Hae HYYn kehitysyhteistyölehden Kimpun päätoimittajaksi tai toimitussihteeriksi / Chefredaktör och redaktionssekreterare för Kimppu / Editor-in-chief and editorial assistants for Kimppu magazine

På svenska nedan | In English below

PÄÄTOIMITTAJAN HAKU

Hae HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan Kimppu-lehden päätoimittajaksi!

Kimppu on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan julkaisema kehitysjournalistinen verkkolehti, joka käsittelee globaaleja kehityskysymyksiä ja HYYn kehitysyhteistyötä. Keväisin julkaistaan painettu versio Kimpusta, joka valitaan verkkolehden parhaita paloja. Kimppu etsii 1–2 uutta päätoimittajaa riveihinsä vuodelle 2018!

Kimpun rahoitus tulee HYYn omasta budjetista ja päätoimittajalla on vapaat kädet tehdä lehdestä haluamansa näköinen. Sähköinen Kimppu löytyy osoitteesta: https://kimppu.com/

Päätoimittajan tehtävään kuuluu:

 • Lehden päätoimittaminen: teemojen suunnittelu, kirjoittaminen, kirjoittajien ja toimitussihteerien koordinointi, tekstien julkaiseminen sekä visuaalisesta ilmeestä vastaaminen
 • Painetun lehden toimittaminen sekä taittajan ja painon etsiminen (yhdessä toimituksen kanssa)
 • Tiedottaminen kehitysyhteistyövaliokunnalle Kimpun kuulumisista ja läsnäolo valiokunnan kokouksissa; ajan tasalla oleminen valiokunnan tapahtumista ja projekteista
 • Mahdollisesti taitetun lehden julkistustilaisuuden järjestäminen yhdessä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa
 • Sähköisen Kimpun markkinointi sekä näkyvyyden edistäminen

Päätoimittajalta toivotaan kokemusta lehden toimittamisesta, kiinnostusta ja näkemyksellisyyttä kehitysyhteistyökysymyksiä kohtaan ja pitkäjänteistä sitoutumista tehtävän hoitamiseen alusta loppuun saakka. Tehtävä on vapaaehtoispohjainen. Kuluneen vuoden Kimpun päätoimittajat Roosa Kontiokari sekä Heidi Kouvo perehdyttävät päätoimittajan tehtäviin. Lisätietoja voi kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteisiin roosa.kontiokari@helsinki.fi / heidi.kouvo@helsinki.fi.

TOIMITUSSIHTEERIN HAKU

Hae HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan Kimppu-lehden toimitussihteeriksi!

Päätoimittajien aisapariksi haetaan kahta toimitussihteeriä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan Kimppu-lehdelle. Toimitussihteerien tehtävä on auttaa päätoimittajaa Kimppu-lehden toteuttamisessa, tukea kirjoittajia kirjoitusprosessin aikana ja erityisesti editoida valmiita tekstejä. Toimitussihteeri on yhteydessä kirjoittajaan ja suunnittelee tämän kanssa yhdessä jutun näkökulmaa, auttaa kuvituksessa, sopii deadlinet ja editoi tekstiä ennen kuin se lähetetään päätoimittajalle.

Toimitussihteereiltä odotetaan kiinnostusta globaalien kysymysten parissa työskentelyyn, tarkkaa kielikorvaa sekä intoa oppia uutta. Toimitussihteerin homma on todella antoisaa – toisten tekstien editoiminen kehittää paljon myös omaa kirjoittamista. Lisätietoja voi kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteisiin roosa.kontiokari@helsinki.fi / heidi.kouvo@helsinki.fi.

Haut ovat avoimia kaikille HYYn jäsenille ja kiinnostuneita pyydetään lähettämään hakemuksensa su 19.11.2017 mennessä osoitteeseen johanna.hakanen@helsinki.fi. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille pe 24.11.2017 mennessä. Päätoimittajan ja toimitussihteerien valinnat julkistetaan ja hyväksytään valiokunnan vaalikokouksessa ma 27.11.2017. Kokous alkaa klo 18 ja pidetään kokoushuone Sparressa, Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A 2.krs.

***

Bli chefredaktör för utvecklingssamarbetsutskottets tidning Kimppu!

Kimppu är en tidskrift för utvecklingsjournalistik som ges ut av HUSs utskott för utvecklingssamarbete. Nätpublikationen behandlar teman angående utvecklingssamarbete och globala utvecklingsfrågor. Nya artiklar publiceras året runt och en gång i året trycks även en papperstidning med guldkornen från nätpublikationen. Ny söker Kimppu 1 – 2 nya chefredaktör för året 2018!

Kimppu finansieras av HUS. Nätpublikationen Kimppu: https://kimppu.com/

Till chefredaktörens uppgifter hör:

 •  Att fungera som chefredaktör, det vill säga planera temat för tidningen, skriva i den, hitta skribenter och en ombrytare som ansvarar för det visuella uttrycket samt att redigera tidningen.
 •  Att (tillsammans med redaktionen) hitta en ombrytare för den tryckta tidningen och ett tryckeri.
 •  Att hålla utskottet för utvecklingssamarbete informerat om hur det går för Kimppu, vilket innebär att hen måste delta i utskottets möten.
 • Att ordna en utgivningsfest tillsammans med biståndsutskottet, Ifall det ges ut en tryckt tidning.
 • Att marknadsföra e-Kimppu och arbeta för att ge den ökad synlighet.

Av chefredaktören önskas att hen har erfarenhet av att redigera tidningar, är intresserad av utvecklingssamarbetsfrågor och kan engagera sig långsiktigt för att sköta uppdraget från början till slut. Uppdraget sköts på frivillig bas. Förra året chefredaktörer Roosa Kontiokari och Heidi Kouvo hjälper den nya chefredaktören att bekanta sig med tidningen och svarar också på eventuella frågor. Om du vill ha mer information kan du skicka email till roosa.kontiokari@helsinki.fi / heidi.kouvo@helsinki.fi.

Bli redaktionssekreterare för utvecklingssamarbetsutskottets tidning Kimppu!

Två redaktionssekreterare sökes för utvecklingssamarbetsutskottets tidning Kimppu. Redaktionssekreterarnas uppgift är att hjälpa chefredaktören i hens arbete, stöda skribenterna under skrivprocessen och editera färdiga texter. Redaktionssekreterarna har kontakt med skribenterna och hjälper till med planerandet av teman, deadlines och valet av bilder till texten.

För att bli redaktionssekreterare skulle man ha ett intresse för att arbeta med globala teman och entusiasmen att lära sig nytt. Som redaktionssekreterare lär man sig mycket av att editera texter och samtidigt utvecklas även det egna skrivandet. Om du vill ha mer information kan du skicka email till roosa.kontiokari@helsinki.fi / heidi.kouvo@helsinki.fi.

Ansökningarna är öppna för alla HUS medlemmar. Ansökningstiden tar slut 19.11.2017 och ansökningarna skickas till adressen johanna.hakanen@helsinki.fi. Sökanden kommer att bli underrättad om besluten av den 24.11.2017. Valet av den nya chefredaktören samt redaktionssekreterarna offentliggörs på utskottets valmöte måndagen 27.11.2017 klo 18 i mötesrummet Sparre, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 a 2:a våningen.

***

Apply for the position of an editor-in-chief for Kimppu magazine of HYY’s Committee for Development Cooperation!

