55128 Kemian opettajuutta tukevat tapahtumat

Yleistä kurssista

Kemian opettajuutta tukevat tapahtumat –kurssi sisältää opiskelijan itsenäisesti tekemiä opintokäyntejä vaihtoehtoisiin ja kemian opettajuutta tukeviin tapahtumiin.

Esimerkkejä tapahtumista: Valtakunnalliset kemian opetuksen päivät,  valtakunnalliset LUMA-seminaarit, Kemma-webinaarit, OK-kahvilat, Heureka, Tekniikan museo, Educa-messut, kokeellisten työpajojen vetäminen kouluissa valtakunnallisella LUMA-viikolla.

Kurssin suorittaminen

Jokaisesta tapahtumasta opiskelija kirjoittaa erillisten ohjeiden mukaisen raportin ja palauttaa sen kurssin Moodle-alustalle. Raportti on palautettava viimeistään viikon kuluttua opintokäynnistä.

Kemian opettajuutta tukevat tapahtumat -kurssi voi olla 1 op tai 2 op, ja suoritusaikaa kokonaisuudelle on enintään 2 vuotta. Kahden vuoden aika alkaa ensimmäisen raportin palauttamisesta. Valmiin kokonaisuuden kemian opettajaopiskelija voi sisällyttää tutkintonsa vaihtoehtoisiin opintoihin (LuK- tai FM-tutkinto).

Jokainen opintokäynti on tietyn suorituspistemäärän arvoinen. Eri opintokäyntivaihtoehdot ja niiden suorituspistearvot on mainittu kurssin Moodle-alustalla.

10 suorituspistettä = 1 opintopiste

Kurssin sisällyttäminen tutkintoon

Kurssin voi sisällyttää kemian opettajaopintojen aineopintojen tai syventävien opintojen vaihtoehtoisiin opintoihin.

Miten suorittamaan kurssia?

Jos olet kiinnostunut kurssin suorittamisesta, niin ota yhteyttä:

jaakko.turkka (a) helsinki.fi *

*(a) = @