Työpaja 2: Miten tätä oikein pitäs opettaa?

Työpaja järjestetään pe 10.4. klo 11–13
Työpajasta vastaavat Päivi Kuusi, Anne Rautiainen, Minna Ruokonen
Itä-Suomen yliopisto

Yhteyshenkilö paivi.kuusi(a)uef.fi

“Miten tätä oikein pitäs opettaa?” Tule kehittämään kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarantoa!

Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto on perustettu keväällä 2014 Itä-Suomen yliopistossa. Menetelmävarannon tarkoitus on helpottaa kääntämisen ja tulkkauksen opettajien työtä vertaistuen avulla ja hyviä käytäntöjä jakamalla. Monet meistä ovat joutuneet viime vuosina laajentamaan osaamistaan ja venymään usealle erikoisalalle – tiedät varmaan tunteen, että aikaa ei ole koskaan tarpeeksi! Erilaisia opetusmenetelmiä käyttämällä voit säädellä omaa työtaakkaasi ja monipuolistaa opetustasi.
Varanto löytyy sivustolta https://wiki.uef.fi. Ohjeet varantoon liittymisestä saa työpajan vastuuhenkilöltä. Varannon käyttäjiksi ovat tervetulleita kaikki kääntämisen ja tulkkauksen opettajat ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet kaikissa käännöstieteellistä koulutusta tarjoavissa Suomen yliopistoissa. Loppuvuodesta 2014 käyttäjiä oli yli 40.
Varantoa työstettiin edellisen kerran yhteisesti syksyllä 2014 SKTL:n syysseminaarissa, jolloin siihen lisättiin mm. käännösten ja käännösprosessin arviointikriteerit, tulkkauksen arviointilomake sekä käännösmuisteihin liittyviä opetusmenetelmiä. Loppuvuodesta 2014 varannossa oli noin 40 kääntämisen opetusmenetelmäkuvausta ja yli kymmenen opetuksen apuna käytettävää ohjeistusta tai muuta materiaalia (esimerkiksi käännöskommentti-, tiedonhaku- ja vertaisarviointiohje).
Työpajan tavoitteena on jatkaa kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarannon kehittämistä. Työpaja toteutetaan osallistujien määrästä riippuen joko yhteisenä aivoriihenä tai pienryhmissä työskennellen. Aivoriihessä ideoidaan yhdessä lisää opetusmenetelmiä ja kirjataan niitä varantoon. Pienryhmätyöskentelyssä teemat määräytyvät osallistujien kiinnostuksen mukaan. Aiheita voivat olla esimerkiksi käännösten ja tulkkaussuoritusten arviointikriteerien kehittäminen, tarkistuslistat kääntämisen opettajalle (Muista nämä, kun arvioit käännöstä!) ja opiskelijalle (Tarkista nämä, ennen kuin palautat käännöksen!), opiskelijan itsearviointilomake ja tulkkauksen opetusmenetelmät.
Käythän tutustumassa menetelmävarantoon ennen ilmoittautumistasi työpajaan. Ilmoittautumisen yhteydessä voit kertoa toiveesi siitä, mitä opetusmenetelmiä tai materiaaleja olet kiinnostunut kehittämään.
Tule, jaa, viisastu!