HYY’s Committee for Development Cooperation publishes the online magazine Kimppu. Kimppu is a development journalistic publication, which addresses a variety of global issues and solutions. New articles are published throughout the year and the best pieces of the online magazine are published in a printed summary in the Spring term. Kimppu is now looking for 1 – 2 new editors-in-chief for the year of 2018!

Kimppu magazine is funded by the Student Union of University of Helsinki. Kimppu online publication: https://kimppu.com/

The editor-in-chief’s responsibilities include:

 • Chief editing of the magazine: planning the themes, writing, planning the visual image, editing and publishing, coordinating the writers and editors
 • Editing the printed magazine, finding a layout designer and a printing house (together with the editors) Informing the Committee for Development Cooperation about Kimppu’s news which obliges the chief editor to attend the committee meetings; keeping up to date with the Committee’s events and projects
 • Possibly organizing a publication event of a printed magazine in cooperation with the Committee for Development Cooperation
 • Marketing and promoting the visibility of the online magazine

The chief editor is expected to have experience in magazine editing, interest in development cooperation issues and long-term commitment to the position from the beginning to the end. The position is volunteer-based. The editors-in-chief of the past year will assist the new editors-in-chief in the beginning and will also answer to any questions:

kontiokari@helsinki.fi / heidi.kouvo@helsinki.fi.

Apply for the position of an editorial assistant for Kimppu magazine of HYY’s Committee for Development Cooperation!

We are searching for two editorial assistants for Kimppu magazine of HYY’s Committee for Development Cooperation! The editorial assistants assist the editor in chief with the magazine, support the writers through the writing process and edit the articles. They also assist in choosing artwork and viewpoints for the articles.

Editorial assistants are expected to have an interest in working with global themes, learning new skills, and to have a sharp ear for language  As an editorial assistant, you learn a lot about editing texts and about writing in general. If you have any questions, please send an email to kontiokari@helsinki.fi / heidi.kouvo@helsinki.fi.

All members of Student Union of the University of Helsinki are eligible to apply for the positions until 19.11.2017. Please send the applications to johanna.hakanen@helsinki.fi. The applicants will be informed of the decisions by 24.11.2017. The chosen editors-in-chief and editorial assistants will be announced in the committee’s election meeting on Monday 27.11.2017 at 6 PM in the meeting room Sparre, Mannerheimintie 5 A, 2nd floor.

 

Kehy-viikko on ihan pian täällä!

Oletko kiinnostunut globaaleista kehityskysymyksistä?

Kaipaatko mielenkiintoista ja hauskaa ohjelmaa väliviikolle?

Tule mukaan!

 

Kehitysyhteistyöviikko on HYYn Kehitysyhteistyövaliokunnan vuosittain järjestämä tapahtumaviikko täynnä globaaliin oikeudenmukaisuuteen liittyviä aktiviteetteja. Tänä vuonna Kehitysyhteistyöviikko järjestetään 23.-29.10. ja toimintaa riittää viikon jokaiselle päivälle. Tulossa on muun muassa mapathon-karttatyöpaja, etnisiä tanssitunteja, joogaa, leffailta, bangladeshilaista ruokaa Unicafeissa, viininmaistelua sekä Helsinki Think Companyn fasilitoima huikea haastekilpailu!

Seuraamalla kehyviikkoa Facebookissa https://www.facebook.com/kehyviikkoHYY/ pysyt perillä tulossa olevista tapahtumista ja viikon tarkemmasta aikataulusta. Nähdään kehyviikolla!

Kehyviikko – sneak peak

Teksti: Kehy-viikon koordinaattori Isa Tuuri

Nyt kun Maailma kylässä – festivaalit on nautiskeltu loppuun, on aika kääntää katseet pitkän, kuuman (toivottavasti vähälumisen) kesän takana häämöttävään syksyyn. Kehy-valiokunnan järjestämä jokavuotinen Kehitysyhteistyöviikko tulee nimittäin jälleen lokakuussa!
23.–29.10.2017 järjestettävän tapahtumaviikon suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin huhtikuussa valiokunnan vapaaehtoistiimin voimin. Suunnitteluryhmän kaikille avoimissa kokouksissa on pitkin kevättä lennellyt mitä erilaisempia ja hauskempia tapahtumaideoita, joista parhaat on nyt valittu toteutettaviksi. Tulossa on mm. etnisiä tanssitunteja, bangladeshilaista ruokaa Unicafeissa, karttojen tekoa, ekskursio, workshop-viikonloppu ja paljon muuta. Stay tuned!
Seuraavana ideoinnin alla on viikon markkinointinimi sekä visuaalinen ilme. Suunnitteluryhmä kokoustaa vielä kertaalleen ennen kesälaitumille kirmausta, jotta valmistelut saadaan hyvälle mallille syksyä varten ja viikon markkinointi voidaan polkaista täysillä käyntiin heti elokuussa. Tapahtumarepertuaari tulee luultavasti myös täydentymään kesän aikana erinäisten yhteistyökuvioiden varmistuessa.

Kehyviikon valmistelujen etenemistä voit seurata Facebookissa kehyviikon omalla sivulla (https://www.facebook.com/kehyviikkoHYY/) Sivu päivitetään lähiviikkojen aikana tämän vuoden ilmeeseen ja sinne tulevat lähempänä h-hetkeä mm. viikon ohjelma ja aikataulu sekä fiiliksiä matkan varrelta. Osalle tapahtumista etsitään vielä tapahtumavastaavia hoitamaan etukäteisjärjestelyjä ja itse viikolla on tarve apukäsille erinäisiin tehtäviin – jos kiinnostuit, ole yhteydessä viikon koordinaattoriin (isa.tuuri@helsinki.fi).

Kehyviikon koordinaattori ja suunnittelutiimi toivottavat nautinnollista kesää, nähdään syksyllä!

Rentoa leffailua DocKehyssä

Teksti: Ella Lautaniemi

Kehitysyhteistyövaliokunta järjesti lukuvuoden viimeisten viikkojen rentoutukseksi elokuvatapahtuman, DocKehyn. DocKehyn konseptiin sisältyi ajatuksia herättäviä dokumenttielokuvia, vapaata keskustelua sekä hyväntuulista yhdessä hengailua ja herkuttelua.

Illan dokkareina nähtiin Meno-Paluu (Destination home, Tuffi Films, 2013) sekä Hyvästi Afrikka (Leaving Africa, Guerilla Films, 2015). Meno-Paluu -dokumentti kuvaa sisällissotaa paenneen liberialaisen perheen tarinaa. Ghanaan ja Yhdysvaltoihin jakautunut perhe pääsee elokuvan lopussa jatkamaan elämäänsä yhdessä Yhdysvalloissa vuosien eron jälkeen. Elokuva sai katsojat pohdiskelemaan muun muassa sitä, miltä tuntuvat pitkä erossa olo perheenjäsenistä sekä vieraaseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin muuttaminen.

Kuva dokumenttielokuvasta Meno-paluu

Hyvästi Afrikka elokuva kertoo yli 25 vuotta kehitysyhteistyötehtävissä työskennelleen suomalaisen Riitan sekä hänen ugandalaisen kollegansa ja ystävänsä Catherinen tarinaa. Ystävysten hyväntuulinen yhdessä oleminen ja heidän kohtaamansa haasteet saivat katsojat vuorotellen nauramaan ja hiljenemään. Aihe luonnollisesti vetosi myös kehityskysymyksistä ammatillisessa mielessä kiinnostuneisiin katsojiin ja yleisöstä kuuluikin lausahduksia, kuten ”Musta tulee isona Riitta”.

