Opettajan pedagogisista opinnoista

Maisterivaiheessa suoritetaan yhden vuoden mittaiset opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Ne suoritetaan Siltavuorenpenkereellä opettajankoulutuslaitoksella (OKL) ja harjoittelukouluissa.

Ensin suoritetaan pedagogiset perusopinnot (25 op) ja sitten pedagogiset aineopinnot (35 op). Niiden opiskelun voi jakaa eri vuosille, mutta niiden opiskelujärjestystä ei saa muuttaa.

Pedagogiset perusopinnot (25 op)

  • suoritetaan syyslukukaudella
  • sisältävät opetuksen perusharjoittelun
  • kuuluvat LuK-opintoihin
Pedagogiset aineopinnot (35 op)

  • suoritetaan kevätlukukaudella
  • sisältävät syventävän opetusharjoittelun

Opetusharjoittelut suoritetaan aina kahdessa opetettavassa aineessa. Opetusharjoitteluihin vaaditaan tietyt aineenhallintarajat eli tietty määrä pääaineen ja toisen opetettavan aineen opintoja ja tiettyjen kurssien suorittamista.