Ongelmia sellutehtaalla


Kuva: Wikipedia, Creative Commons

 

Työ sisältää kolme osaa: Etukäteistehtävät, laboratoriotyöskentely ja jälkikäteistehtävät

Työn tavoite: Oppia liukoisuuteen vaikuttavista tekijöistä, varsinkin pH:n vaikutuksesta. Työssä voi keskittyä myös muihin liukoisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, kuten sekoittamiseen ja lämpötilaan. Työssä opetellaan tutkivaa laboratoriotyöskentelyä. Työ on kehitetty yhteistyössä UPM Oy:n kanssa.

Kohderyhmä: Työ soveltuu ensisijaisesti lukio- ja ammattikoululaisille, sekä pienin muutoksin yläkoululaisille. Lukiossa työn voi toteuttaa 4. kurssilla (Metallit ja materiaalit) tai työkurssilla.

Kesto: 40-90min

Avainsanat: Liukoisuus – Ligniini – pH – Tutkiva oppiminen – Selluloosa

Etukäteistehtävät

Työohjeeseen

Tehtävät jälkikäteen

Opettajalle