Kaupunkiakatemian aamukahveilla ennätysmäärä osallistujia

IMG_4290

Kaupunkiakatemian aamukahvitilaisuudet houkuttelivat loka- ja marraskuussa Laiturille yhteensä yli sata osallistujaa noin kahdestakymmenestä organisaatiosta. Osallistujat edustivat useita yliopistoja, ammattikorkeakouluja, kaupunkeja, ministeriöitä sekä konsultti- ja arkkitehtitoimistoja.

Aamukahvien teemana oli 23.10. ”avoin data kaupungin palveluksessa”. Tilaisuuden aluksi projektipäällikkö Tanja Lahti puhui Helsinki Region Infosharen toiminnasta sekä Helsingin kaupungin datan avaamisen taustoista ja käytännöistä. Tämän jälkeen Helsingin kaupungin community manager Roberto Corsini kertoi esimerkkejä siitä, kuinka yritykset ovat hyödyntäneet ja jalostaneet avointa dataa. Helsingin yliopiston apulaisprofessori Tuuli Toivonen esitteli omaa saavutettavuuteen keskittyvää tutkimushankettaan. Hänen mukaansa tutkijat eivät ainoastaan hyödynnä avointa dataa, vaan myös avaavat oman analyysinsa työkaluja. Viimeisessä alustuksessa Helsingin kaupunkia edustanut hankevastaava Robert Eriksson kertoi 6 Aika -ohjelman teemoista ja rahoitushausta.

IMG_4311

Marraskuun aamukahveilla 20.11. keskusteltiin Helsingin yleiskaavasta ja kaupunkibulevardeista. Yleiskaavasuunnittelija Christina Suomi kertoi Helsingin kaupungin yleiskaavaprosessista ja kaupunkibulevardiajatuksesta. Aalto-yliopiston lehtori Tommy Lindgren esitteli käynnissä olevaa studiokurssia, jolla opiskelijat paneutuvat yleiskaavasuunnitelmaan ja kaupunkibulevardien vaikutuksiin Käpylän alueella. Yleisö keskusteli erityisesti siitä, kuinka tärkeää on kiinnittää huomiota käyttäjäkokemuksiin ja suunnitella kaupunkia kaupunkilaisia varten. Lopuksi tutkijatohtori Kati Vierikko Helsingin yliopistosta esitteli tutkimustuloksia viheralueiden merkityksestä kaupunkiympäristössä. Hän kyseenalaisti ajatuksen, jonka mukaan uusi yleiskaava johtaa viheralueiden vähenemiseen. Helsingin yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen myötäili Vierikon näkemystä. Hänen mukaansa Helsingin asukasmäärä kasvaa huomattavasti lähivuosina, minkä vuoksi asuinrakennuksia tarvitaan lisää. Kaupunkibulevardit kuitenkin tuovat uutta tiivistä rakentamista jo rakennetuille alueille, jolloin ympäröiviä viheralueita säästyy.

Aamukahvien diaesitykset ovat vapaasti katseltavissa täällä.

Kiitämme kaikkia aamukahvien osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja rakentavasta palautteesta! Seuraavat Kaupunkiakatemian aamukahvit järjestetään Laiturilla tammikuussa 2016. Tilaisuudesta tiedotetaan Kaupunkiakatemian blogissa ja sosiaalisen median alustoilla, joten pysy kuulolla!

Nordic Case Competition kehittämässä Otaniemen rantaraittia

IMG_5151

Kestävään kaupunkikehittämiseen keskittyneen Nordic Case Competition -kilpailun voittajat valittiin 28.10.2015 Espoossa. Monitieteellinen kaupunkisuunnittelukurssi syventyi sosioekologiseen lähestymistapaan. Projekti toi yhteen opiskelijoita, opettajia, professoreita, käytännön toimijoita ja johtavia asiantuntijoita Pohjoismaista työskentelemään käytännön suunnittelutehtävän pariin. Kohdealueena oli Otaniemen rantaraitti. Kurssin intensiivipäivät järjestettiin 26.-28.10.2015 Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa ja Aalto-yliopiston pääkampuksella Espoon Otaniemessä.

Alan johtavat professorit olivat valinneet 25 osallistujaa Nordic Case Competition -kurssille kaikista Pohjoismaista. Kilpailu oli osa Nordic Sustainable Campus Networkin pohjoismaista projektia, ”Rio+20 in Nordic Higher Education Institutions”.

