Työpaja 1: Tieteen termipankki

Työpaja järjestetään pe 10.4. klo 11–13
Työpajasta vastaa Kaisa Koskinen (Itä-Suomen yliopisto)

Tieteen termipankki -työpaja

Tieteen termipankista rakennetaan kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteistä, avointa ja jatkuvasti päivitettävää termitietokantaa sekä tiedeyhteisön että kansalaisten käyttöön. Suurena käyttäjäryhmänä ovat opiskelijat. Hanke toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa.

Käännöstiede on ollut mukana tieteen termipankissa sen pilottivaiheesta saakka, ja termipankissa on jo 251 sivua käännöstieteen termejä. Ne on saatu sinne HY:n ja TY:n piirissä jo 1990-luvulla tehdyn pioneerityön ansiosta, mutta termipankki ei ole niidenkään osalta vielä valmis, ja lukuisia määritelmiä ja täydennyksiä kaivataan. Lisäksi termipankin jatkuvan päivittämisen ajatus edellyttää, että kunkin tieteenalan toimijat ottavat termipankin osaksi arkista tutkimus- ja opetustyötään.

Työpaja alkaa termipankin lyhyellä esittelyllä käännöstieteen näkökulmasta (Kaisa Koskinen) ja käyttäjän puheenvuorolla (Liisa Tiittula/Päivi Pasanen), mutta ennen kaikkea tarkotiuksena on, että osallistujat pääsevät tekemään käytännön termityötä termipankin asiantuntijoiden johdolla (Kaarina Pitkänen-Heikkilä/ Antti Kanner).

Osallistujilta toivotaan mahdollisuuksien mukaan omaa kannettavaa tietokonetta. Etukäteen osallistujia pyydetään myös tutustumaan termipankissa jo olevaan aineistoon ja valitsemaan 1-5 termiä tai määritelmää, joita työpajassa voisi täydentää, tai miettimään 1-3 oman työnsä kannalta keskeistä termiä ja tarkistamaan niiden tilanteen ja miettimään sopivaa määritelmää.

Työpajan yhteydessä kootaan käännöstieteelle asiantuntijaryhmä, joka ryhtyy yhteistyössä talkoistamaan alan ihmisiä termipankin laajentamiseen käännöstieteen osalta.

Tieteen termipankki