KAUPUNKIAKATEMIA-SIVUAINEEN HAKUAIKAA JATKETTU 27.5. ASTI

Kaupunkiakatemia-sivuaineessa on vielä vapaita paikkoja. Voit hakea sivuaineeseen pe 27.5. mennessä.

Mene osoitteeseen https://haku.joopas.fi > Hae / ilmoittaudu sivuaine- ja verkosto-opintoihin > Valitse opinnot > Kaupunkiakatemia-sivuaineopinnot. Täytä palvelusta löytyvä lomake ja lisää liitteeksi enintään yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa kuvaat lyhyesti omia taustaopintojasi, kiinnostuksen kohteitasi kaupunkiteemaan liittyen ja sitä, miten sivuaine niveltyy osaksi opintopolkuasi ja urasuunnitelmiasi.

Kaupunkiakatemia on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhdessä toteuttama monialainen sivuaine, jossa tarkastellaan ajankohtaisia kaupunkitutkimukseen ja -suunnitteluun sekä kaupunkielämään liittyviä kysymyksiä. Kaupunkia lähestytään monitieteisenä kokonaisuutena yli oppiaineiden rajojen.

Sivuaineen laajuus on 15–25 op. Se koostuu pakollisesta johdantokurssista (2 op) ja vaihtoehtoisista kursseista (13–23 op), joita opiskelijan tulee ottaa molemmista yliopistoista. Sivuaine jakautuu koko lukuvuodelle. Se soveltuu toisen ja kolmannen vuoden kandidaattiopiskelijoille.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit (ks. tarkemmin: https://blogs.helsinki.fi/kaupunkiakatemia/opinnot/)

– Johdatus Kaupunkiakatemiaan (HY, maantiede/aluetiede) 2 op

– Yksityiset ja julkiset tilat (Aalto ARTS, arkkitehtuuri) 5 op

– Kaupunkisosiologia (HY, sosiologia) 3–5 op

– Kaupunkiekologian perusteet (HY, ympäristötieteet) 3 op

– Maankäytön suunnittelun perusteet (Aalto ENG, maankäyttötieteet) 5 op

– Paikkatiedot ja kaupunkitutkimus (HY, maantiede) 3 op

– Katutila ja katujen kulttuurit (Aalto ARTS, muotoilu) 4 op

Kaupunkiakatemia-sivuaineen kohderyhmä ovat Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja muotoilun pääaineiden kandidaattiopiskelijat sekä Helsingin yliopiston sosiologian pääaineen, ympäristömuutoksen ja -politiikan ja ympäristöekologian pääaineiden sekä maantieteen koulutusohjelman, ensisijaisesti aluetieteen pääaineen kandidaattiopiskelijat. Opiskelijaksi otetaan myös muita Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kandidaattiopiskelijoita. Vuosittain valitaan enintään 40 opiskelijaa.

Opiskelijat sivuaineeseen valitaan 15.6.2016 mennessä. Opetus alkaa johdantokurssilla syyskuussa.

LISÄTIETOJA:

http://blogs.aalto.fi/kaupunkiakatemia

https://blogs.helsinki.fi/kaupunkiakatemia

Aalto-yliopisto: antti.pirinen@aalto.fi

Helsingin yliopisto: jussi.kulonpalo@helsinki.fi

KAUPUNKIAKATEMIA – AALTO-YLIOPISTON JA HELSINGIN YLIOPISTON YHTEINEN SIVUAINEKOKONAISUUS

IMG_20140802_175302

– Haluatko monipuoliset tiedot kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun perusteista?

– Haluatko kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa kaupungistumisen ajankohtaisiin ongelmiin?

– Kiinnostaako vuorovaikutus sosiologien, maantieteilijöiden, ympäristötieteilijöiden, yhdyskuntasuunnittelijoiden, arkkitehtien ja muotoilijoiden kanssa?

Kaupunkiakatemia on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhdessä toteuttama monialainen sivuaine, jossa tarkastellaan ajankohtaisia kaupunkitutkimukseen ja -suunnitteluun sekä kaupunkielämään liittyviä kysymyksiä. Kaupunkia lähestytään monitieteisenä kokonaisuutena yli oppiaineiden rajojen.

