Aikataulu ja toteutus

Hankkeelle suunniteltu aikataulu, joka eriytyy tarkemmaksi aikatauluksi kohderyhmittäin (ks. kohderyhmittäiset aikataulut)

2017

Tammi-helmikuu Hankkeen käynnistäminen

Maalis-huhtikuu Kyselyn 4 (opettajankoulutus) sähköisen kyselylomakkeen suunnittelu ja testaus

Toukokuu Kyselyn 4 aineistonkeruu ja raporttipohjan luonnostelu

Kesä-elokuu Kyselyn 1 (perusopetus) yhteystietorekisterin tarkistaminen ja sähköisen kyselylomakkeen suunnittelu ja testaus

Syys-lokakuu Kyselyn 1 aineistonkeruu ja raporttipohjan luonnostelu.

Kyselyn 2 (ammatillinen koulutus) ja kyselyn 3 (lukiokoulutus) valmistelu ja yhteystietojen tarkistaminen, kyselyn suunnittelu ja testaus

Marras-joulukuu Kyselyiden 2 ja 3 aineistonkeruu.

Kyselyiden 2 ja 3 raporttipohjien luonnostelu

Kyselyn 5 (täydennyskoulutus) yhteystietojen keräys ja tarkistaminen, kyselyn suunnittelu ja testaus.

Kyselyn 4 analysointi ja tulosten siirtäminen raporttipohjaan.

2018

Tammi-maaliskuu Kyselyn 5 aineistonkeruu ja raporttipohjan luonnostelu.

Kyselyn 1 analysointi ja tulosten siirtäminen raporttipohjaan.

Loppuraportin hamottelua.

Huhti-kesäkuu Kyselyiden 2 ja 3 analysointi ja tulosten siirtäminen raporttipohjaan.

Elokuu Kyselyn 5 analysointi ja tulosten siirtäminen raporttipohjaan.

Päätökset tieteellisistä artikkeleista.