mukana 94.

Tällä hetkellä tutkimusryhmämme analysoi kerättyjä ruokapäiväkirjoja ja biologisia näytteitä. Tämän jälkeen pääsemme raportoimaan havaintojamme muun muassa tieteellisissä kongresseissa ja vertaisarvoiduissa artikkeleissa. Päivitämme tiedot tulevista julkaisuista näille sivuille: https://blogs.helsinki.fi/kasvisruokavaliot-ja-lapsi/julkaisut/ .

Kiitämme lämpimästi tutkimuksessa mukana olleiden päiväkotien henkilökuntaa sekä tutkimukseen osallistuneita perheitä arvokkaasta panoksestanne. Sekä vaikea koronatilanne että varhaiskasvatuksen ja HUS:n laboratorioiden toimintaan vaikuttaneet lakot hidastivat tutkimusaikataulua. Tutkimusjakson aikana monessa perheessä myös sairastettiin paljon. Kiitos perheille kärsivällisyydestä käytännön aikataulujen kanssa.

Tutkimuskoordinaattori Elina Kettunen ja tutkimuksesta vastaava henkilö Liisa Korkalo vastaavat mielellään jatkossakin kysymyksiin.

Tutkimuskoordinaattori
Elina Kettunen
ETM, terveydenhoitaja
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto, PL 66, 00014 Helsingin yliopisto
elina.t.kettunen@helsinki.fi

Tutkimuksesta vastaava henkilö (TVH)
Liisa Korkalo
ETT, yliopistonlehtori
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto, PL 66, 00014 Helsingin yliopisto
050 4488835
liisa.korkalo@helsinki.fi