Wiki

Muokattavissa oleva julkinen www-sivu tai -sivusto, johon kuka tahansa voi tuottaa materiaalia millä tahansa tavallisella www-selaimella. Yhteisöillä ja organisaatioilla voi olla käytössä wiki-palveluita, jotka ovat vain tietyn ryhmän käytössä, usein osana jotain muuta palvelua, kuten intranettia, virtuaalista oppimisympäristöä tms.

Virtuaalinen oppimisympäristö tai -alusta

Internetteknologiaan perustuva, usein tietylle käyttäjäryhmälle rajattu työskentely-ympäristö, jossa on käytössä erilaisia oppimista tukevia palveluita, sivustoja ja ohjelmia. Esimerkkejä oppimisympäristöistä: Moodle, Blackboard, Optima yms.

Selain

Ohjelmisto, jonka avulla käyttäjä voi katsoa www-sivuja käyttämällään tietokoneella. Joitakin selainohjelmia: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera.

RSS-syöte

RSS (Really Simple Syndication) on joukko verkkosyötemuotoja, joita käytetään usein päivittyvän digitaalisen sisällön julkaisemiseen. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi blogit, uutiset ja podcastit. RSS-syötteen voi tilata lukijaohjelmaan, jonka kautta voi seurata julkaisun päivittymistä reaaliajassa.

Podcast

Podcasting tarkoittaa tilauspohjaista äänitiedostojen julkaisua verkossa. Podcastin pitäjä julkaisee RSS– tai Atom-syötettä, jossa on tiedot julkaistuista äänitiedostoista.

Intranet

Yhteisön tai organisaation sisäiseen viestintään ja työskentelyyn tarkoitettu, internetteknologiaan perustuva verkkopalvelu tai verkkosivusto. Käyttö on usein rajattua ja edellyttää kirjautumista palveluun.

Ekstranet

Yhteisön tai organisaation ja sen sidosryhmän tai yhteistyötahon väliseen viestintään ja työskentelyyn tarkoitettu verkkopalvelu. Käyttö on usein rajattua ja edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Chatti

Yleiskäsite sellaisille internetpalveluille, joiden avulla käyttäjä voi keskustella toisten käyttäjien kanssa reaaliaikaisesti. Keskustelua voidaan käydä joko verkkosivulla, pikaviestinohjelman tai IRCin (Internet Relay Chat) kautta. Chattipalvelu voi toimia itsenäisenä palveluna, mutta vastaava palvelu (toiminto) löytyy myös usein liitettynä osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta (esim. virtuaalisissa oppimisympäristöissä, Facebookissa).

Blogi

Päivätyistä kirjoituksista koostuva verkkosivu, jonka uusimmat merkinnät esitetään ensimmäisellä sivulla. Blogien avulla voidaan rakentaa myös verkkosivustoja. Blogimerkinnät rakentavat sisältöä lokikirjan omaisesti aikajärjestyksessä.