Ystävänpäivätervehdys – Kestävän kehityksen ja kiertotalouden opetusta tuleville opettajille nyt myös verkkokoulutuksena

Maapalloa ja meitä ihmisiä uhkaa nyt ja tulevaisuudessa monet haasteet. Tulevaisuudessa on kuitenkin myös toivoa. Kestävä tulevaisuus edellyttää kestävän kehityksen ja kiertotalouden oppimista ja opettamista.

Anemone123 / CC0

Kestävä kehitys ja kiertotalous ovat näkyneet Kemian opettajankoulutusyksikön arvoissa ja toiminnassa pitkään. Vuodesta 2015 yksikkö on myös koordinoinut Kestävä kehitys opetuksessa – kurssia, joka sai alkunsa kansainvälisestä ActSHEN-hankkeesta. Kurssia on nyt kehitetty SITRA:n kanssa yhteistyöllä ja joka on tarjolla myös verkkokoulutuksena.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää kestävän kehityksen opetuksen keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä opiskelijalähtöisesti, yhteisöllisesti ja yli oppiainerajojen. Opiskelija oppii osallistavia työtapoja käsitellä kestävää kehitystä opetuksessa sekä arvioimaan niitä. Lisäksi hänen minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä opettaa kestävää kehitystä vahvistuu.

Kurssi etenee opettajajohtoisista työtavoista kohti yhteistä suunnittelua ja opiskelijalähtöisyyttä. Kurssin sisältöjä ovat kestävä kehitys ja kiertotalous sekä niiden oppiminen ja opettaminen. Kurssilla käsitellään muun muassa:

  • elinkaarianalyysiä
  • ilmastokasvatusta
  • osallistavia ja oppijakeskeisiä työtapoja kuten draaman ja oppilaiden kysymysten hyödyntämistä
  • argumentaatiotaitojen tukemista
  • kestävän kehityksen haasteita ongelmalähtöisen ryhmätyön muodossa

Kurssi ja sen kehittäminen on myös yksikön tutkimuskohteena. Erityisesti opiskelijalähtöistä lähestymistapaa on tutkittu ja ehdotettu käytettäväksi ja jatkotutkittavaksi myös tulevaisuudessa.

Kurssikoordinaattori, tohtorikoulutettava Jaana Herranen