Jury valitsi voittajaksi opiskelijaryhmän ”W(e)ave Walk”, joka oli myös yleisöäänestyksen voittaja. Ryhmän jäsenet olivat:

Inka Norros, maisema-arkkitehtuuri, Aalto-yliopisto, Suomi
Eira Jacobsson, arkkitehtuuri, KTH, Ruotsi
Joel Jalkanen, ympäristötieteet/kaupunkiekologia, Helsingin yliopisto, Suomi
Ann-Catrin Wells, yhteiskuntatiede/kulttuurimaantiede, Uppsala universitet, Ruotsi
Ingvild Kaurstad Mørk, ihmismaantiede, Universitetet i Oslo, Norja

Toinen palkinto annettiin ryhmälle ”Unbreak the Heart”, jonka jäsenet olivat:

Hanna-Maaria Kiema, arkkitehtuuri, Aalto-yliopisto, Suomi
Rawaf al Rawaf, arkkitehtuuri/sosiaaliekologinen näkökulma, Stockholm Resilience Center, Ruotsi
Katri Backman, maantiede, Helsingin yliopisto, Suomi
Karl Nygren, yhteiskuntatiede/kulttuurimaantiede, Uppsala universitet, Ruotsi
Ann-Elise Gustavsen, kaupunkisuunnittelu/rakennustalous, DTU, Tanska

Kaikkien viiden opiskelijaryhmän ehdotukset ovat nähtävillä täällä.

Kurssi korosti sosioekologista lähestymistapaa kaupunkisuunnitteluun. Kurssin aikana opiskelijaryhmät tekivät suunnitelman, jonka avulla Otaniemen urbaaneja reittejä ja virkistysreittejä voi kehittää. Tehtävä oli tiiviisti ankkuroitu ajankohtaisiin kysymyksiin, ja sidosryhmät olivat halukkaita kuulemaan ryhmien ehdotukset. Kurssiin antoivat oman panoksensa Otaniemen sidosryhmät, mukaan lukien paikallisten asukkaiden edustajat, ylioppilaskunta AYY, Espoon kaupunki, Espoon luontoyhdistys ESPYY ja Aalto-yliopiston kampuskehityksestä vastaava vararehtori Antti Ahlava.

Ryhmätöitä ohjasivat kokeneet tutkijat, jotka ovat perehtyneet kaupunkisuunnitteluun eri näkökulmista. Lisäksi kurssi sisälsi inspiraatioluentoja eri asiantuntijoilta, mm. Stephan Barthel Stockholm Resilience Centrestä. Kurssin viimeisenä päivänä opiskelijaryhmät esittivät ratkaisuehdotuksensa laajemmalle yleisölle. Jury arvioi ehdotukset ja antoi niistä palautetta. Kurssi sisälsi myös kirjallisen esitehtävän, joka tehtiin ennen intensiivipäiviä, sekä kurssin jälkeen tehtävän kirjallisen raportin, jossa opiskelijat arvioivat oppimiskokemuksiaan ja tehtävän tuloksia.

Nordic Case Competitionin akateemiset ohjaajat:
Aija Staffans, Senior Research Fellow, arkkitehti, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Antti Lehto, arkkitehtuuri, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Kati Vierikko, kaupunkiekologia, Helsingin yliopisto
Katri-Liisa Pulkkinen, arkkitehtuuri/sosioekologinen näkökulma, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
Outi Tahvonen, maisema-arkkitehtuuri, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Salla Jokela, maantiede, Helsingin yliopisto

Nordic Case Competitionin juryn jäsenet:
Ulla Loukkaanhuhta, yksikön päällikkö, Maisema, Ramboll Finland, Otaniemen asukas
Antti Uusitupa, arkkitehti, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
Pauliina Skyttä, arkkitehti, Aalto University Campus and Real Estate –yksikkö, ACRE
Stephen Venn, biologi Helsingin yliopistossa, Espoon ympäristöyhdistys ESPYY ry:n puheenjohtaja

Kurssin rahoittivat Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Aalto-yliopisto. Kurssin järjestämiseen osallistuivat lisäksi Kaupunkiakatemia, Helsingin yliopisto ja Nordic Sustainable Campus Network (NSCN).

Lämpimät kiitokset yhteistyökumppaneille ja onnittelut menestyksekkäille ryhmille!

