Työpajat

Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sessioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti (teemasektio). Työpajojen pääasiallinen työkieli on suomi. Työpajoja järjestetään neljä ja niihin ilmoittaudutaan muun ilmoittautumisen yhteydessä:

Työpaja 1

Tieteen termipankki, pe 10.4. klo 11–13
Työpajasta vastaa Kaisa Koskinen (Itä-Suomen yliopisto)
Työpajan esittely: Tieteen termipankki

Työpaja 2

”Miten tätä oikein pitäs opettaa?” Tule kehittämään kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarantoa!, pe 10.4. klo 11–13
Työpajasta vastaavat Päivi Kuusi, Anne Rautiainen ja Minna Ruokonen (Itä-Suomen yliopisto).
Työpajan esittely: Miten tätä oikein pitäs opettaa?

Työpaja 3

Teemasektio Tulkit ja kääntäjät saavutettavuuden edistäjinä, pe 10.4. klo 16–18
Työpajasta vastaavat Maija Hirvonen (Helsingin yliopisto) ja Liisa Tiittula (Helsingin yliopisto).
Ohjelma:
Terhi Rissanen: Kielten välinen, kielensisäinen ja intersemioottinen kääntäminen suomen kielen ja puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation sekä suomalaisen viittomakielen välillä
Maija Hirvonen: Yhteisöt yhteistyössä teatteritekstityksen ja -kuvailutulkkauksen kurssilla
Minna Pöntys: Ohjelmatekstitys – saavutettavuutta tavoittelemassa
Liisa Tiittula: Ohjelmatekstityksen saavutettavuus vastaanottajien näkökulmasta
Työpajan esittely: Saavutettavuus

Työpaja 4

Paneelikeskustelu ”Asioimistulkit – yhteisökö?”, la 11.4. klo 14.30–16
Paneelikeskustelusta vastaa Simo Määttä (Helsingin yliopisto)
Työpajan esittely: Asioimistulkit – yhteisökö?