Publications

rethBooks:

Karppinen, Kari (2013). Rethinking Media Pluralism. New York: Fordham University Press.

Aslama Horowitz, M., Nieminen, H., Alen-Savikko, A., Ala-Fossi, M., Hilden, J., Jääsaari, J., Karppinen, K. & Lehtisaari, K. (2019): Viestintä kuuluu kaikille: Kansalaisten viestinnälliset oikeudet ja mahdollisuudet Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Karppinen, Kari, Marko Ala-Fossi, Anette Alén-Savikko, Jockum Hildén, Johanna Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nieminen (2015). Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Karppinen, Kari & Janne Matikainen (toim.) (2012). Julkisuus ja demokratia. Tampere: Vastapaino.

Karppinen, Kari, Hannu Nieminen & Tuomo Mörä (toim.) (2008): Onko Eurooppa olemassa. Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan. Helsinki: Gaudeamus.

 

Journal articles & book chapters:

Ala-Fossi, M, Grönvall, J., Karppinen, K. & Nieminen, H (2021). Finland: Sustaining professional norms with fewer journalists and declining resources. In Trappel, J. & Tomas, T. (eds.). The Media for Democracy Monitor 2021: How leading news media survive digital transformation. Nordicom.

Karppinen, K. & Puukko, O. (2020). Four Discourses of Digital Rights. Journal of Information Policy. 10(2020): 304–328.

Moe, H., Hovden, J.F. & Karppinen, K. (2020). Operationalizing exposure diversity. European Journal of Communication 36(2): 148–167.

Karppinen, Kari (2019). Freedom without idealization. Non-ideal approaches to freedom of communication. Communication Theory 29(1): 66-85.

Karppinen, K & H. Moe (2019). Texts as Data I: Document Analysis. In Van den Bulck, H., Puppis, M., Donders, K., Van Audenhove, L. (eds.), The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research. Palgrave Macmillan.

Ala-Fossi, M., Alen-Savikko, A. K., Hilden, J. P., Horowitz, M. A., Jääsaari, J., Karppinen, K. E., Lehtisaari, K. M. & Nieminen, H. (2019). Operationalising communication rights: the case of a “digital welfare state. In Internet Policy Review 8(1).

Karppinen, K (2019). What kinds of normative theories do we need? Ideal and non-ideal theories in communication research. In Maria Francesca Murru et al (eds), Communication as the Intersection of the Old and the New. Bremen: Edition lumière, pp. 19-30.

Karppinen, Kari (2018). Journalism, Pluralism, and Diversity. In Tim Vos (ed.), Journalism. Handbooks of Communication Science [HoCS] 19. De Gruyter Mouton.

Karppinen, Kari (2017). Human Rights and the Digital. In Howard Tumber & Silvio Waisbord (eds), Routledge Companion to Media and Human Rights. Routledge.

Helberger, Natali, Kari Karppinen & Lucia D’Acunto (2017). Exposure diversity as a design principle for recommender systemsInformation, Communication & Society 21(2)

Karppinen, Kari & Marko Ala-Fossi (2017). Finland: Maintaining the Fragile Consensus. In Christian Herzog, Heiko Hilker, Leonard Novy and Orkan Torun (eds), Transparency and Funding of Public Service Media – Die deutsche Debatte im internationalen Kontext. Wiesbaden: Springer VS.

Karppinen, Kari (2016). Beyond Positive and Negative Conceptions of Free Speech. In Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.) Blurring the Lines: Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression. Nordicom.

Karppinen, Kari & Hallvard Moe (2016). What we talk about when we talk about “media independence”. Javnost – The Public 23(2): 105-119.

Neuvonen, Riku & Kari Karppinen (2016). Viestintäpolitiikkaa hatusta? Avoimuus ja osallistuminen tietoyhteiskuntakaaren valmistelussaMedia & viestintä 36(1).

