Information på svenska

XIII SYMPOSIET KRING FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

Gemenskaper inom översättning och tolkning, Helsingfors universitet 10–11.4.2015

Det XIII Symposiet kring forskning i översättning och tolkning (KäTu-symposiet) arrangeras vid Helsingfors universitet 10–11.4.2015. Syftet med det årliga KäTu-symposiet är att skapa ett forum för översättare och tolkar samt personer som forskar i översättning och tolkning, ett forum för diskussion om fenomen på fältet, aktuella forskningsprojekt och ståndpunkter och framsteg inom vetenskapen.

Temat för 2015 års symposium är Gemenskaper inom översättning och tolkning. Med temat vill KäTu gratulera en viktig översättnings- och tolkningsgemenskap, FÖTF, som i år fyller 60 år.

Symposiets första utskick och inbjudan till föredrag har publicerats i november 2014.

Andra utskicket, som innehåller information om anmälning, betalning, inkvartering och andra praktiska frågor, har publicerats i januari 2015.