Kuva dokumenttielokuvasta Hyvästi Afrikka

DocKehyn tarkoituksena oli paitsi tarjota opiskelijoille mielenkiintoista ohjelmaa, myös tehdä hyvää, sillä kaikki tapahtuman lipputulot annetaan lyhentämättömänä HYY:n kehitysyhteistyöhankkeelle Bangladeshissa. Tämän mahdollisti se, että tuotantoyhtiöt Tuffi Films ja Guerilla Films olivat halukkaita yhteistyöhön ja antoivat elokuvat käyttöömme. Lisäksi saimme tapahtumaamme tarjoiltavaksi ihania vegaanisia jäätelöitä Lovicen sponsoroimana.

Toivottavasti pystymme järjestämään vastaavia rentoja ja ajatuksia herättäviä tapahtumia myös jatkossa!

Mikä ihmeen Bangladesh-illallinen?

Teksti: Ella Lautaniemi
Kuvat: Heidi Kouvo

Kehitysyhteistyövaliokunta järjesti perjantaina 7. huhtikuuta Bangladesh-illallisen, jonka tuotoilla tuetaan HYY:n Bangladeshissa tekemää kehitysyhteistyötä. Tapahtuma kokosi Uudelle ylioppilastalolle viitisenkymmentä osallistujaa erilaisista opiskelu- ja kulttuuritaustoista. Joillekin osallistujille kehitysyhteistyövaliokunta oli entuudestaan tuttu, kun taas toiset olivat tulleet uteliaina kuulemaan lisää ylioppilaskunnan toiminnasta Bangladeshissa.

Illallisen tarkoituksena olikin varainhankinnan lisäksi kertoa valiokunnan toiminnasta ja tutustua uusiin ihmisiin. Illan aikana esiteltiin HYY:n Bangladesh-hanketta, jonka tavoitteena on tukea kyläyhteisöjä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Hankkeeseen tutustuttiin yhteistyöjärjestömme BARCIKin kuvaamien videoiden kautta, joilla paikalliset kyläläiset kertovat millaista tukea ovat BARCIKilta saaneet.

Ilmastokestävyydestä kuultiin myös asiantuntijapuheenvuorot Taksvärkki ry:n Senja Väätäinen-Chimpukulta sekä Suomen Ympäristökeskuksen Mikael Hildéniltä. Väätäinen-Chimpuku korosti puheessaan paikallisen omistajuuden merkitystä ilmastokestävyyteen pyrkimisessä, kun taas Hildén pohti kestäviä toimintatapoja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Bangladeshilaisesta kulttuurista saatiin maistiaisia upeiden laulu- ja tanssiesitysten sekä hennatatuointien kautta. Illan päätteeksi jokaiselle tarjoutui myös mahdollisuus kokeilla itse bangladeshilaisen tanssin askeleita. Olennainen osa iltaa oli tietysti perinteisistä bangladeshilaisista herkuista koostunut kolmen ruokalajin menu, josta vastasi Bangladesh-hankkeen koordinaattori Tania Afrin yhdessä muiden valiokunnan aktiivien kanssa. Paljon kiitoksia saaneen menun mahdollistivat Jalotofun, Ruohonjuuren ja K-Supermarket Kaisaniemen sponsoroimat tuotteet.

Hymyistä päätellen sekä vieraat että järjestäjät vaikuttivat tyytyväisiltä tapahtumaan. Kehitysyhteistyövaliokunta onkin mielellään mukana tuomassa lisää rentoja mutta keskustelua herättäviä illanviettoja opiskelijamaailmaan myös tulevaisuudessa. Toivotamme kaikki tervetulleiksi tapahtumiimme myös jatkossa.

Valiokunta-aktiivit 2017

Valiokunta on taas saanut uuden ja innokkaan porukan toimimaan paremman maailman puolesta. Tässä he ovat:

Johanna Hakanen, puheenjohtaja

Johanna on juuri maisteriopinnot aloittanut kehitysmaantieteilijä, jota kiinnostavat erityisesti konfliktit sekä globaalit haasteet. Valiokuntaan Johanna lähti mukaan viime vuonna, koska halusi päästä käsiksi mielenkiintoisiin projekteihin hyvässä porukassa. Toiminta veikin mukanaan ja jopa ylitti odotukset. Puheenjohtajana Johanna haluaa innostaa ja kannustaa muita, niin valiokunnassa kuin sen ulkopuolella. Vapaa-ajallaan Johanna haaveilee matkustamisesta ja nauttii urheilusta.

 

Isa Tuuri, varapuheenjohtaja

Isa Tuuri on toisen vuoden maantieteen opiskelija, ja sivuaineenaan hän lukee kehitysmaatutkimusta ja yhteiskuntahistoriaa. Isa lähti mukaan kehy-valiokunnan toimintaan, koska hän kokee valiokunnan tekevän työtä tärkeiden asioiden eteen sekä tarjoavan arvokasta kokemusta kehitysyhteistyöstä ja hallitustoiminnasta. Hän aikoo ottaa valiokuntavuodesta kaiken irti olemalla mukana kaikessa mahdollisessa oppien ja kokien uusia asioita. Vapaa-aikaansa Isa viettää useimmiten diy-henkisten askartelujen parissa sekä retkeillen.

 

Lasse Keinonen, varapuheenjohtaja

Lasse opiskelee valtio-oppia politiikan tutkimuksen linjalla. Lasse lähti mukaan kehy-valiokunnan toimintaan, koska kokee, että se on hauska ja helposti lähestyttävä tapa lähteä kokeilemaan ja tutustumaan kehitysyhteistyötoimintaan. Hänen tavoitteenaan tulevalle vuodelle valiokunnassa on tehdä kaikki vastuutehtävänsä kunnolla, oppia ja tutustua uusiin ihmisiin. Lassen mielestä paras tapa viettää vapaa-aikaa on ottaa päikkärit.

 

 

Mira Hämäläinen, sihteeri

Mira opiskelee valtsikassa kehitysmaatutkimusta, joten kehityskysymykset kiinnostavat häntä pääaineensa puolesta, mutta lisäksi Mira haluaa konkreettista kokemusta kehitysyhteistyötoiminnasta. Näiden syiden vuoksi hän päättikin lähteä mukaan kehy-toimintaan. Miran tavoite sihteerin tehtävässä on hoitaa pesti hyvin sekä tutustua kehy-valiokunnan toimintaan ja toimijoihin. Vapaa-ajalla Mira lukee paljon ja katselee Netflixiä.

 

Anni Heinonen, tiedottaja, globaalikasvatustiimiläinen

Anni on sosiaalipsykologian toisen vuoden opiskelija. Muutaman vuoden takainen vapaaehtoisaika Tansaniassa herätti hänet katselemaan maailmaa aivan uudessa valossa. Tämän jälkeen Anni on ollut aktiivinen kehitysyhteistyösektorilla ja tästä syystä halusi myös toimia niiden parissa ylioppilaskunnassa. Tavoitteenaan Annilla tiedottajan pestissään sekä globaalikasvatustiimissä on oppia uutta, innostua ja innostaa muita. Vapaa-ajalla parasta hänestä on tanssia, matkustaa ja rentoilla yhdessä ystävien kanssa.

