Suunnitteluryhmä

Kemian opettajaksi opiskelevien suunnitteluryhmä

Kemian opettajankoulutusyksikössä toimii aktiivinen, kemian opettajaksi opiskelevista opiskelijoista koostuva suunnitteluryhmä.

Jokainen kemian opettajaksi opiskeleva (kemia pääaineena tai toisena opetettavana aineena) ja kemian opetuksen jatko-opintojen suorittaja voi hakea jäseneksi suunnitteluryhmään. Hakemukset lähetetään suunnitteluryhmän puheenjohtajalle sähköpostilla.

Suunnitteluryhmän toiminta

Kehittää kemian opettajien koulutusta ja opetustarjontaa

  • yksikön opetuksen kehittämis- ja suunnittelupäivät

Järjestää tapahtumia

  • Fuksitapahtumia
  • OK-kahvilat
  • yksikön pikkujoulut ja kevätjuhlat

Luo innostavaa ja rohkaisevaa opiskeluilmapiiriä

Markkinoi aktiivisesti kemian aineenopettajakoulutusta

  • Erilaiset lehti- ja blogiartikkelit
  • Kouluvierailut

Verkostoi opiskelijoita, opettajia ja tärkeitä hallinnon ja teollisuuden sidosryhmiä

  • Yksikön alumnitapaaminen

Tehtävänsä toteuttamiseksi ja tukemiseksi ryhmä keskustelee ja ottaa kantaa, arvioi kemian opettajankoulutuksen sisältöä, tekee ehdotuksia ja aloitteita laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmälle ja hallinnolle, järjestää tapahtumia ja ekskursioita sekä tekee yhteistyötä Kemian laitoksen opettajien, Opettajankoulutuslaitoksen, harjoittelukoulujen, opiskelijajärjestöjen, hallinnon ja teollisuuden sidosryhmien kanssa.

Suunnitteluryhmän jäsenet

Puheenjohtaja: Pinja Lindholm (pinja.lindholm(a)helsinki.fi)

Opiskelijajäsenet: Iisa Rautiainen, Kaisa Väätäinen, Matias Jääskeläinen, Sofia Selenius, Juuso Karila, Mireleh Hirn

Henkilökuntajäsen: Johannes Pernaa

(a) = @