Opettajille ja opettajaopiskelijoille tukea MarvinSketchin integroimiseen opetukseen

Teknologian käyttö opetuksessa lisääntyy jatkuvasti, mikä luo opettajille ja opettajaopiskelijoille varmasti paineita pysyä kehityksen mukana. Se vaatii kuitenkin jatkuvaa harjoittelua ja asioihin perehtymistä. Opettajankoulutus voi olla tässä opettajien ja opettajaopiskelijoiden tukena tarjoamalla opettajille suunnattuja kursseja opetusteknologiasta. MOOC eli massiivinen kaikille avoin verkkokurssi on yksi ajankohtainen tapa tarjota koulutusta helposti kaikille halukkaille.  

MarvinSketch on molekyylimallinnusohjelma, joka on käytössä kemian sähköisisää ylioppilaskirjoituksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lukion kemian opettajien on pakko edes jonkin verran käyttää ohjelmaa opetuksessaan, jotta opiskelijoilla on tarvittavat taidot käyttää ohjelmaa ylioppilaskirjoituksissa.  

Juuri julkaistussa maisterintutkielmassa kehitettiin Molekyylimallinnus kemian opetuksessa -MOOCia tukemaan kemian opettajia ja opettajaopiskelijoita integroimaan MarvinSketchiä omaan opetukseen. Uudistetussa kurssissa hyödynnetään teknologispedagogisen sisältötiedon (TPACK) -mallia, joka on teoreettinen malli kuvastamaan kolmen tiedon tason (teknologinen, pedagoginen ja sisällöllinen) hallitsemista ja yhdistämistä teknologian integroimiseen opetuksessa. 

Helsingin yliopiston kemian aineenopettajaopiskelijat, jotka olivat suorittaneet alkuperäisen kurssinkokivat uudistetun kurssin hyödylliseksi ja motivoivaksi. TPACK-pohjainen kurssirakenne auttaa hahmottamaan, mitä kurssilla tehdään ja miksi, mikä lisää motivaatiota kurssitehtävien suorittamiseen. Infografiikan uudistettu tehtävänanto koettiin hyödyllisemmäksi tulevaa opettajan uraa ajatellenkoska tehtävän tekeminen kasvattaa omaa materiaalipankkia. 

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä.

Teksti: Pinja Lindholm