 

Ella Heikkinen, globaalikasvatusvastaava

Ella opiskelee kehitysmaantiedettä ja hän on toinen valiokunnan globaalivastaavista. Kehy-valiokunnan toiminta on jo pitkään kiinnostanut Ellaa, ja nyt hän päätti ottaa itseään niskasta kiinni ja katsoa, mistä kehy-valiokunnan toiminnassa oikeasti on kyse. Ella toivoo, että globaalikasvatustiimin voimin saadaan kehiteltyä aivan uudenlaisia ideoita, jotka tuovat kehitysteemoja yhä näkyvämmiksi yliopiston sisällä. Hänen mielestään parhaita tapoja viettää aikaa on ystävien ja perheen kanssa oleilu, uusiin ihmisiin, paikkoihin ja kulttuureihin tutustuminen sekä pitkät juoksulenkit metsässä.

 

Heidi Kouvo, globaalikasvatusvastaava, Kimpun päätoimittaja

Heidi on loppusuoralla oleva kehitysmaantieteen opiskelija ja toisen kauden valiokunta-aktiivi. Hän toimii Kimppu-lehden päätoimittajana sekä globaalikasvatusvastaavana, eli näköalapaikalla valiokunnan kehitysteemoihin. Siviilissä Heidi on kaikesta uudesta, esteettisestä ja kiehtovasta, erityisesti luonnosta, innostuva liikunta-addikti, sekä yllytyshullu seikkailijanainen, jolla on aina kamera matkassa.

 

Roosa Kontiokari, Kimpun päätoimittaja, Bangladesh-hankeryhmä

Roosa on toisen vuoden viestinnän opiskelija. Maailman meno ja globaalin oikeudenmukaisuuden kysymykset ovat kiinnostaneet häntä aina, minkä vuoksi hän ajautui mukaan myös kehy-valiokunnan toimintaan. Vuonna 2017 Roosa haluaa toimittaa painavaa asiaa Kimppuun ja kantaa kortensa kekoon Bangladesh-hankkeen puolesta. Vapaa-ajalla parasta Roosan mielestä ovat tanssiminen ja päättömät kävelyretket, laiskoina päivinä makoileminen ja haaveileminen.

 

Sini-Emilia, Kimpun toimitussihteeri

Sini-Emilia opiskelee talous- ja sosiaalihistoriaa ja pitkänä sivuaineenaan kehitysmaatutkimusta valtsikassa, jonka lisäksi hänellä on tradenomin tutkinto. Sini-Emilia halusi Kimppu-lehden toimitussihteeriksi, koska kehitysasiat kiinnostavat häntä ja hän kokee toimenkuvan sopivan itselleen. Sini-Emilia toivoo saavansa pestistä hyvää kokemusta tulevaisuutta ajatellen. Hänen mielestään paras tapa viettää vähäistä vapaa-aikaa on ystävien tapaaminen sekä kotona rentoutuminen esimerkiksi hömppäsarjojen ja kävelylenkkien parissa.

 

Meeri Kataja, Kimpun toimitussihteeri

Kimpun toinen toimitussihteeri Meeri opiskelee neljättä vuotta poliittista historiaa valtiotieteellisessä. Hän on pyörinyt pari vuotta ympäristövaliokunnassa ja lähti mukaan kehy-valiokuntaan saadakseen lisää valiokunta-aktiivisuutta, erityisesti toimittamisen ja kirjoittamisen parista. Tavoitteena hänellä on, että Kimpussa nähdään laadukkaita, mielenkiintoisia ja jopa yllättäviä juttuja tänä vuonna. Parhaaksi tavaksi viettää vapaa-aikaa Meeri kuvailee ulkoilun, jota hän harrastaa useimmiten hevostallilla, mutta myös muuten luonnossa.

Katriina Rossi, tapahtumakoordinaattori, sometiimiläinen

Katriina on loppusuoralla oleva biokemian opiskelija. Epäoikeudenmukaisen maailman ongelmat ovat aina painaneet hänen mieltään ja tästä syystä Katriina halusi lähteä mukaan kehy-valiokunnan toimintaan. Tavoitteena Katriinalla on päästä valiokunnan kautta konkreettisesti lähemmäs kehitysyhteistyötä, oppia paljon uutta ja olla tietenkin mukana järjestämässä tapahtumarikasta vuotta saman henkisten ihmisten kanssa! Onnelliseksi Katriinan tekee retkeily ja itsensä haastaminen liikunnan, matkailun ja kaiken uuden kokemisen kautta.

 

Helmi Partanen, varainhankinnankoordinaattori

Yksi kolmesta kehy-valiokunnan varainhankinnan koordinaattoreista on Helmi, 20-vuotias viestinnän opiskelija valtsikasta. Hän kiinnostui kehitysyhteistyöstä, kun matkusti vuonna 2014 Ugandaan tutustumaan pakolaisasutusalueen arkeen. Hän haaveilee työstä kehitysasioiden parissa ja kehy-valiokunta tuntui hänestä loogiselta askeleelta kohti tätä unelmaa. Lisäksi kehy-valiokuntatoiminnassa häntä houkuttaa saman henkisten ihmisten tapaaminen. Valiokuntapestissään Helmiä ihastuttaa tavoitteen asettamisen helppous: Tähtäimessä on mahdollisimman suuri rahapotti valiokunnalle. Hän haluaa myös oppia lisää paitsi varainhankinnasta, myös kehitysyhteistyöteemoista kokonaisuudessaan. Vapaa-ajalla Helmi piirtää, lukee ja maratoonaa Yle Areenassa.

 

Ella Lautaniemi, varainhankinnankoordinaattori, sometiimiläinen

Viidennen vuoden sosiaalipsykologian opiskelija Ella on yksi kehy-valiokunnan varainhankinnan koordinaattoreista Helmin ja Liisan kanssa. Hän päätyi mukaan kehy-valiokunnan toimintaan kiinnostuksesta kehitysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä kohtaan. Ella toivoo, että varainhankinnan tiimi saa aikaan innovatiivisia mutta realistisia suunnitelmia valiokunnan uusista varainhankinnan mahdollisuuksista, sekä tietenkin, että nämä suunnitelmat onnistuvat käytännössä.
Varainhankinnan lisäksi Ella on mukana valiokunnan some-tiimissä. Hänen mielestään sosiaalinen media tarjoaa hyödyntämisen arvoisia mahdollisuuksia monille erilaisille toimijoille, myös kehy-valiokunnalle. Ellalle parasta vapaa-ajan tekemistä on ottaa joku läheinen ihminen mukaan ja lähteä luontoon viettämään kiireetöntä ja rentouttavaa aikaa.

