Bangladesh-hanke 2016-2019

KEHITYSYHTEISTYÖHANKE BANGLADESHISSA 2016–2019

Yhteisölähtöinen ilmastokestävyysohjelma Bangladeshissa” -hankkeessa HYY sekä bangladeshilainen kansalaisjärjestö BARCIK (Bangladesh Research Center for Indigenous Knowledge) vahvistavat paikallisten kyläyhteisöjen yhteisöllistä toimintaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Rajshahin alueella luoteis-Bangladeshissa.

Bangladesh 2017, Tania Afrin. Hankkeessa edistetään kestävää maanviljelyä esimerkiksi rohkaisemalla maanviljelijöitä käyttämään luonnonmukaisia lannoitteita ja tuholaismyrkkyjä kemiallisten sijaan.

Bangladesh on tiheään asuttu maatalousperustainen valtio, jossa erityisesti köyhät ovat riippuvaisia luonnonvaroista toimeentulon lähteenä. Ekologisesti monimuotoinen Bangladesh on erittäin haavoittuvainen ilmastonmuutokselle ja kärsii monista ilmastonmuutoksen vahvistamista ympäristöongelmista, minkä vuoksi erityisesti pienviljelijä- ja kalastajayhteisöjen elinmahdollisuudet vaikeutuvat.

HYYn ja BARCIKin hankkeen tavoitteena on parantaa Bangladeshin maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä. Hanke pyrkii opettamaan yhteisöjä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen voimistamiin ympäristöongelmiin, sekä vähentämään ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista luonnonilmiöistä johtuvaa haavoittuvuutta ja köyhyyttä hankealueilla. Monet hankkeen aktiviteeteista keskittyvät esimerkiksi kestävän maanviljelyn edistämiseen tai vaihtoehtoisten toimeentulomuotojen vahvistamiseen, sekä lisäämään paikallisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista haitoista.

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty BARCIKin tutkimustietoa hankealueelle ominaisista ongelmista. BARCIK edistää toiminnallaan paikallisen tiedon ja osaamisen huomioonottamista kehityshankkeissa, koulutuksessa ja tutkimuksessa. HYYn ja BARCIKin hankkeessa onkin huomioitu vahvasti paikallisten osallistaminen sekä paikallisen tietotaidon hyödyntäminen hankkeessa toteutettavien aktiviteettien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 


Hankkeessa opitaan yhteisöllisesti uutta ilmastonmuutoksesta ja kehitetään sekä jaetaan keinoja sopeutua muuttuvaan ympäristöön. Klikkaa kuvaa ja katso video.

Hankkeen päämääränä

BARCIK toimii hankkeessa ensivaiheen kouluttajana, toimintojen fasilitoijana sekä pienimuotoisten tutkimusten toteuttajana ja julkaisijana. Hankkeen tarkoituksena ja päämääränä on, että hyödynsaajat jakavat tietoa eteenpäin ja jatkavat toimintoja itsenäisesti myös hankkeen loppuessa kesäkuussa 2019. Hankkeen toiminnot perustuvat ihmisten omien käytäntöjen ja osaamisen vahvistamiseen osana ilmastonmuutokseen sopeutumista ja yhteisöllisten toimintamuotojen lisäämiseen.


Kohderyhmänä ovat ne yhteisöt, jotka ovat luonnonvaroista riippuvaisia yhteisöjä heidän elinkeinojensa vuoksi, uhreja nopeille ekologisille ja ilmastollisille muutoksille. Heitä ovat esimerkiksi maattomat viljelijät ja pienviljelijät, maataloustyöntekijät sekä kalastajat. Työ yhteisössä on erityisesti keskittynyt tarvittaessa heihin, jotka ovat ilmaston muutoksille kaikista haavoittuvaisimpia: naisten johtamiin kotitalouksiin, kehitysvammaisiin ja alkuperäisyhteisöihin.

Hankkeen rahoitus katetaan HYYn 0,7 % -budjetista. HYYssä hankkeesta vastaavat Bangladesh-hankekoordinaattori ja hankeryhmä kehitysyhteistyövaliokunnan tuella.

Lisätietoja antaa Bangladesh-hankekoordinaattori Eveliina Ikonen (eveliina.ikonen(ät)helsinki.fi)