OPINTOKOKONAISUUSMERKINNÄT

KEMIA TOISENA OPETETTAVANA AINEENA

Yksittäisten opintojaksojen suoritukset rekisteröidaan ilman eri pyyntöä, mutta opintokokonaisuudet kirjataan vain opiskelijan hakemuksen perusteella. Tutkintotodistusta pyydettäessä opintojen on oltava kokonaisuuksina (perusopinnot ja aineopinnot).

Kemiaa toisena aineena opiskelevan mahdolliset opintokokonaisuudet

Uudet tutkintovaatimukset 2017–:

  • KEK100 Kemian perusopinnot (25 op)
  • MFK-K120 Kemian aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine)(35 op)

Vanhat tutkintovaatimukset 2014–2016:

  • 55113 Kemian perusopinnot (opettaja, sivuaine) (25 op)
  • 55116 Kemian aineopinnot (opettaja, sivuaine) (35 op)

Miten toimit?

Kun saat suoritettua kemian opintokokonaisuuden viimeisen kurssin, kannattaa samantien huolehtia irralliset kurssit yhdeksi kokonaisuudeksi opintosuoritusotteeseen.

Kaikkien opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy opintojaksojen arvosanoista opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan.

  • Täytä opintokokonaisuuslomake kemian opintojen osalta. Opintokokonaisuuden sisältö ja kurssien opintopistemäärät riippuvat siitä, minkä vuoden tutkintovaatimuksia noudatat.
  • Lähetä lomake s-postin liitteenä tarkistettavaksi Johannes Pernaalle. Ilmoita viestissä myös, minkä vuoden tutkintovaatimuksia noudatat. Ennen 1.8.17 aloittaneet opiskelijat suorittavat opintonsa vanhojen tutkintovaatimusten mukaan, ellei muuta ole sovittu.
  • Johannes Pernaa tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää kokonaisuudet rekisteröitäväksi Kumpulan kampuksen opiskelijapalveluihin (Gustaf Hällströmin katu 2a, Physicum, 2.krs).
  • Jos kokonaisuusmerkintä ei ilmesty WebOodiin muutaman viikon kuluessa, voit tiedustella sitä osoitteesta kumpula-register@helsinki.fi.