Liisa Kolehmainen, varainhankinnankoordinaattori

Liisa kuuluu varainhankinnan koordinaattoreiden kolmikkoon. Hän on neljännen vuoden ympäristömuutoksen ja – politiikan opiskelija ja helmikuun puoleen väliin saakka hän on Japanissa Kyushun saarella lukemassa sivuainetta kehitysmaatieteestä. Liisa oli viime vuonna kehitysyhteistyövaliokunnan varapuheenjohtaja, ja päätös jatkaa mukana oli hänelle helppo. Liisa kertoo, että kehyily helpottaa hänen maailmantuskaansa; hän rakastaa tunnetta siitä, että valiokunta oikeasti tekee jotain tärkeää. Liisa on pyörinyt ainejärjestö- ja osakuntahommissa koko opiskeluajan, ja siirtymä valiokuntamaailmaan tuntui hänestä juuri oikealta. Hänen tavoitteenaan valiokuntapestiinsä liittyen on nostaa kehy-valiokunnan varainkeruu uudelle tasolle, ja luoda pitkälle tulevaisuuteen toimivia käytäntöjä. Liisa uskoo, että kaikki varainkeruulaiset oppivat hommassa aivan valtavasti. Tällä hetkellä Liisan mielestä paras tapa viettää vapaa-aikaa ovat japanilaiset onsen-kylpylät, joita hänen vaihtokaupunkinsa on täynnä. Suomessa hän rakastaa melomista ja joogaa: kummassakin maassa Liisa viettää mieluummin aikaa ystävien kanssa, kuin yksin.

 

Marisofia Nurmi, tapahtuma- ja varainhankintatiimiläinen

Marisofia on toisen vuoden kulttuurimaantieteen opiskelija. Kehy-valiokunnan toimintaan hän lähti mukaan, sillä hän kokee toiminnan tarjoavan loistavan mahdollisuuden tutustua käytännön kehitysyhteistyöhön yhdessä tekemällä. Tapahtumatiimiläisenä Marisofia haluaa tehdä HYYn tekemää kehitysyhteistyötä tutuksi muille opiskelijoille ja oppia samalla itse lisää kehitysyhteistyöstä sekä HYYn projektien kohdemaista. Vapaa-aikaansa hän tykkää viettää aktiivisesti eri liikuntamuotojen, ainejärjestöjuttujen ja ystävien parissa.

 

Karoliina Bergström, tapahtuma- ja varainhankintatiimiläinen

Karoliina on kulttuurimaantieteen ja yhteiskuntapolitiikan opiskelija. Hän lähti Kehy-valiokunnan toimintaan mukaan, koska haluaa tehdä jotain konkreettista maailman hyväksi ja kokee, että valiokunnassa hän saa hyvää kokemusta tämän kaltaisesta toiminnasta. Tavoitteena Karoliinalla tapahtuma- ja varainkeruutiimissä on osallistua aktiivisesti tapahtumien suunnitteluun, organisointiin sekä toteutukseen ja innostaa muita mukaan toimintaan. Paras vapaa-ajanviettotapa on hänen mielestään yhdessä hengailu kavereiden kanssa esimerkiksi kahvilla käyden.

 

Hely Marttinen,  tapahtuma- ja varainhankintatiimiläinen

Hely on kehitysmaatutkimuksen ensimmäisen vuoden opiskelija. Hely lähti mukaan kehy-valiokuntaan, sillä halusi päästä tutustumaan valiokunnan toimintaan ja päästä tekemään jotain konkreettista kehitysasioiden tiimoilta. Hän on mukana tapahtuma- ja varainhankintatiimissä ja hänen tavoitteenaan siellä on yhdessä tiimin kanssa suunnitella ja toteuttaa mahtavia tapahtumia vuoden aikana. Vapaa-aikaa Hely viettää mieluiten ystävien kanssa.

 

Emmi Vallittu, tapahtuma- ja varainhankintatiimiläinen

Emmi on 22-vuotias maailmanpolitiikan tutkimuksen kakkosvuoden opiskelija. Emmistä on mahtavaa olla mukana valiokunnassa nyt, koska hän on jo pitkään halunnut perehtyä paremmin kehitysyhteistyöhön kaikkinensa sekä puuhata jotain hyödyllistä yliopistomaailmassa. Tapahtumatiimiläisenä valiokuntavuotensa tavoitteina Emmillä on olla aktiivisesti mukana järkkäämässä tapahtumia sekä tutustua paremmin kehitysyhteistyön eri ulottuvuuksiin. Parasta vapaa-ajalla on Emmin mielestä kamujen kanssa hengailu sekä metsässä juokseminen.

 

Baier Siyan, tapahtuma- ja varainhankintatiimiläinen

Bibi on Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen fuksi. Hän kuuli kehy-valiokunnasta ensimmäistä kertaa uusien illassa. Bibi ajatteli, että tapahtumatiimiläisenä pääsee tutustumaan valiokunnan toimintaan, mutta ei kuitenkaan tarvitse heti ensimmäisenä vuonna ottaa liian suurta vastuuta. Tavoitteena hänellä on siis saada kokemusta valiokunnan toiminnasta ja oppia uutta. Bibin mielestä paras tapa viettää vapaa-aikaa on hengailla hyvien ystävien ja perheen kanssa.

 

Maria Tiusanen, tapahtuma- ja varainhankintatiimiläinen

Marian pääaina yliopistolla on ympäristöekologia ja sivuaineinaan hän on päätynyt opiskelemaan muun muassa kehitysmaatutkimusta, ympäristöasioiden hallintaa ja matkailualaa. Tänä vuonna Maria toimii tapahtuma- ja varainhankintatiimissä ja hänestä onkin viime vuoden sihteerin pestin jälkeen mukava päästä näkemään valiokuntatoimintaa hieman uudesta näkökulmasta. Vapaa-ajalla parasta hänen mielestään on nähdä ystäviä, laulaa ja retkeillä luonnossa.

 

Vilja Myllyvirta, excu-vastaava

Vuoden 2017 excu-vastaava Vilja on ensimmäisen vuoden kehitysmaatutkimuksen maisteriopiskelija. Kandinsa hän on tehnyt kansainvälisestä politiikasta Britanniassa. Kehy-valiokuntaan Viljan toi sen tuoma mahdollisuus vaikuttaa kehitysyhteistyökysymyksiin ylioppilaskunnassa ja tuoda kehitysyhteistyötä näkyväksi. Valiokunnassa Vilja kokee pääsevänsä myös tutustumaan upeisiin tyyppeihin. Excu-vastaavana hän haluaa luoda niin itselleen kuin kanssaopiskelijoille matalan kynnyksen mahdollisuuksia päästä tutustumaan monipuolisesti kehitysyhteistyön kenttään ja toimijoihin.

 

Tania Afrin, Bangladesh-hankeryhmä

Tania opiskelee kansainvälisessä maisteriohjelmassa ”Forest Sciences and Business”. Luonto ja ympäristö ovat hänelle todella tärkeitä ja tästä syystä hän haluaa olla mukana ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien haasteiden ratkaisuun keskittyvässä Bangladesh hankkeessa. Tania on kotoisin Bangladeshista ja ymmärtää hyvin kuinka tärkeätä ympäristö- ja ilmastokysymysten parissa työskenteleminen on hänen kotimaassaan. Tania pitää kehy-valiokunnan työtä merkittävänä ja tärkeänä, ja siksi hän innostui itsekin lähtemään mukaan toimintaan. Tanialla on Helsingissä perhe, johon kuuluu oma pieni 4-vuotias poika. Vapaa-ajallaan hän liikkuu luonnossa, lukee ja maalaa.

 

Pauliina Hyttinen, Bangladesh-hankeryhmä

Pauliina opiskelee yliopistolla ekologiaa ja evoluutiobiologiaa. Opiskelu ja matkailu Afrikassa avasivat hänen silmänsä avuntarpeelle kehitysmaissa, ja siksi Pauliina lähti mukaan kehy-valiokunnan toimintaan. Hän toivoo Bangladesh-hankkeen myötä pääsevänsä auttamaan kyläläisiä, hyödyntämään ympäristötieteellistä osaamistaan ja oppivansa lisää kehy-hankkeista käytännössä. Parhaimmillaan hänen vapaa-aikansa kuluu luonnossa hyvässä seurassa retkeillen.

