Miten katsaus eroaa referaatista, tutkimusraportista ja esseestä?

Toisin kuin referaatissa, katsauksessa ei pelkästään tiivistetä tarkasteltuja tutkimuksia vaan myös analysoidaan niitä kriittisesti. Tutkimusraportista katsauksen puolestaan erottaa se, että mukana ei ole kirjoittajan omaa empiiristä aineistoa. Katsaus voi kuitenkin olla tutkimusraportin osa: kirjoittaja kartoittaa ennen oman tutkimustyönsä kuvausta, miten omaa aihepiiriä on aikaisemmin tutkittu. Katsaukseen verrattuna essee puolestaan sallii vapaampia tyylikeinoja ja on yleensä suunnattu katsausta laajemmalle lukijakunnalle.

Takaisin sivulle Katsaus.