Kemian opetuksen kurssit

Kemian opetuksen ja tiedekasvatuksen kurssit ovat ensisijaisesti tuleville kemian opettajille tarkoitettuja kursseja. Kemian opetuksen kursseilla perehdytään kemiaan opettamisen, opiskelun ja oppimisen näkökulmasta. Opetus perustuu tutkimuksesta ja kokemuksesta saatuun tietoon.

Kemian opettajankoulutusyksikkö järjestää tai on mukana seuraavilla kursseilla:

Aineopinnot (LUK-tutkinto)

Yleisopinnot (LUK-tutkinto)

Syventävät opinnot (FM-tutkinto)

Vaihtoehtoisia opintoja joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin:

 

Obs! Svenskspråkiga lärarstuderanden kan delta i kurserna. Föreläsningsspråket är finska, men projekt och övningar kan göras på svenska.

N.B. English-speaking students can take part in courses. Teaching is in Finnish, but exercises etc. can be made in English.