Brüggemann, Michael, Edda Humprecht, Rasmus Kleis Nielsen, Kari Karppinen, Alessio Cornia & Frank Esser (2016) Framing the Newspaper Crisis: How debates on the state of the press are shaped in Finland, France, Germany, Italy, United Kingdom and United States. Journalism Studies 17(5): 535-551.

Karppinen, Kari (2015). The Limits of Empirical Indicators: Media Pluralism as an Essentially Contested Concept. In Miklos Sükösd, Robert Picard & Peggy Valcke (eds.) Media Pluralism and Diversity: Concepts, Risks and Global Trends. Palgrave Macmillan.

Karppinen, Kari (2015). Kiistellyt käsitteet. Teoksessa K. Karppinen ym. (toim.), Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Karppinen, Kari (2015). Kansainvälinen vertailu. Teoksessa K. Karppinen ym. (toim.), Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Karppinen, Kari (2014). Sanomalehtien kriisin kehystys suomalaisessa ja kansainvälisessä keskustelussa. Teoksessa Katja Lehtisaari (toim.) Sanomalehti uudessa mediamaisemassa. Helsinki: TAT.

Karppinen, Kari & Hallvard Moe (2014). What we talk about when we talk about “the market”: Conceptual contestation in contemporary media policy research. Journal of Information Policy 4(2014): 327-341.

Herzog, Christian & Kari Karppinen (2014). Policy streams and public service media funding reforms in Germany and Finland. European Journal of Communication 29(4): 416-432.

Löblich, Maria & Kari Karppinen (2014): Guiding Principles for Internet Policy: A Comparison of Media Coverage in Four Western Countries. The Information Society 30(1): 45-59.

Napoli, Philip M. & Kari Karppinen (2013):  Translating diversity to Internet governance. First Monday 18(12).

Napoli, Philip M. & Kari Karppinen (2013): La diversité comme principe emergent pour la gouvernance de l’internet. In Franck Rebillard & Merlène Loicq (eds): Pluralisme de l’information et media diversity. Brussels: De Boeck, pp. 39-54.

Karppinen, Kari (2013): Uses of Democratic Theory in Media and Communication Studies. Observatorio (OBS*) journal 7(3):1-17.

Karppinen, Kari & Hallvard Moe (2013): A Critique of “Media Governance”. In Maria Löblich & Senta Pfaff-Rüdiger (eds.) Communication and Media Policy in the Era of the Internet. Nomos.

Karppinen, Kari (2012): Sananvapauden myytit ja ideologiat. In Kari Karppinen & Janne Matikainen (eds.): Julkisuus ja demokratia. Tampere: Vastapaino

Karppinen, Kari & Hallvard Moe (2012) What We Talk About When We Talk About Document Analysis. In Manuel Puppis & Natascha Just (eds.) Trends in Communication Policy Research: New Theories, Methods and Subjects. Intellect Books.

Karppinen, Kari, Hannu Nieminen and Anna-Laura Markkanen (2011): Finland: High Professional Ethos in a Small, Concentrated Media Market.  In Josef Trappel, Hannu Nieminen & Lars Nord (eds.): The Media for Democracy Monitor: A Cross National Study of Leading News Media. Göteborg: Nordicom.

Karppinen, Kari (2010): Väitteitä internetistä ja viestinnän moniarvoisuudesta. Teoksessa: Oikeutta ja Politiikkaa: Viestintäoikeuden vuosikirja 2009. Helsinki: Kansainvälisen talousoikeuden instituutti.

Karppinen, Kari (2009): Rethinking media pluralism and communicative abundance. Observatorio (OBS*) journal 3(4):151-169.

Karppinen, Kari (2009): Pelastaako viestintä eurooppalaisen demokratian? Teoksessa Hanna Kuusela & Otto Bruun (toim.): Euroopasta ei mitään uutta. Kansalaiset Euroopan Unionia etsimässä. Helsinki: Gaudeamus.

