Kaupunkiakatemian opiskelijat kehittivät Helsinki Labin toimintamallia

WP_20160414_12_07_56_Rich

Kaupunkiakatemian opiskelijat työstivät kevään 2016 aikana Helsingin kaupungintalon aulaan avattavan Helsinki Labin toimintakonseptia, ja esittelivät 26.5.2016 kaupungintalolla kiinnostavia tuloksiaan. Helsinki Labin on tarkoitus olla sekä kehittäjäyhteisö että avoin kaupunkilaboratorio, joka muodostaa kohtaamispaikan kaupungin kehittämishankkeille. Lab tukee muotoilun, digitaalisten mahdollisuuksien ja osallistamisen hyödyntämistä kaupungin kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä kehittämisen käyttäjälähtöisyyttä. Lab on myös näyteikkuna kaupungin kehittämistyöhön ja mahdollistaa myös muiden tahojen mukaan tulon. Samalla avoin kehittäminen tulee näkyväksi ja koettavaksi reaaliaikaisesti.

Kaupunkiakatemian “Katutila ja katujen kulttuurit” -kaupunkimuotoilu -kurssilla kuusi monialaista ryhmää kehitti Helsinki Labin konseptia erilaisten käyttäjäryhmien kautta. Opiskelijat olivat mm. pohtineet, miten Kaupunkiakatemian opiskelijat itse voisivat osallistua Labiin. Kyselytutkimuksen avulla selvisi, että opiskelijat ovat hyvinkin kiinnostuneita Helsinki Labista ja osallistuisivat mielellään kaupungin kehittämiseen projektien, kurssitöiden, blogikirjoitusten, työharjoittelun tai palkallisen työn kautta. Opiskelijat voisivat tuoda monitieteistä lisäarvoa Labille. Kurssin päätösseminaarissa ehdotettiin sähköistä työkalua, jonka kautta voisi tuoda esille menossa olevia kehittämisprojekteja ja niihin liittyviä tietotarpeita sekä tehtäväkokonaisuuksia, joita voitaisiin yhdistää tutkijoiden ja opiskelijoiden kiinnostusaloihin.
WP_20160526_14_48_02_Rich

Kurssilaiset olivat myös miettineet Labin toimintaa pidemmällä elinkaarella ja tarkastelleet kaupunkilaisten osallistumistoiveita ja -mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa. Yksi ryhmä oli ideoinut, miten Helsinki Labin toimintoja tulisi sijoittaa kaupungintalon aulaan toimivalla tavalla. Kyselytutkimuksen avulla oli myös selvitetty kaupungin henkilökunnan suhdetta Helsinki Labiin, ja esityksessä todettiin, että Labin toimintaa tulisi brändätä myös kaupungin sisällä. Kaupunkilaisten osallistumisen edistämiseksi ehdotettiin “momentteja” eli muotoilu- tai osallistumisseteleitä, joilla Lab voisi jakaa resursseja, kohdistaa työpanosta ja antaa mandaatteja kehittämiseen kaupungin organisaatiossa tai muille toimijoille.

Kurssin lopputulokset ja muuta materiaalia löytyy opiskelijoiden blogista: https://blogs.aalto.fi/kaupunkimuotoilu

Lisätietoja antaa: Antti Pirinen antti.pirinen (a) aalto.fi

Teksti: Ida Björkbacka 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *