KAUPUNKIAKATEMIA – AALTO-YLIOPISTON JA HELSINGIN YLIOPISTON YHTEINEN SIVUAINEKOKONAISUUS

IMG_20140802_175302

– Haluatko monipuoliset tiedot kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun perusteista?

– Haluatko kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa kaupungistumisen ajankohtaisiin ongelmiin?

– Kiinnostaako vuorovaikutus sosiologien, maantieteilijöiden, ympäristötieteilijöiden, yhdyskuntasuunnittelijoiden, arkkitehtien ja muotoilijoiden kanssa?

Kaupunkiakatemia on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhdessä toteuttama monialainen sivuaine, jossa tarkastellaan ajankohtaisia kaupunkitutkimukseen ja -suunnitteluun sekä kaupunkielämään liittyviä kysymyksiä. Kaupunkia lähestytään monitieteisenä kokonaisuutena yli oppiaineiden rajojen.

Sivuaineen laajuus on 15–25 op. Se koostuu pakollisesta johdantokurssista (2 op) ja vaihtoehtoisista kursseista (13–23 op), joita opiskelijan tulee ottaa molemmista yliopistoista. Sivuaine jakautuu koko lukuvuodelle. Se soveltuu toisen ja kolmannen vuoden kandidaattiopiskelijoille.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit (ks. myös https://blogs.aalto.fi/kaupunkiakatemia ja yliopistojen opinto-oppaat):

– Johdatus Kaupunkiakatemiaan (HY, maantiede/aluetiede) 2 op
– Yksityiset ja julkiset tilat (Aalto ARTS, arkkitehtuuri) 5 op
– Kaupunkisosiologia (HY, sosiologia) 3–5 op
– Kaupunkiekologian perusteet (HY, ympäristötieteet) 3 op
– Maankäytön suunnittelun perusteet (Aalto ENG, maankäyttötieteet) 5 op
– Paikkatiedot ja kaupunkitutkimus (HY, maantiede) 3 op
– Katutila ja katujen kulttuurit (Aalto ARTS, muotoilu) 4 op

Kaupunkiakatemia-sivuaineen kohderyhmä ovat Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja muotoilun pääaineiden kandidaattiopiskelijat sekä Helsingin yliopiston sosiologian pääaineen, ympäristömuutoksen ja -politiikan ja ympäristöekologian pääaineiden sekä maantieteen koulutusohjelman, ensisijaisesti aluetieteen pääaineen kandidaattiopiskelijat. Opiskelijaksi otetaan myös muita Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kandidaattiopiskelijoita. Vuosittain valitaan enintään 40 opiskelijaa.

HAKU SYKSYLLÄ 2016 ALKAVAAN SIVUAINEESEEN AVAUTUU 1.5. JA PÄÄTTYY 15.5.2016.

Mene osoitteeseen https://haku.joopas.fi > Hae / ilmoittaudu sivuaine- ja verkosto-opintoihin > Valitse opinnot > Kaupunkiakatemia-sivuaineopinnot. Täytä palvelusta löytyvä lomake ja lisää liitteeksi enintään yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa kuvaat lyhyesti omia taustaopintojasi, kiinnostuksen kohteitasi kaupunkiteemaan liittyen ja sitä, miten sivuaine niveltyy osaksi opintopolkuasi ja urasuunnitelmiasi.

Opiskelijat sivuaineeseen valitaan 15.6.2016 mennessä. Opetus alkaa johdantokurssilla syyskuussa.

Lisätietoja opintokoordinaattoreilta, sivuaineen opetuksesta vastaavilta professoreilta ja sivuaineen koordinaattoreilta:

Aalto-yliopisto: Antti Pirinen, antti.pirinen@aalto.fi
Helsingin yliopisto: Jussi Kulonpalo, jussi.kulonpalo@helsinki.fi

https://blogs.helsinki.fi/kaupunkiakatemia

http://blogs.aalto.fi/kaupunkiakatemia

Näkökulmia kaupunkibulevardeihin -seminaari

KESKIVIIKKONA 4.5.2016 klo 16.00–18.00

Paikka: Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan
Yrjö-Koskisen katu 3, juhlasali, katutaso 

kbulvd

Miten kaupunkirakennetta tulisi pääkaupunkiseudulla tiivistää?
Mitä näkökulmia tiede tarjoaa kaupungin moottoritieväylien bulevardisointisuunnitelmiin? 


Puheenvuorot:

Tilaisuuden avaus, professori Mari Vaattovaara, Helsingin yliopisto

Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, Helsingin kaupunki

Professori Mari Vaattovaara, Helsingin yliopisto ja dosentti Anssi Joutsiniemi, Aalto-yliopisto

Professori Kimmo Lapintie, Aalto-yliopisto

Professori Matti Kortteinen, Helsingin yliopisto

Professori Kauko Viitanen, Aalto-yliopisto

Tutkijatohtori Kati Vierikko, Helsingin yliopisto

Loppupuheenvuoro, apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki

Keskustelua ja pientä tarjoilua

 

Tilaisuus on täynnä ja ilmoittautuminen on sulkeutunut.  

 

Kaupunkiakatemian aamukahvit 8.4.2016

Ikääntyneet stadissa

Huhtikuun aamukahveilla kuultiin esityksiä ja keskusteltiin ikääntyneiden liikkumisesta, aktiivisesta kaupunkielämästä ja palveluiden järjestämisestä sekä asennoitumisesta ikääntymiseen.