Karppinen, Kari (2009): European public sphere(s) and the challenge of radical pluralism. In Inka Salovaara-Moring (ed.): Manufacturing Europe: Spaces of diversity, democracy and communication. Göteborg: Nordicom.

Karppinen, Kari (2008): Media and the paradoxes of pluralism. In David Hesmondhalgh & Jason Toynbee (eds.): Media and Social Theory. London: Routledge.

Karppinen, Kari (2008): Yhtenäisyyden ja moninaisuuden paradoksi julkisuusteoriassa. Teoksessa H. Nieminen, K. Karppinen & T. Mörä (toim.): Onko Eurooppa olemassa. Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan. Helsinki: Gaudeamus.

Karppinen, Kari, Hannu Nieminen & Tuomo Mörä (2008): Johdanto. Teoksessa H. Nieminen, K. Karppinen & T. Mörä (toim.): Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan. Helsinki: Gaudeamus.

Karppinen, Kari, Hallvard Moe & Jakob Svensson (2008): Habermas, Mouffe and Political Communication. A Case for Theoretical Eclecticism. Javnost – The Public 15(3).

Karppinen, Kari (2007): Against naïve pluralism in media politics. On the implications of the radical pluralist approach to the public sphere. Media, Culture and Society 29(3): 495−508.

Karppinen, Kari (2007): Making a difference to media pluralism. A critique of the pluralistic consensus in European media policy. In Bart Cammaerts & Nico Carpentier (eds.): Reclaming the Media. Bristol: Intellect Books.

Karppinen, Kari (2006): Media diversity and the Politics of Criteria. Diversity Assesment and Technocratisation of European media policy. Nordicom Review 27:2, 53–68.

Karppinen, Kari (2005): Mediadiversiteetti ja mittaamisen politiikka. Tiedotustutkimus 28:2, 28–43.

 

Reports, commentaries, reviews & other writings:

Ala-Fossi, M., A. Alén-Savikko; M. Grönlund; P. Haara; H. Hellman; J. Herkman; J. Hildén; I. Hiltunen; J. Jääsaari; K. Karppinen; A. Koskenniemi; H. Kuutti; K. Lehtisaari; V. Manninen; J. Matikainen & M. Mykkänen (2018). Viestintä- ja mediapolitiikan nykytila ja mittaaminen. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/2018. Helsinki.

Ala-Fossi, Marko & Kari Karppinen (2016). Yleisradio ansaitsee parempaa keskustelua tehtävistään. Media & Viestintä 3/2016.

Karppinen, Kari (2015). Book review: Media Commercialization and Authoritarian Rule in China, by Daniela Stockmann; and Freedom from the Press: Journalism and State Power in Singapore, by Cherian George. Political Communication (published online ahead of print).

Katja Lehtisaari, Kari Karppinen, Timo Harjuniemi, Mikko Grönlund, Carl-Gustav Lindén, Hannu Nieminen and Anna Viljakainen (2012): Media Convergence and Business Models: Responses of Finnish Daily Newspapers. Communication Research Center (CRC): Media and Communication Studies Research Reports 4/2012. University of Helsinki.

Karppinen, Kari, Johanna Jääsaari & Ullamaija Kivikuru (2010): Media ja valta kansalaisten silmin. Swedish School of Social Science, Reports & Discussion Papers 2/2010.

Karppinen, Kari & Johanna Jääsaari (2007): Suomalaisten käsityksiä mediasta ja vallasta. Raportti kyselytutkimuksesta. Helsingin sanomain säätiö.

Karppinen, Kari (2007): Against naïve pluralism. CSD Bulletin 14(1&2): 15−22. Centre for the Study of Democracy. London.

Karppinen, Kari (2006): Eurooppalaisesta julkisuudesta lääke demokratiavajeeseen. Euroopan tulevaisuus –verkkojulkaisu, Attac. 2006.