2. kiertokirje

XIII KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2015: Kääntämisen ja tulkkauksen yhteisöt

Helsingin yliopisto 10.–11.4.2015

Toinen kiertokirje

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaiset KäTu-symposiumit ovat jo yli kymmenen vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. KäTu tarjoaa foorumin, jolla keskustellaan alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalamme tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille KäTu antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa.

KäTu2015-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuoden 2015 symposiumissa teemana on Kääntämisen ja tulkkauksen yhteisöt. Kääntäminen ja tulkkaus kattavat tässä laajasti monikielisen viestinnän kentän ja sillä eri rooleissa toimivat, kuten kääntäjät ja tulkit, opettajat ja tutkijat, toimeksiantajat, käännöstoimistot, alan järjestöt ja kriitikot. Tällä teemalla KäTu2015 haluaa välittää onnittelut yhdelle tärkeälle kääntämisen ja tulkkauksen yhteisölle eli SKTL:lle tämän täyttäessä 60 vuotta.

Esitelmissä aihetta voi lähestyä esimerkiksi seuraavista alateemoista:

 • kääntämisen ja tulkkauksen yhteisöjen historiallinen muotoutuminen
 • kääntäjän ja tulkin ammatin professionaalistuminen
 • alan ammatilliset järjestöt ja niiden rooli
 • verkostoituminen ja yhteisöllisyys
 • kääntäminen, tulkkaus ja solidaarisuus
 • joukkoistaminen strategiana
 • kääntäjät ja tulkit somessa
 • kääntäjiä voimaannuttava joukkovoima
 • kääntäjät/tulkit/käännöstutkijat käytäntöyhteisönä
 • käännöstutkijat muutosvoimana
 • käännösten lukijoiden yhteisöt

KäTu-perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

PLENAARIESITELMÄT

Vuoden 2015 pääpuhujat ovat Translators Without Borders -yhteisön perustaja Lori Thicke, jonka esitelmän otsikko on ”Using Language to Save Lives” ja Itä-Suomen yliopiston käännöstieteen professori Kaisa Koskinen aiheenaan ”Monikieliset yhteisöt ja translatorinen toiminta”.

TYÖPAJAT

Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sessioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti (teemasektio). Työpajojen pääasiallinen työkieli on suomi. Työpajoja järjestetään neljä ja niihin ilmoittaudutaan muun ilmoittautumisen yhteydessä:

Työpaja 1

Tieteen termipankki, pe 10.4. klo 11–13
Työpajasta vastaa Kaisa Koskinen (Itä-Suomen yliopisto)

Työpaja 2

”Miten tätä oikein pitäs opettaa?” Tule kehittämään kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarantoa!, pe 10.4. klo 11–13
Työpajasta vastaavat Päivi Kuusi, Anne Rautiainen ja Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto)

Työpaja 3

Teemasektio Tulkit ja kääntäjät saavutettavuuden edistäjinä, pe 10.4. klo 16–18
Työpajasta vastaavat Maija Hirvonen (Helsingin yliopisto) ja Liisa Tiittula (Helsingin yliopisto)
Esitelmäehdotukset tähän sektioon lähetetään osoitteeseen katu-2015@helsinki.fi (viestikenttään merkintä ”Teemasektio saavutettavuudesta”).

Työpaja 4

Paneelikeskustelu ”Asioimistulkit – yhteisökö?”, la 11.4. klo 14.30–16
Paneelikeskustelusta vastaa Simo Määttä (Helsingin yliopisto)

SEKTIOESITELMÄT JA POSTERIT

Sektioesitelmien kesto on 20 + 10 minuuttia, ja niille varataan useita rinnakkaisia sektioita. Postereille varataan oma tunnin mittainen esittelyaikansa (pe 10.4. klo 18–19), jonka yhteydessä on tarjoilua.

Ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi pyydetään lähettämään viimeistään 31.1.2015. Ehdotukset (enintään 300 sanaa) lähetetään sähköpostilla rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona osoitteeseen katu-2015@helsinki.fi. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko kyseessä sektioesitelmä vai posteri. Sektioesitelmien ja postereiden hyväksymisestä ilmoitetaan 28.2.2015 mennessä.

