Program

PROGRAM

Symposiets program (PDF), uppdaterat 7.4. (föregående uppdatering 2.4.) KäTu2015_Ohjelma_7_4

Denna version finns med i konferensmappen.

PLENARFÖREDRAGEN

Årets huvudtalare 2015 är Lori Thicke, grundaren av organisationen Translators Without Borders, med rubriken ”Using Language to Save Lives”, och Kaisa Koskinen, professor i översättningsvetenskap vid Östra Finlands universitet, som behandlar temat “Monikieliset yhteisöt ja translatorinen toiminta” (‘Flerspråkiga gemenskaper och translatorisk verksamhet’).

WORKSHOPPARNA

Workshopparna utgörs av cirka 2 timmar långa sessioner, där man antingen kan diskutera ett övergripande tema (paneldiskussion eller mindre grupparbete) eller skärskåda en viss frågeställning utgående från en mer problembaserad synvinkel (temasektion). Observera att språket i workshopparna huvudsakligen är finska. Det arrangeras fyra workshoppar och anmälningen till dem görs i samband med den övriga anmälningen:

Workshop 1
Vetenskapstermbanken i Finland, fre. 10.4 kl. 11–13
Workshoppen leds av Kaisa Koskinen (Östra Finlands universitet)

Workshop 2
”Hur ska det här läras ut egentligen?” Kom med och utveckla översättnings- och tolkningsundervisningen!, fre. 10.4 kl. 11–13
Workshoppen leds av Päivi Kuusi, Anne Rautiainen och Minna Ruokonen (Östra Finlands universitet)

Workshop 3
Temasektion Tolkar och översättare som åtkomlighetens främjare, fre. 10.4 kl. 16–18
Workshoppen leds av Maija Hirvonen (Helsingfors universitet) och Liisa Tiittula (Helsingfors universitet). Förslag till sektionsföredraget skickas till adressen katu-2015(a)helsinki.fi (på ärenderaden ska anges ”Temasektion om åtkomlighet”)

Workshop 4
Paneldiskussion ”Gemenskaper för kontakttolkar?”, lör. 11.4 kl. 14.30–16
Paneldiskussionen leds av Simo Määttä (Helsingfors universitet)

SEKTIONSFÖREDRAGEN OCH POSTRARNA

Sektionsföredragen varar 20 + 10 minuter i parallella sektioner. För posterpresentationerna reserveras en timme (fre. 10.4 kl. 18–19), då det också bjuds på servering.

PRELIMINÄR TIDTABELL

Fredag 10.4 Registrering för symposiet börjar fredag kl. 9.00 i Forsthusets (Unionsgatan 40) aula på första våningen. FÖTF V-sektionens möte hålls kl. 10–11 och de första workshopparna är kl. 11–13. Kl. 14 öppnas symposiet och Lori Thicke håller sitt plenarföredrag (Forsthuset, sal 1). Efter det är det kaffebjudning och sektionsföredrag ända till kl. 18.00. Posterpresentationerna hålls kl. 18–19. KäTu-middagen börjar kl. 19.30 på Ravintola Sipuli.
Lördag 11.4 Kaisa Koskinens plenarföredrag hålls kl. 10.00. Efter det är det sektionsföredrag. Symposiet slutar kl. 16.30.