ESITTELY

 

1. moskeija sisältä-349x262px

Katsomusaineiden didaktiikan tutkimusryhmä tutkii teemoja, jotka liittyvät yleissivistävän koulun katsomusaineisiin, katsomukselliseen moninaisuuteen, kansalaisten yhdenvertaisuuteen sekä ihmisoikeus- ja globaalikasvatukseen.

Katsomusaineisiin luetaan oman uskonnon opetuksen eri muodot ja elämänkatsomustieto. Katsomusaineiden didaktiikan tutkimusryhmässä tutkitaan myös filosofian opetusta ja oppimista. Ryhmän intresseihin kuuluu myös yleinen kasvatuksen ja opetuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta esimerkiksi eettisen kasvatuksen ja moninaisuuden näkökulmasta sekä kasvatuksen yhteiskunnallisen merkityksen tarkastelu.

Tutkimusryhmän erityisinä kiinnostuksen kohteina on viime vuosina olleet katsomusopetuksen toteuttaminen moniarvoisessa yhteiskunnassa, katsomusaineiden opettajan ammatilliseen kompetenssiin liittyvät kysymykset, ihmisoikeuskasvatus ja kansalaiskasvatus. Viime aikoina tutkimusryhmä on tuottanut paljon tutkimuksia interkulttuuriseen kasvatukseen, ihmisoikeuksiin, moninaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kärkihankkeisiin tällä hetkellä kuuluu integroidun katsomusopetuksen kysymysten tarkastelu suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tutkimusryhmä työskentelee kiinteässä kansainvälisessä yhteistyössä Warwickin yliopiston, King’s Collegen (Lontoo), Södertörnin yliopiston (Tukholma) ja North-West University (Etelä-Afrikka) kanssa.Tutkimusryhmän työskentelyä kuvaa monitieteellinen lähestymistapa ja ryhmä tekee yhteistyötä useiden eri oppiaineiden kanssa. Tutkimusryhmä on verkostoitunut laajasti niin akateemisiin kuin käytännön toimijoihin.

Tutkimusryhmä on vastannut viime vuosina myös erilaisten kansainvälisten konferenssien järjestämisestä kuten:

  • Nordic Conference on Subject Education (NOFA 2015 Helsingissä)
  • Nordic Conference on Religious Education (NCRE 2015 Tartossa)
  • EARLI SIG13 -ryhmän konferenssi (2014 Helsingissä)
  • International Seminar on Religious education and Values (ISREV Turussa 2013)

Lisäksi tutkimusryhmä on ollut säännöllisesti mukana järjestämässä useita kansallisia alan tapahtumia, kuten Varhaiskasvatuksen uskontokasvatussymposium ja Ainedidaktiikan symposium.

2. kuolleiden päivä-349x262px

Tutkimusryhmän jäsenet ovat olleet myötävaikuttamassa mm. seuraavien Suomen kasvatustieteellisen seuran tutkimuksia -sarjassa julkaistujen teosten syntyy, Suomen Ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisujen sekä useiden muiden tutkimus- ja opetustyöhön liittyvien julkaisujen syntyyn:

Cantell, H. &  Kallioniemi, A. (toim.). 2016. Kansankynttilä keinulaudalla. Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan? PS-kustannus.

Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (toim.) 2015. Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus.

Poulter, S. 2013. Kansalaisena maallistuneessa maailmassa – Koulun uskonnonopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän tarkastelua. Ainedidaktisia tutkimuksia 5. ISBN 978-952-5993-11-0. http://hdl.handle.net/10138/39132

Niemi, H., Toom, A. & Kallioniemi, A. (toim.) (2012) Miracle of Education: The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools. Rotterdam: Sense Publishers.

Kallioniemi, A., Toom, A., Ubani, M. & Linnansaari, H. (toim.) (2010). Akateeminen luokanopettajankoulutus. 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita.  Suomen kasvatustieteellinen seura. 419 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; 52).

Kallioniemi, A., Toom, A., Ubani, M., Linnansaari, H. & Kumpulainen, K. (2008). Ihmistä kasvattamassa: koulutus – arvot – uudet avaukset: Cultivating humanity: education- values -new discoveries:  Professori Hannele Niemen juhlakirja.

Lisätietoa tutkimusryhmän uusimmista julkaisuista.

Tutkimusryhmän sivuilla olevat kuvat: Saila Poulter