ALUSTAVA AIKATAULU

Perjantai 10.4. Symposiumin rekisteröinti alkaa perjantaina klo 9.00 Metsätalon (Unioninkatu 40) ala-aulassa. SKTL:n V-jaoston kokous on klo 10–11 ja ensimmäiset työpajat pidetään klo 11–13. Symposiumin avaus ja Lori Thicken plenaariluento alkavat klo 14.00 (Metsätalon sali 1). Sen jälkeen on kahvitilaisuus ja esitelmäsektioita klo 18 saakka. Posterien esittelytilaisuus on klo 18–19. KäTu-illallinen on klo 19.30 ravintola Sipulissa.

Lauantai 11.4. Kaisa Koskisen plenaariluento on klo 10.00. Tämän jälkeen on esitelmäsektioita. Symposium päättyy klo 16.30.

TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkieliä ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä voi tiedustella järjestäjiltä. Ainoastaan plenaariesitelmät voidaan tulkata.

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan kaksi julkaisua. Osa KäTu2015-symposiumin esitelmiin, postereihin ja työpajoihin perustuvista artikkeleista julkaistaan vertaisarvioidun Vita traductiva -lehden (http://www.editionsquebecoisesdeloeuvre.ca/accueil/) erikoisnumerossa, jonka työnimi on Communities of Translation and Interpreting. Vaihtoehtoisesti artikkeliaan voi tarjota KäTun perinteiseen MikaEL-e-julkaisuun; edellisten vuosien julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Kirjoitusohjeet ja tiedot kummankin julkaisun toimittajista ilmoitetaan symposiumin yhteydessä. Symposiumin jälkeen julkaisemisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU

KäTu2015-symposiumiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/katu-2015/. Ilmoittautuminen alkaa 2.3.2015 ja päättyy 31.3.2015, ja se on sitova. Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan työpajoihin, posteritilaisuuteen sekä illanviettoon, joka pidetään Ravintola Sipulissa, Kanavaranta 7 A, 00160 Helsinki, ja josta on tarkempia tietoja ilmoittautumislomakkeessa.

Osallistumismaksu on 70 euroa, SKTL:n jäseniltä ja jatko-opiskelijoilta kuitenkin 40 euroa ja opiskelijoilta 20 euroa (hinnat sis. alv 24 %). Osallistumismaksuun sisältyy symposiumimateriaali (sisältää abstraktivihkon) sekä kahvi ja posteritilaisuuden tarjoilu perjantaina.

SKTL lähettää symposiumiin ilmoittautuneille laskun osallistumismaksusta ja mahdollisesta illallismaksusta sähköpostitse.

MAJOITUSVAIHTOEHDOT

Olemme varanneet KäTu2015-symposiumiin osallistuville kiintiöhuoneita viidestä hotellista. Tee huonevaraus suoraan hotelliin ja muista ilmoittaa varaustunnus.

Muita majoitusvaihtoehtoja löydät esim. osoitteesta http://www.visithelsinki.fi/majoitu-ja-nauti/majoitus/hotellit-helsingissa.

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2015-symposiumia koskevat kiertokirjeet, esitelmä- ja posteriabstraktit ja työpajakuvaukset samoin kuin symposiumin ohjelma ja tietoja käytännön seikoista julkaistaan symposiumin verkkosivuilla osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/katu-2015/. Symposiumin ohjelma ilmestyy maaliskuussa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa pyydämme käyttämään sähköpostiosoitetta katu-2015(a)helsinki.fi.

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Helsingin yliopisto
Juha Eskelinen
Ritva Hartama-Heinonen
Minna Hjort
Maarit Koponen
Mira Nyholm
Kristiina Taivalkoski-Shilov (pj.)

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaosto
Juha Eskelinen (Helsingin yliopisto)
Minna Kumpulainen (Itä-Suomen yliopisto)
Leena Salmi (Turun yliopisto)
Dieter Hermann Schmitz (Tampereen yliopisto)
Nestori Siponkoski (Vaasan yliopisto)
Gun-Viol Vik (V jaoston pj.)

 

TAVATAAN HELSINGISSÄ!