 

Marja Papunen, Bangladesh-hankeryhmä

Marja opiskelee maailmanpolitiikan tutkimusta ja sivuaineena kehitysmaatutkimusta. Bangladesh-hankeryhmässä hän toivoo pääsevänsä tekemään mahdollisimman paljon käytännön kehitysyhteistyötä ja tutustumaan syvällisemmin hankkeiden toimintaprosesseihin. Marja haluaa valiokuntatoiminnan kautta vaikuttaa oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen ja oppia tuntemaan erilaisia ihmisiä sekä kulttuureja. Vapaa-ajalla hän nauttii pitkään nukkumisesta, brunsseista ja hyvästä musiikista.

 

Sointu Toiskallio, Bangladesh-hankeryhmä

Sointu on Helsingistä kotoisin oleva kansatieteen ensimmäisen vuoden opiskelija. Sivuaineenaan hän opiskelee maantiedettä ja Latinalaisen Amerikan tutkimusta. Sointu on ollut vaihto-oppilaana Ecuadorissa ja vapaaehtoistöissä Argentiinassa. Näiden kokemusten jälkeen hän kiinnostui kehitysyhteistyöasioista, ja ajatteli, että olisi mielenkiintoista hakea mukaan kehy-valiokunnan toimintaan. Sointu toimii vuonna 2017 ensimmäistä kertaa vapaaehtoisena Bangladesh-hankkeessa. Vapaa-ajallaan hän harrastaa tanssia ja permantoakrobatiaa.

 

Liisa Nerg, uuden hankkeen suunnitteluryhmän koordinaattori

Liisa on opiskellut kehitysmaatutkimusta ja sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa. Hän lähti mukaan uuden hankkeen suunnitteluryhmään mielenkiinnosta ja oppiakseen hankkeen suunnittelusta. Vuoden 2017 tavoitteena on tietenkin luoda ryhmän kanssa sellainen suunnitelma, että uutta hanketta voitaisiin ensi vuonna alkaa toteuttaa. Paras tapa viettää vapaa-aikaa on Liisan mielestä tanssiminen ja muu urheilu.

 

Maria Autio, uuden hankkeen suunnitteluryhmä

Maria opiskelee sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa sekä kehitysmaatutkimusta. Hän toimi viime vuonnakin valiokunnassa ja sen oltua hyvin mieluista tuntui Mariasta luonnolliselta jatkaa toiminnassa mukana tänäkin vuonna. Hän odottaa innolla, että hankkeen suunnitteluryhmä pääsee kunnolla kehittelemään ja toteuttamaan valiokunnan uutta hanketta ja ryhmä pääsee näin edistämään globaalia oikeudenmukaisuutta. Marian vapaa-aikaan kuuluvat olennaisesti ystävät, liikkuminen sekä hyvä kahvi.

Salla Lohi, uuden hankkeen suunnitteluryhmä

Salla on tuleva biologian ja maantieteen aineenopettaja. Opiskelu ja reissailu ympäri eteläistä Afrikkaa ovat herättäneet hänen kiinnostuksensa kehy-toimintaa kohtaan. Näiden kokemusten kautta hän kokee, että usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on kasvanut. Tavoitteena Sallalla vuodelle 2017 on oppia hankesuunnitteluun liittyviä taitoja, joita hän toivoo pääsevänsä hyödyntämään tulevaisuudessa. Vapaa-ajalla Sallan mielestä parasta on liikunta, ihmiset ja uudet kokemukset.

Elina Tyynelä, uuden hankkeen suunnitteluryhmä

Elina on kuudennen vuoden ympäristömuutoksen ja -politiikan opiskelija. Hän lähti mukaan valiokuntaan ja sen suunnitteluryhmään siksi, että HYYlle sopivan uuden hankkeen suunnittelu kuulosti todella mielenkiintoiselta haasteelta. Elinan tavoite tämän vuoden pestiin onkin yhdessä muun työryhmän kanssa valmistella hyvä hanke eteenpäin vietäväksi. Elina kuvailee ulkoilun ja osakuntatoiminnan olevan parhaita tapoja viettää vapaa-aikaa.

Melisa Yasav, uuden hankkeen suunnittelyryhmä

Melisa opiskelee kehitysmaatutkimusta ja hän haki uuden kehitysyhteistyöhankkeen suunnitteluryhmään vapaaehtoiseksi, koska haluaa saada konkreettista kokemusta opintojensa rinnalle. Tavoitteena hänellä on auttaa hankkeen suunnittelussa mahdollisimman paljon ja oppia miten löydetään sopiva yhteistyökumppani.

Lena Seppinen, uuden hankkeen suunnitteluryhmä

Lena on graduaan väsäävä Afrikan tutkimuksen pääaineopiskelija. Hän on osa HYYn seuraavan kehitysyhteistyöhankkeen suunnitteluryhmää, jossa pyritään tämän vuoden aikana muodostamaan hyvä pohjan tulevalle yhteistyölle. Lena haki toimintaan mukaan oppiakseen kaikenlaista uutta ja mielenkiintoista. Lenan vapaa-aika kuluu parhaiten hyvien tv-sarjojen, ystävien ja viinin parissa.

Hae HYYn Bangladesh-hankkeen suunnitteluryhmän koordinaattoriksi vuodelle 2017

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ja Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge -järjestön (BARCIK) Yhteisölähtöinen ilmastokestävyysohjelma Bangladeshissa -hankkeen tavoitteena on parantaa bangladeshilaisten maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä opettamalla yhteisöjä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen muodostamiin ja vahvistamiin ympäristöongelmiin. Hankkeessa hyödynnetään sekä paikallisväestön omaa tietotaitoa, että BARCIK:n tutkimustietoa alueiden keskeisistä ongelmista. Hankkeessa huomioidaan myös naiset, vammaiset ja alkuperäiskansat hyödynsaajina. Hanke pyrkii vähentämään eriarvoisuutta ja lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Tehtävä on luottamustoimi, eikä siitä näin ollen makseta palkkaa. Koordinaattorille maksetaan kuitenkin pieni palkkio (1000e). Koordinaattorilla on toimensa tukena vapaaehtoisista koostuva hankeryhmä, jonka odotetaan raportoivan toiminnastaan HYYn kehitysyhteistyövaliokunnalle. Kokemus hankkeen parissa toimimisesta luetaan haettavan eduksi. Lisäksi valittavalta koordinaattorilta edellytetään seuraavaa:

  – Bangladesh-hankeryhmän tapaamisten järjestäminen ja tehtävien jakaminehankeryhmäläisille
  – yhteydenpito Bangladeshin yhteistyöjärjestö BARCIKin kanssa
  – kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin osallistuminen
  – mahdollisten hankematkojen suunnittelu hankeryhmän kanssa
  – HYYn hallituksen kanssa tehtävä yhteistyö hankeen osalta
  – hankkeen talouden seuranta ja hallinta yhteistyössä HYYn talouspäällikön kanssa

Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle,
Mikko Kymäläiselle (mikko.kymalainen@hyy.fi) 5.2 mennessä.
Hakijat haastatellaan hakemusten perusteella ja uusi koordinaattori valitaan hallituksen kokouksessa 9.2.2017. Haastattelut toteutetaan puhelimitse maanantaina 6.2.
Lisätietoja tehtävästä antaa HYYn hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen.

