Limonaaditehtaan laadunvalvoja

Työ sisältää kolme osaa: Etukäteistehtävät, laboratoriotyöskentely ja jälkikäteistehtävät

Kohderyhmä: Työn kohderyhmänä ovat lukiolaiset ja työ sopii tehtäväksi esimerkiksi työkurssilla tai kursseilla KE1 ja KE3.

Kesto: n. 45–60 min. Työn kesto riippuu ryhmän koosta.

Tavoite: Työn tavoitteena on perehtyä konsentraation käsitteeseen ja elintarvikkeiden tuotevalvontaan. Työssä käsitellään myös elintarvikkeiden sokeripitoisuuksia. Työssä on tarkoitus tutustua IR-spektrometrin käyttöön ja sen avulla sokerin kvantitatiiviseen määrittämiseen.

Avainsanat: IR-spektrometria – Tuotevalvonta – Standardiliuos – Sokeriliuos – Konsentraatio – Kvantitatiivinen analyysi

Etukäteistehtävät

Työohjeeseen

Tehtävät jälkikäteen

Opettajalle