Pestikuvaukset

KEHY:N PESTIKUVAUKSET

Kaikki HYY:n jäsenet ovat tervetulleita mukaan KEHY:n toimintaan! Kaikille löytyy varmasti mieleiset toimialueet ja voitkin hakea osaksi hallitusta järjestäytymiskokouksessa. Lisäksi voit seurata KEHY:n toimintaa ja tapahtumia KEHY-vapaaehtoisena ja osallistua esim. tiettyjen tapahtumien järjestämiseen. Lisätietoa Kehyn toiminnasta ja pestikuvauksista voit pyytää Kehyn puheenjohtajalta lotta.l.nieminen@helsinki.fi.

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan ensisijainen tehtävä on koordinoida valiokunnan virallisten kokousten järjestämistä kaksi kertaa kuukaudessa sekä motivoida valiokunnan vapaaehtoisia. PJ valmistelee sisällön (agendan) kokouksiin, tekee esityslistat ajallaan sekä tarkistaa pöytäkirjan. PJ:n muihin tehtäviin kuuluvat muun muassa budjetin laatiminen, toimintasuunnitelman tekeminen ja toiminnan kokonaiskuvan hallinta sekä KEHY:n edustaminen erilaisissa tapahtumissa ja verkostoissa. PJ pyrkii kehittämään valiokunnan toimintaa ja vastaa yhdessä muun valiokunnan kanssa valiokunnan näkyvyydestä ja toiminnan jatkuvuudesta. PJ:n tulisi pystyä osallistumaan mahdollisimman paljon kaikkeen valiokunnan toimintaan, kuten valiokunnan järjestämiin tapahtumiin ja hankekokouksiin. PJ johtaa ja tukee muiden pestiläisten toimintaa, ja koordinoi HYY:n kehitysyhteistyöhön liittyvää toimintaa yhdessä HYY:n hallituksen KEHY-vastaavan sekä varapuheenjohtajien kanssa osallistumalla johtoryhmän kokouksiin sekä SYL:in KEHY-sektorin kokouksiin. PJ:n pesti on aikaa vievä, mutta sitäkin antoisampi ja opettavaisempi, ja voi avata ovia moniin tehtäviin muuallakin. Olisi toivottavaa, että puheenjohtajalla olisi jo entuudestaan kokemusta KEHY-valiokunnasta ja sen toiminnasta.

Varapuheenjohtajat (1-2 henkilöä) 

Varapuheenjohtajana toimiminen on helppo tapa päästä mukaan valiokunnan toimintaan aitiopaikalle. Varapuheenjohtajia on max. 2 ja he hoitavat kokousten käytännön järjestelyt kuten tarjoilun, tilavaraukset, ja etäkokouslinkit. Varapuheenjohtajat myös avustavat puheenjohtajaa hänen osoittamissaan tehtävissä ja osallistuvat muutenkin aktiivisesti valiokunnan toimintaan. Toivottavaa olisi, että yksi varapuheenjohtajista seuraa valiokunnan budjettia ja tilinpitoa, kun taas toinen varapuheenjohtaja kantaa vastuun kokouskutsuista ja pöytäkirjoista. Varapuheenjohtajat osallistuvat aktiivisesti myös johtoryhmän kokouksiin yhdessä puheenjohtajan sekä HYY:n hallituksen KEHY-vastaavan kanssa. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtajat hoitavat tämän tehtävät. Varapuheenjohtajat voivat myös edustaa KEHYä mitä moninaisimmissa tapahtumissa ja koulutuksissa. Varapuheenjohtajat ottavat vastuuta myös valiokuntalaisten jaksamisesta ja virkeydestä. Kokouksia pidetään lukukausien aikana noin kahden viikon välein, ja varapuheenjohtajat voivat sopia keskenään käytännön järjestelyistä toisen ollessa estynyt. Varapuheenjohtajana oppii monia hyödyllisiä käytännön taitoja, kuten budjetin hallintaa, kokousjärjestelyjen tekemistä sekä viestintää. Varapuheenjohtajat pääsevät nopeasti sisään valiokunnan monipuoliseen toimintaan ja pestin myötä oppii varmasti paljon.

