Första utskicket

Utskriftsversion (pdf)

XIII SYMPOSIET KRING FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KäTu2015: Gemenskaper inom översättning och tolkning

Helsingfors universitet 10–11.4.2015

Första utskicket och inbjudan till föredrag

KäTu-SYMPOSIETS SYFTE

Syftet med det årliga KäTu-symposiet är att skapa ett forum för översättare och tolkar samt personer som forskar i översättning och tolkning, ett forum för diskussion om fenomen på fältet, aktuella forskningsprojekt och ståndpunkter och framsteg inom vetenskapen. En av symposiets målgrupper är doktorander, som genom KäTu kan få feedback i olika skeden av forskningsprocessen.

KäTu-symposiet har i över tio års tid samlat – som såväl talare som åhörare − översättare och tolkar samt forskare i översättning och tolkning, lärare, studenter och doktorander, utbildare av teckenspråkstolkar, tolkar och tolkstudenter liksom övriga som är intresserade av översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av universitet som anordnar översättar- och tolkutbildning i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare på Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF); KäTu-symposiet arrangeras nu för tredje gången vid Helsingfors universitet.

KäTu2015-SYMPOSIETS TEMA

Temat för 2015 års symposium är Gemenskaper inom översättning och tolkning. Översättning och tolkning omfattar här ett brett fält av flerspråkig kommunikation och olika aktörer på fältet, såsom översättare och tolkar, lärare och forskare, uppdragsgivare, översättningsbyråer, branschorganisationer och kritiker. Med temat vill KäTu gratulera en viktig översättnings- och tolkningsgemenskap, FÖTF, som i år fyller 60 år.

Föredragen kan behandla temat utgående från bl.a.

 • hur översättnings- och tolkningsgemenskaper har utformats historiskt
 • hur översättning och tolkning har professionaliserats
 • vilka branschorganisationerna är och deras roll
 • byggande av nätverk och gemenskap
 • översättning, tolkning och solidaritet
 • tänktalko (crowdsourcing) som strategi
 • översättare och tolkar i sociala medier
 • översättarnas kollektiva egenmakt
 • översättare/tolkar/översättningsforskare som en del av en praxisgemenskap
 • översättningsforskare som förändringskraft
 • gemenskaper av översättningsläsare

I enlighet med KäTu-symposiets traditioner är även andra teman som berör översättning och tolkning, liksom utbildning och forskning inom området välkomna.

ARBETSFORMER

Årets huvudtalare 2015 är Lori Thicke, grundaren av organisationen Translators Without Borders, och professor Kaisa Koskinen från Östra Finlands universitet. Utöver

plenarföredragen innehåller programmet föredrag (20 + 10 minuter) i parallella sektioner, workshoppar och postrar. Workshopparna utgörs av 2 timmar långa sessioner, där man antingen kan diskutera ett övergripande tema (paneldiskussion eller mindre grupparbete) eller skärskåda en viss frågeställning utgående från en mer problembaserad synvinkel. För posterpresentationerna reserveras en timme, då det också bjuds på servering.

Förslag till teman för workshoppar skickas in senast 30.11.2014 och till sektionsföredrag och postrar senast 31.1.2015. Förslagen (högst 300 ord) skickas som bilaga i rtf-, doc- eller docx-format till adressen katu-2015@helsinki.fi. På e-postmeddelandets ärenderad ska anges om förslaget gäller workshop, sektionsföredrag eller poster.

Utskick nr 2 innehåller mer information om workshopparna, och föredragshållarna meddelas senast 28.2.2015 om abstraktet godkänts.

ARBETSSPRÅK

Symposiets och sektionernas arbetsspråk är i första hand finska, svenska och engelska. Möjligheten att använda andra språk kan diskuteras med arrangörerna. Endast plenarföredrag kan tolkas.

SYMPOSIUMPUBLIKATION

Av symposiet sammanställs två publikationer. En del av artiklarna från 2015 års KäTu-föredrag och postrar ska publiceras i specialnumret av den referentgranskade tidningen Vita traductiva (http://www.editionsquebecoisesdeloeuvre.ca/accueil/), vars arbetsnamn är Communities of Translation and Interpreting. Föredragshållare har också möjlighet att erbjuda sina artiklar till den traditionsenliga elektroniska KäTu-publikationen MikaEL; publikationer från tidigare år finns på adressen http://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/. Skrivanvisningar och uppgifter om dessa bägge publikationers redaktörer meddelas i samband med symposiet. Vidare information om publiceringen ges efter symposiet per e-post.

INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Utskicken till KäTu2015-symposiet publiceras på symposiets webbplats på adressen https://blogs.helsinki.fi/katu-2015/. Utskick nr 2, som innehåller information om anmälning, betalning, inkvartering och andra praktiska frågor, publiceras i januari 2015. Vid samtliga ärenden som gäller symposiet ber vi er använda e-postadressen katu-2015(a)helsinki.fi.

ARRANGÖRER

Helsingfors universitet
Juha Eskelinen
Ritva Hartama-Heinonen
Minna Hjort
Maarit Koponen
Mira Nyholm
Kristiina Taivalkoski-Shilov (ordf.)

Sektionen för lärare och forskare, FÖTF
Juha Eskelinen (Helsingfors universitet)
Minna Kumpulainen (Östra Finlands universitet)
Leena Salmi (Åbo universitet)
Dieter Hermann Schmitz (Tammerfors universitet)
Nestori Siponkoski (Vasa universitet)
Gun-Viol Vik (V-sektionens ordf.)

VÄL MÖTT I HELSINGFORS!