Aamukahvit_yleiskuva

Meri Pekkanen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta kertoi Stadin ikäohjelmasta. Ohjelmassa esitetään ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä, joita toteutetaan vuosina 2015-17. Ikäohjelman tavoitteena on tilkitä puutteita sosiaali- ja terveyspalvelujen perustoiminnassa sekä ohjata palveluiden kehittämistä. Helsingissä pohditaan myös miten asuinalueiden omaehtoista toimintaa voitaisiin edistää siten, että ikääntyneiden lähiyhteisöissä olisi tarjolla myös muuta kuin kaupungin järjestämää ikääntyneiden toimintakykyä tukevaa tekemistä ja kontakteja.

Erkki Vauramo Soterasta (Aalto-yliopisto) puhui ikääntyneiden hoiva- ja kuntoutuspalveluiden yhteiskunnallisista kustannuksista sekä muutostarpeista. Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa, mikä tarkoittaa verotulopohjan heikentymistä ja sitä, että ikääntynyttä kohden käytettävät taloudelliset resurssit pienenevät merkittävällä tavalla. Vauramon mukaan Suomessa kuntoutuspalvelut on uudistettava ja hoivalaitosjärjestelmä uusittava. Kaupunkeihin tulisi myös rakentaa senioreille viihtyisiä palvelukortteleita, joissa keskeistä on aktiivinen ja mielekäs elämä.

Timo Kopomaa Helsingin yliopistosta pohti esityksessään ikääntymisen tuottamaan elämänmuutokseen asennoitumista. Vaikka moni aktiivinen seniori nykyään onkin esim. kulttuuripalveluiden suurkuluttaja, ikääntymiseen voi suhtautua myös hyväksyvästi luopuen. Kaikkien ei tarvitse olla go-go-senioreita.

Ikääntyneiden elämänpiirin pienentyessä pienilläkin asioilla, kuten ruudulta katseltavan live-katu- tai torinäkymän avulla voidaan luoda vaihtelua arkeen. Perinteisten hoivapalveluiden lisäksi tulisi kehittää myös uudenlaisia ikääntyneiden palveluita, esimerkiksi putkiremonttievakkoon joutuvat eläkeläiset tarvitsisivat usein apua muuttotilanteessa.

Panu_Harmo

Panu Harmo Aalto-yliopistosta kertoi esityksessään Ikäbaana-hankkeesta, jolle haetaan parhaillaan sote-palvelujen järjestäjästä kumppania. Ikäbaana hankkeessa tehdään ikääntyneiden verkkoon kytkettyjen erilaisten palveluiden käyttäjäkeskeistä kehittämistä. Keskeisenä menetelmänä on ns. SimLab-prosessisimulointi ja yhteiskehittämisen workshop, jossa kaikki palveluverkoston toimijat innovoivat yhdessä keskustellen palveluprosessiaan. Lopuksi kuultiin roboteista tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen osana. Suhtautuminen robotiikkaan on tutkijan mukaan vielä varautunutta, mutta kun robotti sanan korvaa kysymyksenasettelussa, suhtautuminen muuttuu heti positiivisemmaksi. Myös aamukahviyleisö äänesti tilaisuudessa erilaisissa robotiikkaa koskevissa väittämissä. Robotit koettiin kiinnostaviksi erityisesti teknisten töiden suorittajana, mutta seuralaisena tai tarjoilijana robotit saivat negatiivisemmat arviot.

Helsinki Digital Humanities Hackathon 2016 #DHH16 -course

Helsinki Digital Humanities Hackathon 2016 #DHH16
University of Helsinki & Aalto University
16–20 May 2016

There are still couple of free places at the course and in the urban studies theme group #3 Exploring the Changing Helsinki. Please contact the organizers directly if you are interested in participating. 

This course aims to bring together students and researchers of humanities, social sciences and computer science, for a week of active co-operation in groups under the heading of Digital Humanities.

Digital Humanities, as understood here, is the use of computer science to aid research in the humanities and social sciences (e.g. in fields like linguistics, literature, art, culture, history, sociology, and language philosophy). Currently, data of interest to researchers in the humanities is increasingly available in digital form. However, often the tools and understanding needed to turn that data into relevant conclusions are still lacking.

Here, collaboration across disciplines is essential. People in the humanities and social sciences have an in-depth understanding of their field, and are able to pose challenging research questions that could in theory be answered by digital collections. Computer scientists on the other hand are needed to solve the complex theoretical, algorithm and tool development challenges that currently stand in the way of such research.

The idea of this hackathon is to offer students and researchers from different backgrounds an opportunity to approach digital humanities through hands-on practice.

For more infomation:  http://dhh16.hiit.fi/ 

Groups
GROUP 1: Newspapers
GROUP 2: Finnish public TV broadcasting
GROUP 3: Exploring the changing Helsinki
GROUP 4: Eearly modern english books

 Students from the University of Helsinki: please contact Mikko Tolonen (mikko.tolonen@helsinki.fi) for more details on the credits.

Students from Aalto University: please contact Jukka Suomela for more details on the credits. For Aalto students, this hackathon is an instance of the course CSE-E5001 – Special Course in Software Systems and Technologies.

 If you would still like to participate, please contact the organisers directly.

 

Kaupunkitutkimuksen päivät Helsingissä 28.-29.4.2016

Tervetuloa Kaupunkitutkimuksen päiville 2016! Päivien ohjelma on julkistettu ja ilmoittautuminen avattu. Tämän vuoden teema on Toimijoiden kaupunki, jota pohditaan monititeisesti kahden päivän ajan 28.-29.4. Tieteiden talossa Helsingissä. Päivillä esitetään lähes sata puheenvuoroa aiheesta. Tule mukaan kuuntelemaan huippuesityksiä, keskustelemaan, vaikuttamaan ja verkottumaan!

Lisätietoa: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/