***

Apply to become coordinator of HYY’s Bangladesh project’s planning group for 2017

The goal of the ‘community-based climate resilience programme in Bangladesh’ project, carried out by the Student Union of the University of Helsinki (HYY) and the Bangladesh Center for Indigenous Knowledge (BARCIK), is to improve the climate resilience of Bangladeshi rural communities by teaching the communities to adapt to and prepare for the environmental problems created and strengthened by climate change. The project utilises the local population’s own skills and knowledge as well as BARCIK’s research data on the regions’ main issues. The project takes women, the disabled and indigenous peoples into consideration as beneficiaries and aims to decrease inequality and to increase gender equality.

The position is a position of trust, which means that no salary is paid. However, the coordinator receives a small compensation (€1,000). The coordinator is assisted in their task by a project group that is comprised of volunteers and expected to make reports on their activities to HYY’s Development Cooperation Committee. Experience of working on the project is considered as an advantage to applicants. The selected coordinator is further expected to:

  – Organise the meetings of the Bangladesh project group and distribute tasks to its members
  – Keep in contact with our cooperation organisation in Bangladesh, BARCIK
  – Participate in meetings of the Development Cooperation Committee
  – Plan possible project trips in cooperation with the project group
  – Cooperate with HYY’s Board in relation to the project
  – Monitor and manage the project’s finances in cooperation with HYY’s Chief Financial Officer

Applications for the position should be sent by 5 February to Mikko Kymäläinen, member of the Student Union’s Board in charge of development cooperation (mikko.kymalainen@hyy.fi). Applicants will be interviewed based on the applications and the new coordinator will be selected in the Board meeting on 9 February 2017. Interviews will be conducted by phone on Monday, 6 February.
For further information on the position, please contact HYY’s Member of the Board Mikko Kymäläinen.

***

HUS söker koordinator för gruppen som planerar Bangladeshprojektet 2017

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och organisationen Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge (BARCIK) driver tillsammans ett projekt för att skapa ett lokaldrivet program för klimatsäkring i Bangladesh, med målet att öka klimatsäkringen i landsbygdssamhällen i Bangladesh genom att lära människor att anpassa sig till och förbereda sig på de miljöproblem som uppstår eller förstärks genom klimatförändringen. I projektet utnyttjar man både lokalbefolkningens egen knowhow och BARCIK:s forskningsresultat om de mest centrala problemen i områdena. Projektet ska även gagna kvinnor, funktionshindrade och ursprungsfolk. Projektet strävar efter att minska ojämlikheten och öka jämställdheten mellan könen.

Eftersom detta är ett förtroendeuppdrag betalas inte lön för det, men koordinatorn får ett litet arvode (1 000 e). Som stöd i arbetet har koordinatorn en projektgrupp bestående av frivilliga, och gruppen förväntas rapportera om sitt arbete till HUS utvecklingssamarbetsutskott. Erfarenhet av att arbeta med projekt ses som merit. Dessutom krävs att koordinatorn:

  – ordnar möten med Bangladeshprojektgruppen och delegerar uppgifter till medlemmarna i gruppen
  – håller kontakt med samarbetsorganisationen BARCIK i Bangladesh
  – deltar i utvecklingssamarbetsutskottets möten
  – planerar eventuella projektresor tillsammans med projektgruppen
  – samarbetar med HUS styrelse inom ramen för projektet
  – sköter ekonomisk uppföljning och förvaltning för projektet, i samarbete med HUS ekonomichef

Ansökningar skickas till Mikko Kymäläinen, styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete (mikko.kymalainen@hyy.fi), senast 5.2. Intervjuer görs på basis av ansökningarna och den nya koordinatorn väljs på HUS styrelsemöte 9.2.2017. Intervjuerna görs per telefon måndag 6.2.
Mera information ger HUS styrelsemedlem Mikko Kymäläinen.

HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan uudet hankeryhmien toimijat vuodelle 2017 on valittu

HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan uudet hankeryhmien toimijat on valittu ensi vuodelle.

HYYn uuden kehitysyhteistyöhankkeen suunnitteluryhmän koordinaattorina aloittaa Liisa Nerg. Uuden hankkeen suunnitteluryhmän vapaaehtoisiksi on valittu Maria Autio, Salla Lohi, Lena Seppänen, Elina Tyynelä ja Melisa Yasav. HYYn Bangladesh-hankkeen vapaaehtoisiksi on valittu Tania Afrin, Pauliina Hyttinen, Marja Papunen, Roosa Kontiokari ja Sointu Toiskallio.

Onnea kaikille valituille ja intoa hanketyöhön!

11123551_10153298588892755_8276997754121553443_o

HYYn kehitysyhteistyövaliokunta valitsi uudet toimijansa vuodelle 2017

HYYn kehitysyhteistyövaliokunta valitsi ensi vuoden toimijansa 29.11.2016 pidetyssä vaalikokouksessa. Uudet valiokuntatoimijat astuvat pesteihinsä vuodenvaihteen jälkeen.

Vuoden 2017 kehy-valiokunnan toimijat

Puheenjohtaja: Johanna Hakanen

Varapuheenjohtajat: Isa Tuuri ja Lasse Keinonen

Tapahtumakoordinaattori: Katriina Rossi

Varainhankinnan koordinaattorit: Helmi Partanen, Ella Lautaniemi (kevätkausi) ja Liisa Kolehmainen (syyskausi)

Sihteeri: Mira Hämäläinen

Tiedottaja: Anni Heinonen

Tapahtuma- ja varainhankintatiimi: Marisofia Nurmi, Karoliina Bergström, Hely Marttinen, Emmi Vallittu, Maria Tiusanen ja Baiar Siyan

Eksku-vastaava: Vilja Myllyviita

Globaalikasvatusvastaavat: Heidi Kouvo ja Ella Heikkinen

Globaalikasvatustiimi: Anni Heinonen, Roosa Kontiokari ja Helmi Partanen

Some-tiimi: Ella Lautaniemi ja Katriina Rossi

Kimppu-lehti

Päätoimittajat: Heidi Kouvo ja Roosa Kantiokari

Toimitussihteerit: Meeri Kataja ja Sini-Emilia Asikainen

Toimitus: Vilja Myllyviita

Kirjoittajia: Emmi Vallittu, Maria Autio, Sini-Emilia Asikainen, Isa Tuuri, Marja Papunen, Ella Heikkinen, Anni Heinonen

Onnea kaikille valituille ja antoisaa valiokuntavuotta!

valiokunta2017

Hae HYYn kehitysyhteistyölehden Kimpun päätoimittajaksi tai toimitussihteeriksi / Chefredaktör och redaktionssekreterare för Kimppu / Editor-in-chief and editorial assistants for Kimppu magazine

24226603063_a09426dce7_oPå svenska nedan | In English below

Hae HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan Kimppu-lehden päätoimittajaksi!

Kimppu on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan vuosittain julkaisema kehitysjournalistinen lehti, joka käsittelee globaaleja kehityskysymyksiä ja HYYn kehitysyhteistyötä. Viime vuoden Kimppua on julkaistu sähköisenä lehtenä, jossa on ilmestynyt uusia juttuja ympäri vuoden. Keväällä myös julkaistiin painettu versio Kimpusta, joka sisälsi verkkolehden parhaita paloja.