Lisätietoa Nordic Case Competition 2015:sta, Nordic Sustainable Campus Networkistä ja Rio+20-projektista: nordicsustainablecampusnetwork.wordpress.com/nordic-case-competition-2015

Yhteyshenkilöt
Jonna Similä, ohjelmakoordinaattori, HanaAcademy, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, jonna.simila@hanaholmen.fi, +358 9 4350 2413, hanaholmen.fi
Meri Löyttyniemi, puheenjohtaja, Nordic Sustainable Campus Network NSCN, meri.loyttyniemi@aalto.fi, +358 50 313 7549, aalto.fi/sustainability
Meeri Karvinen, projektipäällikkö, NSCN, Aalto-yliopisto, meeri.karvinen@aalto.fi, +358 50 407 1884, aalto.fi/nscn
Katri-Liisa Pulkkinen, tutkija, YTK/Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, katri.pulkkinen@aalto.fi, maa.aalto.fi/en/research/ytk
Salla Jokela, koordinaattori, Kaupunkiakatemia, salla.jokela@helsinki.fi, 358 50 448 9190.

Kuvat: Maria Viitanen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

Nordic Case Competition developing sustainable Otaniemi waterfront walkway

Winners of Nordic Case Competition in Sustainable Urban Development were selected on 28.10.2015 in Espoo. This multidisciplinary urban planning course focused on socio-ecological approach. It brought together students, teachers, professors, practitioners and leading experts from Nordic countries to work on a real-life planning case, Otaniemi waterfront walkway. The intensive days were held October 26-28, 2015 in Hanasaari Swedish-Finnish Cultural Center and Aalto University main campus Otaniemi in Espoo, Finland.

The participants in the Nordic Case Competition were invited by leading professors in the field and represented all Nordic countries. The project was a part of Nordic Sustainable Campus Network´s project, Rio+20 in Nordic Higher Education Institutions.

Jury selected student team number five “W(e)ave Walk” as winner, which was also voted as favorite by the audience. Members:

Inka Norros, landscape architecture, Aalto University, Finland
Eira Jacobsson, architecture, KTH, Sweden
Joel Jalkanen, environmental sciences / urban ecology, University of Helsinki, Finland
Ann-Catrin Wells, social sciences / cultural geography, Uppsala University, Sweden
Ingvild Kaurstad Mørk, human geography, University of Oslo, Norway

Second prize was given to team number two, “Unbreak the Heart”, members:

Hanna-Maaria Kiema, architecture, Aalto University, Finland
Rawaf al Rawaf, architecture / social-ecological view, Stockholm Resilience Center, Sweden
Katri Backman, geography, University of Helsinki, Finland
Karl Nygren, social sciences / cultural geography, Uppsala University, Sweden
Ann-Elise Gustavsen, urban planning / construction management, DTU, Denmark

All 5 student presentations are available here.
The course highlighted the social-ecological approach of urban planning. During the course, the student teams created a plan to develop urban pathways and recreational routes in Otaniemi peninsula. The case was strongly anchored into existing concerns, and stakeholders were eager to hear the results. The program included input from Otaniemi stakeholders like local residents´ representatives, student union AYY, city of Espoo, Espoo association for nature conservation ESPYY and Aalto University vice president for campus development Antti Ahlava.

The group work was facilitated by experienced researchers with different orientations around urban planning. In addition, the course featured inspirational talks from experts, e.g. Dr. Stephan Barthel from the Stockholm Resilience Centre. On the final day the student teams presented their solutions to a wider audience. Jury evaluated the results and gave feedback. The course work also included a written pre-assignment before the intensive course as well as a written report after the course on the learning experiences and case outcomes.

Nordic Case Competition academic tutors:
Aija Staffans, Senior Research Fellow, Architect, Aalto University ENG
Antti Lehto, Architecture, Aalto University ARTS
Kati Vierikko, Urban ecology, University of Helsinki
Katri-Liisa Pulkkinen, Architecture / socio-ecological view, Aalto University ENG
Outi Tahvonen, Landscpe architecture, Aalto University ARTS
Salla Jokela, Geography, University of Helsinki

Nordic Case Competition jury members:
Ulla Loukkaanhuhta, Head of Department, Landscape, Ramboll Finland, Otaniemi resident
Antti Uusitupa, Architect, Espoo Town Planning Department
Pauliina Skyttä, Architect, Aalto University Campus and Real Estate
Stephen Venn, biologist at Univ.of Helsinki and chair for ESPYY, Espoo association for nature conservation

The course was financially covered by Hanasaari Swedish-Finnish Cultural Centre, the Nordic Council of Ministers and Aalto University. Organizers included also Urban Academy, Helsinki University and Nordic Sustainable Campus Network (NSCN).