Sihteeri 

Sihteeri pitää kokouksissa pöytäkirjaa, kirjoittaa sen puhtaaksi, lähettää puheenjohtajalle tarkastettavaksi, tulostaa seuraavaan kokoukseen allekirjoitettavaksi ja arkistoi pöytäkirjat. Pöytäkirjojen kirjottaminen vaatii tarkkuutta ja keskittymiskykyä. Sihteerin olisi suotavaa päästä osallistumaan kaikkiin KEHY-kokouksiin, mutta esteen sattuessa ilmoittaa sihteeri tästä etukäteen ja hankkii itselleen sijaisen. Sihteerin pesti on helppo tapa päästä mukaan toimintaan ja tutustua KEHYyn erittäin monipuolisesti. Sihteerin tehtäviin kuuluu myös aktiivinen osallistuminen valiokunnan erilaisissa tapahtumissa.

Tiedottajat (1-2 henkilöä)

Tiedottajan tehtävä on viestiä valiokunnan toiminnasta aktiivisesti ja säännöllisesti eri media-alustoille. Lisäksi tiedottaja voi julkaista muita ajankohtaisiin kehy-teemoihin liittyviä päivityksiä. Tiedottajan vastuulla on valiokunnan verkkosivujen päivittäminen, valiokunnan omien sähköpostilistojen hallinnointi sekä uutiskirjeen kokoaminen ja lähettäminen kerran kuukaudessa. Tiedottaja on myös yhteydessä HYY:n tiedottajaan niistä valiokunnan asioista, joista myös HYY:n halutaan tiedottavan omissa kanavissaan. Tiedottaja myös ohjaa ja tukee muita viestintätiimiläisiä. Tiedottaja pitää huolen siitä, että tiedot ja kuvamateriaali valiokunnan verkkosivuilla ovat ajantasaista. Toivottavaa olisi, että tiedottaja pyrkii hankkimaan valiokunnalle valokuvamateriaalia joko itse kuvaamalla tai keräämällä ja kokoamalla materiaalia muilta. Tarvittaessa tiedottaja koordinoi myös mahdollisia viestintämateriaalihankintoja. Tiedottaja toimii tiiviissä yhteistyössä valiokunnan muiden toimijoiden kanssa, sillä myös muut valiokunnan toimijat viestivät aktiivisesti esimerkiksi tapahtumista ja kampanjoista. Näin ollen myös tiedottajan paikalta pääsee tutustumaan KEHY:n toimintaan todella monipuolisesti. Tiedottajan on oltava hyvin perillä valiokunnan asioista, joten aktiivinen paikallaolo kokouksissa ja tapahtumissa on tarpeen. Tiedottajan tehtävä sopii erityisen hyvin esimerkiksi kehityskysymyksistä ja viestinnästä kiinnostuneelle!

Varainhankinnan koordinaattori (1-2 henkilöä) 

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu varainkeruun ideointi tulevalle toimikaudelle haetun varainkeruuluvan ja tehdyn pohjatyön puitteissa. Lisäksi koordinaattorin työnkuvaan kuuluu vastuu valiokunnan varainkeruulippaista ja niiden käytön koordinoiminen. Toiminta keskittyy pitkälti varainhankinnan kampanjoihin ja yhteistyökumppanien etsimiseen. Esimerkiksi vuodesta 2017 on lisätty yhteistyötä UniCafen kanssa. Varainhankinnan koordinaattori pyritään kouluttamaan tehtäväänsä esimerkiksi Fingon kautta ja pesti tarjoaa mahdollisuuden opetella taitoja, joilla tulee todennäköisimmin olemaan paljon kysyntää kehy-sektorilla tulevien vuosien aikana.

Tapahtumakoordinaattori (1-2 henkilöä) 

Tapahtumakoordinaattori vastaa yhdessä tiiminsä kanssa valiokunnan omista tapahtumista, kuten esimerkiksi toimijoiden tutustumisillasta, kevätpiknikistä, uusien illasta, varainkeruutapahtumista ja pikkujouluista. Koordinaattori luotsaa myös osallistumista muihin tapahtumiin kuten esimerkiksi toukokuussa järjestettäville Maailma Kylässä -festivaaleille ja syksyllä yliopiston avajaiskarnevaaleille. Valiokunnan tapahtumat määritellään toimintasuunnitelmassa, mutta myös oma-aloitteisuus uusien tapahtumien ideoinnissa on ehdottoman toivottavaa. Tapahtumakoordinaattorilta odotetaan innostusta, sitoutumista ja järjestelmällisyyttä. Koordinaattorin keskeisiin tehtäviin kuuluu myös tehtävien delegoiminen ja aktiivinen viestintä niin ryhmän sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Tapahtumakoordinaattorin pestissä on mahdollisuus kehittää monia keskeisiä työelämätaitoja, kuten viestintää ja johtamista.

