Tilannekohtaisen kiinnostuksen herääminen tiedejuhlissa

Nuorten kiinnostus luonnontieteitä kohtaan on ollut jo pitkään laskussa. Non-formaaleilla oppimisympäristöillä, kuten tiedejuhlilla, on tutkittu olevan positiivisia vaikutuksia lasten kiinnostuksen kehittymiseen. Opettajien olisi tärkeä tiedostaa, millä tavoilla oppilaiden kiinnostusta voidaan herättää. Opettaja pystyy vaikuttamaan erityisesti tilannekohtaisen kiinnostuksen heräämiseen. Seuraavassa kuvassa on esitelty muutamia tapoja, mikä herättää oppilaissa tilannekohtaista kiinnostusta.

Juuri valmistuneessa maisterintutkielmassani on tutkittu, millä tavalla tiedejuhlat tukevat lasten kiinnostuksen kehittymistä. Tutkimuksessa selvitettiin lasten ja vanhempien kokemuksia tiedejuhlista. Vaikka tutkimuksen kontekstina on tiedejuhlat, pystyy samoja tilannekohtaiseen kiinnostukseen vaikuttavia tekijöitä hyödyntämään myös luokkahuoneessa.

Tutkimuksessa havaittiin tiedejuhlien sisältävän paljon tilannekohtaista kiinnostusta lisääviä tekijöitä. Voidaan siis sanoa tiedejuhlien herättävän tilannekohtaista kiinnostusta. Lapsia kiinnosti eniten aktiviteetit, joissa oli jotain yllättävää tai epätavallista. Sekä lapset, että vanhemmat pitivät siitä, että lapset pääsivät tekemään juhlissa paljon itse. Tutkimuksen perusteella tiedejuhlia voidaan pitää onnistuneena konseptina.

Tutustu koko tutkimukseen ja yksikön muihinkin tutkielmiin tästä.

Teksti: Laura Saarinen