Kimpun rahoitus tulee HYYn omasta budjetista ja päätoimittajalla on vapaat kädet tehdä lehdestä haluamansa näköinen. Sähköinen Kimppu: https://kimppu.com/

Päätoimittajan tehtävään kuuluu:

– Lehden päätoimittaminen: teemojen suunnittelu, kirjoittaminen, kirjoittajien ja toimitussihteerien koordinointi sekä visuaalisesta ilmeestä vastaaminen
– Painetun lehden taittajan sekä painon etsiminen (yhdessä toimituksen kanssa)
– Tiedotus kehitysyhteistyövaliokunnalle Kimpun kuulumisista ja läsnäolo valiokunnan kokouksissa
– Mahdollisesti taitetun lehden julkistustilaisuuden järjestäminen yhdessä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa
– Sähköisen Kimpun markkinointi sekä näkyvyyden edistäminen

Päätoimittajalta toivotaan kokemusta lehden toimittamisesta, kiinnostusta kehitysyhteistyökysymyksiä kohtaan ja pitkäjänteistä sitoutumista tehtävän hoitamiseen alusta loppuun saakka. Tehtävä on vapaaehtoispohjainen. Kuluneen vuoden Kimpun päätoimittaja Hanna Schneider perehdyttää tehtävään. Lisätietoja voi kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hanna.schneider@helsinki.fi.

Hae HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan Kimppu-lehden toimitussihteeriksi!

Haemme kahta toimitussihteeriä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan Kimppu-lehdelle. Toimitussihteerien tehtävä on auttaa päätoimittajaa Kimppu-lehden toteuttamisessa, tukea kirjoittajia kirjoitusprosessin aikana ja erityisesti editoida valmiita tekstejä. Toimitussihteeri on yhteydessä kirjoittajaan ja suunnittelee tämän kanssa yhdessä jutun näkökulmaa, auttaa kuvituksessa, sopii deadlinet ja editoi tekstiä ennen kuin se lähetetään päätoimittajalle. Toimitussihteerin homma on todella antoisaa – toisten tekstien editoiminen kehittää paljon myös omaa kirjoittamista.

Haut ovat avoimia kaikille HYYn jäsenille ja kiinnostuneita pyydetään lähettämään hakemuksensa su 20.11.2016 mennessä osoitteeseen amanda.pasanen@helsinki.fi. Päätoimittajan ja toimitussihteerien valinnat julkistetaan ja hyväksytään valiokunnan vaalikokouksessa 29.11.2016. Kokous alkaa klo 18 ja pidetään kokoushuone Sparressa, Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A 2.krs.

***

Bli chefredaktör för utvecklingssamarbetsutskottets tidning Kimppu!

Kimppu är en tidskrift för utvecklingsjournalistik som ges ut av HUSs utskott för utvecklingssamarbete. Nätpublikationen behandlar teman angående utvecklingssamarbete och globala utvecklingsfrågor. Nya artiklar publiceras året runt och en gång i året trycks även en papperstidning med guldkornen från nätpublikationen. Kimppu finansieras av HUS. Nätpublikationen Kimppu: https://kimppu.com/

Till chefredaktörens uppgifter hör:

– Att fungera som chefredaktör, det vill säga planera temat för tidningen, skriva i den, hitta skribenter och en ombrytare som ansvarar för det visuella uttrycket samt att redigera tidningen.
– Att (tillsammans med redaktionen) hitta en ombrytare för den tryckta tidningen och ett tryckeri.
– Att hålla utskottet för utvecklingssaarbete informerat om hur det går för Kimppu, vilket innebär att hen måste delta i utskottets möten.
– Att ordna en utgivningsfest tillsammans med biståndsutskottet, Ifall det ges ut en tryckt tidning.
– Att marknadsföra e-Kimppu och arbeta för att ge den ökad synlighet.

Av chefredaktören önskas att hen har erfarenhet av att redigera tidningar, är intresserad av utvecklingssamarbetsfrågor och kan engagera sig långsiktigt för att sköta uppdraget från början till slut. Uppdraget sköts på frivillig bas. Förra året chefredaktör hjälper den nya chefredaktören att bekanta sig med tidningen och svarar också på eventuella frågor hanna.schneider@helsinki.fi.

Bli redaktionssekreterare för utvecklingssamarbetsutskottets tidning Kimppu!

Två redaktionssekreterare sökes för utvecklingssamarbetsutskottets tidning Kimppu. Redaktionssekreterarnas uppgift är att hjälpa chefredaktören i hens arbete, stöda skribenterna under skrivprosessen och editera färdiga texter. Redaktionssekreterarna har kontakt med skribenterna och hjälper till med planerandet av teman, deadlines och valet av bilder till texten. Som redaktionssekreterare lär man sig mycket av att editera texter och samtidigt utvecklas även det egna skrivandet.

Ansökningarna är öppna för alla HUS medlemmar. Ansökningstiden tar slut 20.11.2016 och ansökningarna skickas till addressen amanda.pasanen@helsinki.fi. Valet av den nya chefredaktören samt redaktrionssekreterarna offentliggörs på utskottets valmöte tisdagen 29.11.2016 klo 18 i mötesrummet Sparre, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 a 2:a våningen.

***

Apply for the position of an editor-in-chief of Kimppu magazine of HYY’s Committee for Development Cooperation!

HYY’s Committee for Development Cooperation publishes the online magazine Kimppu. Kimppu is a development journalistic publication, which addresses a variety of global issues and solutions. New articles are published throughout the year and the best pieces of the online magazine are published in a printed summary. Kimppu magazine is funded by the Student Union of University of Helsinki. Kimppu online publication: https://kimppu.com/

The editor-in-chief’s responsibilities include:

– Chief editing of the magazine: planning the themes, writing, planning the visual image, editing, coordinating the writers and editors
– Finding a layout designer and a printing house (together with the editors)
– Informing the Committee for Development Cooperation about Kimppu news which obliges the chief editor to attend the committee meetings
– Possibly organizing a publication event of a printed magazine in cooperation with the Committee for Development Cooperation
– Marketing and promoting the visibility of the online magazine

The chief editor is expected to have experience in magazine editing, interest in development cooperation issues and long-term commitment to the position from the beginning to the end. The position is volunteer-based. The editor-in-chief of the past year will assist the new editor-in-chief in the beginning and is also answering to any questions: hanna.schneider@helsinki.fi.

Apply for the position of an editorial assistant of Kimppu magazine of HYY’s Committee for Development Cooperation!

We are searching for two editorial assistants for Kimppu magazine of HYY’s Committee for Development Cooperation! The editorial assistants assist the editor in chief with the magazine, support the writers through the writing process and edit the articles. They also assist in choosing artwork and viewpoints for the articles. As an editorial assistant you learn a lot about editing texts and about writing in general.

All members of Student Union of the University of Helsinki are able to apply for the positions until 20.11.2016. Please send the applications to amanda.pasanen@helsinki.fi. The chosen editor-in-chief and editorial assistants will be announced in the committee’s election meeting on Tuesday 29.11.2016 at 6 PM in the meeting room Sparre, Mannerheimintie 5 A, 2nd floor.

24735597922_270402a80c_b