Tapahtumatiimi (useampia henkilöä) 

Tapahtumatiimiläisen pesti on helppo ja mukava tapa tutustua valiokunnan toimintaan. Tapahtumatiimi on vastuussa viime kädessä valiokunnan tapahtumien suunnittelusta ja käytännön järjestelyiden aikataulutuksesta. Muu valiokunta osallistuu myös aktiivisesti tapahtumiin. Tapahtumatiimin toimintaa koordinoi tapahtumakoordinaattori, joka myös kutsuu tiimin koolle ja delegoi tehtäviä tiimin sisällä. Tiimin keskeisiin tehtäviin kuuluu myös aktiivinen viestiminen tapahtumista HYYn jäsenistölle. Tapahtumatiimiläisiltä odotetaan aktiivista otetta ja intoa oppia uutta.

Globaalikasvatuskoordinaattori (1-2 henkilöä) 

Yksi KEHY-valiokunnan tärkeimmistä tehtävistä on nostaa ylioppilaskunnan jäsenten tietoisuuteen ajankohtaisia kehitykseen ja kehitysmaihin liittyviä aiheita ja teemoja sekä ylläpitää kriittistä keskustelua. Globaalikasvatuskoordinaattorin tarkoituksena on keskittyä tähän tehtävään. Globaalikasvatuskoordinaattorit suunnittelevat ja organisoivat globaalikasvatuskampanjoita ja -tapahtumia, jotka toteutetaan yhdessä muun valiokunnan kanssa. Koordinaattoreilla on melko vapaat kädet lähteä suunnittelemaan uutta ja oman näköistään kampanjaa sekä pohtimaan keinoja globaalikasvatuksen näkyvyyden parantamiseksi valiokunnan toiminnassa.  Globaalikasvatuskoordinaattorina oppii työelämänkin kannalta keskeisiä taitoja, kuten viestintää ja organisointia ja pääsee syventymään ajankohtaisiin globaaliteemoihin.

Globaalikasvatustiimi (useita henkilöä) 

Globaalikasvatustiimiläiset tukevat koordinaattoreita. Esimerkkejä mahdollisista toiminnoista ovat some-kampanja ajankohtaisesta kehy-teemasta, keskusteluiltojen järjestäminen tai haastekilpailu. Kampanjoita tai vastaavia tulisi järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa ja uudet ideat ovat myös ehdottoman toivottavia. Keskeistä tiimissä on se, että tapahtumilla ja kampanjoilla pyritään herättämään keskustelua ja nostamaan kenties uusiakin teemoja opiskelijoiden tietoisuuteen. Inspiraatiota pestiin voi hakea myös esim. Fingon lukuisista koulutuksista. Tähän tiimiin sopii siis kuka vain, esimerkiksi idearikkaat ja globaalikasvatuskysymyksistä kiinnostuneet opiskelijat.

Kimppu-lehden toimitus 

Kimppu on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan kehitysjournalistinen verkkolehti, joka käsittelee globaaleja kehityskysymyksiä ja HYYn kehitysyhteistyötä. Keväisin julkaistaan painettu versio Kimpusta, joka sisältää verkkolehden parhaita paloja. Lehden päätoimittaja ja toimitussihteerit valitaan avoimen haun kautta ennen vaalikokousta. Hausta ilmoitetaan valiokunnan viestintäkanavissa ja se sijoittuu loka-marraskuulle. Kimppuun saavat kirjoittaa kaikki kehy-teemoista kiinnostuneet HYYn jäsenet. Kimppuun haetaan Kimpun oman rekryn yhteydessä sähköpostilla.

Hankeryhmät 

Hankeryhmät suunnittelevat ja hallinnoivat HYYn kehitysyhteistyöhankkeita, viestivät toiminnasta HYYn jäsenistölle ja kertovat hankkeen kuulumisista aktiivisesti kehy-valiokunnan kokouksissa. Hankeryhmien toimiin kuuluu mm. vuosiraporttien laatiminen, budjetin seuranta sekä mahdollisten haasteiden ratkominen yhdessä kumppaneiden kanssa. Tarkempi toimenkuva määrittyy hankkeen ja tarpeen mukaan. Hankeryhmät valitaan avoimen haun kautta vuodeksi kerrallaan. Haku sijoittuu loka-marraskuuhun ennen valiokunnan vaalikokousta. Hausta tiedotetaan HYYn sekä kehy-valiokunnan viestintäkanavissa.