Mikä Kaupunkiakatemia?

Photo by Luke Ma (CC BY 2.0)

Photo by Luke Ma (CC BY 2.0)

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin uudenlainen yhteistyömuoto ja -verkosto, joka yhdistää monitieteisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kaupunkitutkimuksen alalla. Kaupunkiakatemian visiona on luoda yhteistyöllä parempaa kaupunkia kaikille.  Menetelmänä on co-creation (yhteiskehittely) ja sen myötä perinteisen akateemisten oppiaineiden sekä kaupunkiorganisaation hallinnonalojen siiloutumisen murtaminen. Tavoitteena on tuoda yliopistotutkijat ja opiskelijat, kaupunkien päättäjät, kaupunkisuunnittelijat sekä virkamiehet ja asukkaat yhteen oppimaan toisiltaan käytännön tapausten ja ongelmien ratkomisen kautta.

Kaupunkiakatemia on myös syksyllä 2014 alkanut Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen sivuainekokonaisuus, jossa kaupunkia lähestytään monitieteisestä näkökulmasta.

 

One thought on “Mikä Kaupunkiakatemia?

  1. Olisi mainiota näin emerituksena tulla tavalla tai toisella osaksi projektia, vaikka kuunteluoppilaaksi näin aluksi. On paljon nykypäivän ongelmia, joita voitaisiin ratkoa monitietllisellä yhteistyöllä. Hyvä idea teiltä!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *