Kun HENVI ei riitä

Yliopiston tulevan strategian yhtenä painopisteenä oli tieteiden välinen avoin foorumi opiskelijoille. Jotta avointa keskustelua syntyy, on eri tiedekunnista lähtöisin olevien opiskelijoiden löydettävä toisensa. Opiskelijat löytävät toisensa kursseilla, jotka käsittelevät heille tärkeitä aihealueita. Yliopistolla on jo tarjota opiskelijoille yksi työkalu, joka auttaa heitä löytämään toisensa yli kampusrajojen: HENVI.

HENVI on Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö. Minulle se on HENVI:n ympäristöalan monitieteisen sivuaineen vapaavalintaisten opintojen lista. Puhun listasta HENVI:nä.

HENVI on aivan tajuttoman mahtava lista. HENVI:stä löydän eri kampuksilla pidettäviä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta käsitteleviä kursseja tiedekunnittain. Joku fiksu on vieläpä keksinyt merkata periodin, jossa kurssi pidetään. Nerokasta! HENVI:n avulla löysin mm. Kehitysmaatutkimuksen Ympäristö ja kehitys – kurssin, jonka virkistävästi erilaisen näkökulman innoittamana olen käynyt muillakin kyseisen aineen kursseilla. Lienee sanomattakin selvää etten nykyisestä oodi-järjestelmästä olisi koskaan kyseistä kurssia löytänyt. On siis helppo käsittää miksi fanitan HENVI:ä ihan kybällä.

Mutta.

HENVI:ssä on myös huonot puolensa. HENVI:n listaan valittavat kurssit kulkevat käytännössä yhden ihmisen kautta ja kurssit kerätään erikseen tiedekunnilta. Lisäksi opiskelijoiden on mahdollista ”ilmiantaa” listalle sopivia kursseja. Kuitenkin mikäli kurssin pitäjä ei kurssia listalle halua, se ei myöskään sinne päädy. Listaa siis päivitetään ylhäältä käsin, mikä tekee ylläpidosta melkoisen raskasta. Huomattavasti kätevämmin homma pyörisi, jos kurssien vetäjät ja opiskelijat aktiivisesti ilmiantaisivat tai, mikä parempaa, voisivat lisätä kursseja listalle. Yhden ihmisen harteille laskeutuva työtaakka kevenisi huomattavasti ja uudet kurssit päätyisivät nopeammin listalle ja sieltä opiskelijoiden tietoisuuteen.

HENVI:n suurin vika on kuitenkin sen ainutlaatuisuus. Ei kuulosta hirveän pahalta, mutta sitä se kuitenkin on. Kirjoittamisen hetkellä käytössäni ei ole mitään kätevää tapaa löytää esimerkiksi EU:seen liittyviä kursseja. Weboodissa opinto-oppaiden läpikahlausta ei varmaankaan yksikään opiskelija pidä kätevänä tapana etsiä tietyn aihepiirin kursseja. Voitko kuvitella kuinka kätevää olisi oodissa syöttää hakukenttään avainsanoja kurssikoodien sijaan? Minä voin.

Avainsanoilla toimivan hakukoneen sisällyttäminen Weboodiin ei liene liian hankalaa nyt kun oodia ollaan joka tapauksessa laittamassa uusiksi. Vaikeinta olisi mielestäni saada aktivoitua luennoitsijat lisäämään kurssikuvauksiinsa avainsanat ja päättää millä sanoilla tietyt aihealueet löytyvät. Hakukone helpottaisi oman tiedekunnan ulkopuolisten kurssien löytämistä huomattavasti, mikä lisäisi tuntuvasti tiedekuntien rajoja ylittävää opiskelua. Tästä seuraisi eri pääaineiden opiskelijoiden kohtaamisia, joissa opiskelijoiden välinen monitieteinen keskustelu on mahdollista.

Tulevan strategian yhtenä avainkohtana oli avoin tieteidenvälinen foorumi opiskelijoille. Mikä olisikaan parempi tapa edistää tieteidenvälistä keskustelua kuin helpottaa samoista aiheista kiinnostuneiden opiskelijoiden kohtaamista?

-Arttu Kaivosoja

Kirjoittaja on fuksi, jonka elämään HENVI on tuonut listan hyvistä kursseista.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *