Kloorijäämät vedessä

Työ sisältää kolme osaa: Etukäteistehtävät, laboratoriotyöskentely ja jälkikäteistehtävät

KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille, mutta työtä voi soveltaa myös yläkouluun. Tällöin kuvaajan piirtäminen ja spektrofotometrin teoria jätetään pois tai sitä supistetaan sopivasti. Lukiossa työ soveltuu esimerkiksi kurssille KE4.

KESTO: N. 0,5 – 1h

TAVOITE: Työn tavoitteena on oppia veden puhdistuksesta ja desinfioinnista. Työssä tutustutaan kloorin desinfioiviin vaikutuksiin. Työn tarkoituksena on myös oppia käyttämään spektrofotometria ja ymmärtää teoria sen toimintaperiaatteesta.

AVAINSANAT: Veden desinfiointi – Kvantitatiivinen analyysi – Spektrofotometri

Etukäteistehtävät

Työohjeeseen

Tehtävät jälkikäteen

Opettajalle