Sivuaineen laajuus on 15–25 op. Se koostuu pakollisesta johdantokurssista (2 op) ja vaihtoehtoisista kursseista (13–23 op), joita opiskelijan tulee ottaa molemmista yliopistoista. Sivuaine jakautuu koko lukuvuodelle. Se soveltuu toisen ja kolmannen vuoden kandidaattiopiskelijoille.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit (ks. myös https://blogs.aalto.fi/kaupunkiakatemia ja yliopistojen opinto-oppaat):

– Johdatus Kaupunkiakatemiaan (HY, maantiede/aluetiede) 2 op
– Yksityiset ja julkiset tilat (Aalto ARTS, arkkitehtuuri) 5 op
– Kaupunkisosiologia (HY, sosiologia) 3–5 op
– Kaupunkiekologian perusteet (HY, ympäristötieteet) 3 op
– Maankäytön suunnittelun perusteet (Aalto ENG, maankäyttötieteet) 5 op
– Paikkatiedot ja kaupunkitutkimus (HY, maantiede) 3 op
– Katutila ja katujen kulttuurit (Aalto ARTS, muotoilu) 4 op

Kaupunkiakatemia-sivuaineen kohderyhmä ovat Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja muotoilun pääaineiden kandidaattiopiskelijat sekä Helsingin yliopiston sosiologian pääaineen, ympäristömuutoksen ja -politiikan ja ympäristöekologian pääaineiden sekä maantieteen koulutusohjelman, ensisijaisesti aluetieteen pääaineen kandidaattiopiskelijat. Opiskelijaksi otetaan myös muita Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kandidaattiopiskelijoita. Vuosittain valitaan enintään 40 opiskelijaa.

HAKU SYKSYLLÄ 2016 ALKAVAAN SIVUAINEESEEN AVAUTUU 1.5. JA PÄÄTTYY 15.5.2016.

Mene osoitteeseen https://haku.joopas.fi > Hae / ilmoittaudu sivuaine- ja verkosto-opintoihin > Valitse opinnot > Kaupunkiakatemia-sivuaineopinnot. Täytä palvelusta löytyvä lomake ja lisää liitteeksi enintään yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa kuvaat lyhyesti omia taustaopintojasi, kiinnostuksen kohteitasi kaupunkiteemaan liittyen ja sitä, miten sivuaine niveltyy osaksi opintopolkuasi ja urasuunnitelmiasi.

Opiskelijat sivuaineeseen valitaan 15.6.2016 mennessä. Opetus alkaa johdantokurssilla syyskuussa.

Lisätietoja opintokoordinaattoreilta, sivuaineen opetuksesta vastaavilta professoreilta ja sivuaineen koordinaattoreilta:

Aalto-yliopisto: Antti Pirinen, antti.pirinen@aalto.fi
Helsingin yliopisto: Jussi Kulonpalo, jussi.kulonpalo@helsinki.fi

https://blogs.helsinki.fi/kaupunkiakatemia

http://blogs.aalto.fi/kaupunkiakatemia

Kaupunkiakatemian sivuaineopinnot 2016-2017

Kaupunkiakatemia järjestää lukuvuosina 2016-2017 Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen kandivaiheen sivuainekokonaisuuden (15–25 op).

Kaupunkiakatemia-sivuaineessa tarkastellaan ajankohtaisia kaupunkitutkimukseen, -kehittämiseen ja -suunnitteluun sekä kaupunkielämään liittyviä kysymyksiä. Kaupunkia lähestytään aidosti monitieteisenä kokonaisuutena yli oppiaineiden rajojen. Tavoitteena on kaupungistumisen aiheuttamiin monimutkaisiin ongelmiin vastaamiseksi luoda siltoja kaupunkitutkimuksen, kaupunkisuunnittelun ja muotoilun välille sekä lisätä tulevien alan asiantuntijoiden keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.

Opiskelijat hakevat sivuaineen opiskelijaksi JOOPAS-järjestelmän verkostohaun kautta. Hakemukseen liitetään yhden sivun mittainen motivaatiokirje, jossa kuvataan omia kiinnostuksen kohteita sivuaineen teemaan liittyen. Opiskelijavalinnat tehdään motivaatiokirjeen ja aiempien opintojen perusteella. Sivuaineeseen valitaan enintään 40 opiskelijaa.

Haku sivuaineeseen avautuu toukokuun alussa.

Opinnot-osiota löytyy lisätietoja aiheesta (toistaiseksi vuosien 2015-2016 sivuaineen tiedot).