Warm thanks for collaborators and congratulations for the successful teams!

About Nordic Case Competition 2015, NSCN and Rio+20 project: nordicsustainablecampusnetwork.wordpress.com/nordic-case-competition-2015

Contact persons:
Jonna Similä, programme coordinator, HanaAcademy, Hanasaari – the Swedish-Finnish Cultural Center, jonna.simila@hanaholmen.fi, +358 9 4350 2413, hanaholmen.fi
Meri Löyttyniemi, chair of Nordic Sustainable Campus Network NSCN, meri.loyttyniemi@aalto.fi, +358 50 313 7549, aalto.fi/sustainability
Meeri Karvinen, project manager for NSCN, Aalto University, meeri.karvinen@aalto.fi, +358 50 407 1884, aalto.fi/nscn
Katri-Liisa Pulkkinen, researcher, YTK/Land Use Planning and Urban Studies Group, Aalto University School of Engineering, katri.pulkkinen@aalto.fi, maa.aalto.fi/en/research/ytk
Salla Jokela, coordinator, Urban Academy network, salla.jokela@helsinki.fi, 358 50 448 9190.

Photos: Maria Viitanen, Aalto EN

Kaupunkiakatemian aamukahvit 20.11.: Kaupunkibulevardit ja Helsingin yleiskaava

yleiskaavaehdotus_kartta_061015web

Tervetuloa Kaupunkiakatemian aamukahveille!

Teema: Kaupunkibulevardit ja Helsingin yleiskaava – haasteet ja mahdollisuudet
Aika: perjantaina 20.11. klo 8-10
Paikka: Laituri (Narinkka 2), http://laituri.hel.fi/

Yleiskaavan valmistelussa on vahvasti esillä kantakaupungin laajentaminen muuttamalla moottoritiemäisiä sisääntuloväyliä vähitellen urbaaneiksi pääkaduiksi eli kaupunkibulevardeiksi. Toimiakseen bulevardisointi edellyttää liikennejärjestelmän kehittämistä. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee yleiskaavaehdotusta syksyn aikana. Yleiskaavaehdotus esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä.

Ohjelma:

klo 8.15 Tervetulotoivotus ja teeman esittely
klo 8.30 Helsingin kaupungin yleiskaava ja kaupunkibulevardit: yleiskaavasuunnittelija Christina Suomi, Kaupunkisuunnitteluvirasto
klo 8.45 Kaupunkikehittäminen yliopisto-opetuksessa, Aalto-yliopiston studiokurssi kaupunkibulevardeista – Case Käpylä: Lehtori Tommy Lindgren, Aalto-yliopisto
klo 9.00 Viheralueille rakentamisen haasteet ja haitat kaupunkiluonnolle: tutkijatohtori Kati Vierikko, Helsingin yliopisto
klo 9.15 Uusi kaupunginmuuri ja sen mahdollisuudet: professori Kimmo Lapintie, Aalto-yliopisto

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin uudenlainen yhteistyömuoto ja -verkosto, joka yhdistää monitieteisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kaupunkitutkimuksen alalla. Kaupunkiakatemian aamukahvit on syksyn aikana kuukausittain järjestettävä rento seminaarityyppinen verkostoitumistilaisuus Laiturilla (Narinkka 2, Helsinki). Tilaisuudet koostuvat ajankohtaisiin teemoihin liittyvistä alustuksista ja vapaasta keskustelusta. Tarjolla on kahvia ja kevyttä aamupalaa. Tilaisuus on kaikille avoin, ja siihen voi osallistua sopivilta osin oman aikataulun puitteissa. Virallisen ohjelman jälkeen Laiturille voi jäädä keskustelemaan ja verkostoitumaan klo 11:een saakka.

Lisätietoja tilaisuudesta:
https://www.facebook.com/events/1644038662514572/

Lisätietoja antavat:

Ida Björkbacka, Helsingin kaupunki
ida.bjorkbacka@hel.fi, puh. 040 336 1659

Salla Jokela, Kaupunkiakatemian koordinaattori
salla.jokela@helsinki.fi, puh 050 448 9190

Mikko Särelä, Aalto-yliopisto Living+
mikko.sarela@aalto.fi, puh. 050 566 1232

Kutsua saa levittää eteenpäin!