HYY ja kehitysyhteistyö

Miksi HYY tekee kehitysyhteistyötä?

Yliopistolain 46 §:n mukaan ylioppilaskunnan tehtävä on kasvattaa “opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.” HYYllä on pitkät perinteet kehitysyhteistyössä, jonka on nähty ja nähdään edelleen olevan keskeinen osa ylioppilaskunnalle laissa määriteltyjä tehtäviä. Kehitysyhteistyöstä linjataan myös HYYn strategian, kohdassa “Yhteiskunnallinen vaikuttavuus”: Ensisijaisesti ylioppilaskunta seuraa ja kommentoi opiskelijoiden elämään vaikuttavia yhteiskunnallisia muutoksia. Ylioppilaskunnan jäsenet eivät kuitenkaan ole irrallaan muusta yhteiskunnasta, vaan erilaiset yhteiskunnalliset kysymykset vaikuttavat opiskelijoiden elämään, vaikkeivät ne liittyisikään suoranaisesti yliopistoon tai opiskeluun. Ylioppilaskunta voi halutessaan monenlaisia keinoja käyttäen nostaa koko sukupolvea koskevia teemoja julkisuuden valokeilaan. HYY näyttää toiminnallaan esimerkkiä – tekee kehitysyhteistyötä, kohtelee toimijoitaan ja kumppaneitaan vastuullisesti sekä noudattaa läpi organisaationsa ajamiaan arvoja.

HYY päätti vuonna 2006 käyttää 0,7 % toimintataloutensa budjetista kehitysyhteistyöhön. Esimerkillä halutaan kannustaa Suomen valtiota nostamaan kehitysyhteistyön määrärahoja 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta, sillä YK:n suosituksen mukaan länsimaiden tulisi käyttää vähintään 0,7 % bruttokansantulostaan kehitysyhteistyöhön vuodesta 2010 eteenpäin.

HYYn kohdalla tavoite toteutui etuajassa. Vuonna 2007 HYYn toimintatalouden budjetista 0,35 % ohjattiin kehitysyhteistyöhön, mutta jo vuodesta 2008 lähtien osuus on ollut 0,7 prosenttia.

HYYn talousarvion tulopuoli muodostuu kahdesta osasta: ylioppilaskunnan jäsenten vuosittaisista jäsenmaksuista sekä HYY Yhtymältä tuloutettavasta voitonjaosta. Noin yksi kolmasosa on jäsenmaksutuloja ja kaksi kolmasosaa ylioppilaskunnan liiketoiminnan voitonjakoa. “Nollaseiska”-päätös ei ole vaikuttanut HYYn vuosimaksuun eikä heikentänyt opiskelijoille suunnattuja palveluita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *