Anmälning

Anmälningen till KäTu2015-symposiet görs med en elektronisk blankett:

Anmälningsblankett KäTu2015

Anmälningen börjar 2.3.2015 och slutar 31.3.2015, och anmälningen är bindande.

Med samma blankett anmäler man sig till workshopparna, posterpresentationerna och kvällsprogrammet på Ravintola Sipuli, Kanalkajen 7 A, 00160 Helsingfors.

Deltagaravgift

Deltagaravgift 70 euro

FÖTF:s medlemmar 40 euro

Doktorander 40 euro

Studerande 20 euro

(priserna inkl. moms 24 %)

I deltagaravgiften ingår symposiematerial (inkl. abstrakthäfte) och kaffe och servering under posterpresentationerna på fredag.

En faktura på deltagaravgiften och eventuell middagsavgift skickas till de anmälda per e-post innan symposiet.