Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielma on kirjallisuustyö, joka laaditaan jostakin kemiaan liittyvästä aiheesta. Opiskelija voi itse esittää kirjallisuustutkielman aihetta.

Kemian opettajankoulutusyksikön tutkielmaopas auttaa sinua kandidaatin tutkielman kirjoittamisen kiemuroissa.

Kandidaatintutkielman aloittamista suunnitteleva kemian opettajalinjan opiskelija, tutustu alla oleviin ohjeisiin kandidaatin tutkielman tekemisestä. Kandidaatintutkielman aihe on oltava selvillä, ennen kuin osallistut Kemian tietolähteet -kurssille.

Ohjeita kandidaatintutkielman tekemiseen

  1. Tutkielman aihe:

Aiheen suunnittelu kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin ennen varsinaista työn aloittamista (esim. 1-2 vuotta aikaisemmin).

On tärkeää, että aihe on sellainen, josta olet itse innostunut. Mieti maksimissaan viisi aihetta valmiiksi pääohjaajasi, prof. Maija Akselan tapaamista varten.

Tutustu myös yksikön sivuilla olevaan yksikön tutkimusstrategiaan ja erityisosaamiseen.

Tutustu myös verkossa ja/tai tietokannoissa oleviin aiheen julkaisuihin, jos mahdollista. Esimerkiksi Google Scholar -haulla löytyy hyvin tieteellisiä artikkeleita myös pdf-muodossa.

Esimerkiksi CERP, Journal of Chemical Education ja International Journal of Science Education ovat  hyviä julkaisuja aiheisiin tutustumista varten.

Tutkielmat voivat olla hyvin eri aihealueista, mutta usein on hyödyllistä ja nopeuttaa valmistumista, kun kandin kemian aiheen valitsee niin, että siitä voi jatkaa graduvaiheessa opetuksen näkökulmasta. On mahdollista jatkaa tutkimusta samasta aiheesta myös jatko-opinnoissa.

2. Aikaisemmat tutkielmat ja LUMAT

Ennen pääohjaajasi tapaamista tutustu yksikössä aikaisemmin tehtyihin opinnäytetöihin. Saat niistä vinkkiä rakenteesta, laajuudesta sekä kirjoittamisesta. Tutustu 2-3 opinnäytetyöhön tarkemmin.

Suomalainen tieteellinen lehti LUMAT (useita kemian opetuksen numeroita ja artikkeleita) on myös hyvä tutustumiskohde.

Varaa kandidaatintutkielman tekemiseen aikaa noin kuukausi.
3.  Tapaamisajan varaaminen

Sovi tunnin tapaamisaika pääohjaajasi, prof. Maija Akselan kanssa tekstiviestillä tai whatsapp-viestillä (puh. 0505141450).

Laita enintään kolme tapaamisaikaa ehdolle seuraaville kahdelle viikolle.

Tapaamisessa tarkennetaan yhdessä aihe, tutustutaan tutkimuskirjallisuuteen ja sen hakemiseen, käydään läpi työn kriteerit, sovitaan jatkotyöskentely ja aikataulu.

Pääohjaajasi on rinnallasi työn teon  isommissa ja pienemmissä kysymyksissä. Lisäksi yksikön muiden tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa voi vapaasti keskustella aiheesta.

4. Tutkimuskirjallisuuteen syventyminen ja tutkielman sisällys

Seuraava tehtävä on tutkimuskirjallisuuden haku ja siihen syventyminen. Kandidaatintutkielman tekijät tekevät sen Kemian tietolähteet -kurssilla.

Sen pohjalta tehdään ensimmäinen alustava tutkielman sisällys ja sovitaan tapaamisesta pääohjaajan kanssa.

Tapaamisessa sovitaan jatkoaikataulu ja toinen ohjaaja. Kaikissa tutkielmissa on kaksi ohjaajaa ja työn myös tarkastajaa.

Sen jälkeen, kun pääohjaaja on sopinut toisen ohjaajan kanssa ohjauksesta, opiskelija tapaa toisen ohjaajan. Tapaaminen voi olla myös yhteinen.

Ohjaustapaamisia on yleensä tutkielman tekemisen aikana 2-5 kertaa. Osa ohjauksista voi olla myös puhelimitse. Osan opiskelijoista kanssa toimii myös hyvin whatsapp-yhteys arkipäivisin, johon voi laittaa kysymyksiä.

5.  Seminaareihin osallistuminen

Kandidaatintutkielmat esitellään laitoksen kandidaattitutkielmaseminaarissa, jota vetää Jarkko Ihanus.