Tule tekemään opinnäytetyö kestävästä kehityksestä

Opettajat ja opiskelijat tarvitsevat tietoa ja työkaluja globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen ja toimijuuden kehittämiseen.

Helsingin yliopiston kemian osasto yhdessä yhteistyötahojen kanssa tarjoaa mahdollisuuksia tietojen ja työkalujen kehittämiseen kahdella kansainvälisellä kurssilla: Teachers` Climate Change Forum opettajille sekä Global Challenges Course For Youth 15-19-vuotiaille opiskelijoille.

Kurssien kehittäminen on tutkimuspohjaista. Tutkimusryhmään etsitään nyt opinnäytetyön tekijää/tekijöitä, jotka saavat mahdollisuuden osallistua kansainvälisen tiedeopetuksen kehittämiseen.

Opinnäytetyön tekijältä edellytetään, että tutkimusaihe sopii omaan pääaineeseen (keskusteltava oman pääaineen vastaavan kanssa), opinnäytetyö liittyy joko kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon.

Kurssien kehittämiseen ja tutkimukseen voi myös osallistua osana muiden kurssien suoritusta (tiedustele tätä mahdollisuutta Jaanalta sekä omalta kurssiopettajaltasi). Kurssin voi yhdistää esimerkiksi Tiedekasvatuskurssiin.

Hae paikkaa vapaalla hakemuksella sähköpostitse perustelemalla miksi olisit kiinnostunut tekemään opinnäytetyön kyseisen kurssin parissa (voit ilmaista kiinnostuksesi joko toisesta kurssista tai molemmista), ja miksi olisit sopiva tehtävään (jaana.herranen@helsinki.fi)

Prof. Maija Aksela, kurssien johtaja
Dr. Jaana Herranen, projektipäällikkö
LUMA-keskus Suomi, HY